lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk forskning i fokus

  • Under rubriken presenteras ett urval av den forskning som bedrivs vid institutionen. Klicka nedan på den artikel du vill läsa.

Vanligaste epilepsin kan orsaka ögoninflammation

ulrica englund johansson och christine ekdahl clementson
Två av IKVL-forskarna bakom studien i Journal of Neuroinflammation: Ulrica Englund Johansson och Christine Ekdahl Clementson. Bild: Olle Dahlbäck

Det är sedan tidigare känt att en del mediciner mot epilepsi påverkar synen, men det är hittills okänt om epilepsin i sig kan orsaka skador på ögat. Nya experimentella fynd som gjorts av ögonforskare och neurofysiologer vid Lunds universitet visar att råttor med tinninglobsepilepsi, den vanligaste typen av epilepsi, får en inflammation i ögonen efter epileptiska anfall. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neuroinflammation.

– Visar de kliniska studier som nu initieras att patienter med epilepsi har en synpåverkan bör man överväga att införa synundersökning i vårdprogram för epilepsi, säger Christine Ekdahl Clementson, docent vid Klinisk neurofysiologi och Epilepsicentrum samt ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Tillsammans med sin forskargrupp och docent Ulrica Englund Johansson, Oftalmologi, har hon genomfört den första experimentella studien.


Fler artiklar


Äldre artiklar