lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

LUCRIS forskningsportal


Statistik forskarutbildningen vid IKVL


Viktigt ange rätt forskningsadress på vetenskapliga publikationer!

För IKVL-forskare, anställda och/eller affilierade till Lunds universitet uppges följande adress (här ett exempel för publikation som utgår från avdelningen/kliniken neurologi):

Lund University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences Lund, Neurology, Lund, Sweden

För IKVL-forskare med kombinationsanställning (LU+RS) och/eller har forskning med ALF-stöd blir adressen följande:

Lund University, Skane University Hospital, Department of Clinical Sciences Lund, Neurology, Lund, Sweden

OBS! Ovanstående är i linje med fakultetens rekommendation för affiliering, med tillägg av institutionsnamnet, och i samråd med Medicinska fakultetens bibliotek.


Misstanke om vetenskaplig oredlighet