lu.se

Enheten för cancerepidemiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Cancerepidemiologi

Avdelningen för Cancerepidemiologi inom Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bildades 1997 och samarbetar med Regionala Tumörregistret vid RCC Syd. Detta inrättades 1978 som en solidariskt finansierad resurs för att samordna cancervården inom Södra Sjukvårdsregionen. Avdelningen för Cancerepidemiologis viktigaste uppgifter är följande:

  • att bedriva grund- och forskarutbildning inom ämnesområdet cancerepidemiologi
  • att utföra cancerepidemiologiska studier på registermaterial och data insamlade i specialundersökningar (t ex enkätstudier, andra registerstudier)
  • att utföra preventions- och interventionsstudier inom cancerområdet
  • att utföra behandlings-och prognostikstudier inom cancerområdet
  • att biträda med epidemiologisk och biostatistisk expertis inom ovanstående och andra områden (t ex hälsoekonomiska studier, livskvalitetsstudier och studier avseende familjär cancer)

Aktuellt

Världens största studie med riskfaktorer för manlig bröstcancer har just publicerats i ett internationellt samarbete: (Brinton L JNCI, 2014, Feb 19).

KONTAKT

Avdelningschef 
Professor
Bo Baldetorp

Ekonom
Anna Lindstén Jansson
Tel: 046-178531

Postadress 
Lunds universitet
Avdelningen för cancerepidemiologi
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Internpost 
Hämtställe 32

Besöksadress 
Remissgatan 4
Universitetssjukhuset i Lund

Telefon 
046-177552