lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskargrupper/Teams

bild kennet ruona

Forskningsprojekt vid institutionen


Forskargrupper med egna hemsidor eller presentation i LUCRIS, Lunds universitets forskningsportal


ANESTESIOLOGI OCH INTENSIVVÅRD LUCRIS

-

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI LUCRIS

-

CANCEREPIDMIOLOGI LUCRIS

-

DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI LUCRIS

DIAGNOSTISK RADIOLOGI LUCRIS

-

INFEKTIONSMEDICIN LUCRIS

KARDIOLOGI hemsida

KIRURGI hemsida

KLINISKA VETENSKAPER, HELSINGBORG LUCRIS

-

KLINISK FYSIOLOGI hemsida

KLINISK NEUROFYSIOLOGI LUCRIS

LOGOPEDI, AUDIOLOGI OCH FONIATRI LUCRIS

LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI hemsida

-

MASSPEKTROMETRI LUCRIS

-

MEDICIN hemsida

MEDICINENS HISTORIA LUCRIS

-

MEDICINSK ETIK LUCRIS

-

MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK LUCRIS

MEDICINSK TEKNIK LUCRIS

-

NEUROKIRURGI hemsida

NEUROLOGI LUCRIS

NJURMEDICIN LUCRIS

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI LUCRIS

OFTALMOLOGI LUCRIS

-

ONKOLOGI OCH PATOLOGI hemsida

ORTOPEDI hemsida

PEDIATRIK hemsida

PSYKIATRI hemsida

REUMATOLOGI OCH MOLEKYLÄR SKELETTBIOLOGI LUCRIS

-

THORAXKIRURGI hemsida

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR - LUCRIS