lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Avtackningssymposium

Tema: Teknikens roll/närvaro i sjukvård, medicinsk forskning och utbildning

Tid: Tisdagen den 11 december 11.30 – 18.00 (inkl lunch och fika)

Plats: Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

Konferencier: Tomas Jansson, professor i medicinsk teknik

11.30

Enkel lunchförtäring, mingel baksidan aulan, separat anmälan

12.00 – 14:30

Välkomna och inledning
Bo Baldetorp, prefekt IKVL
Tomas Jansson, professor Medicinsk teknik

Vad kan laser och spektroskopi uträtta inom medicinen? 
Sune Svanberg, seniorprofessor atomfysik
Katarina Svanberg, adj professor emer och överläkare onkologi

Biomekanik
Hanna Isaksson, universitetslektor Biomedicinsk teknik

Microfluidik & Medicin
Thomas Laurell, professor Biomedicinsk teknik

Artificiell intelligens - game-changers inom sjukvården?
Karl Åström, professor matematik, LTH

14.30 

PAUS med förfriskningar

15.00-1700

Presentationer från IKVL 
Sektion I-II
Ny teknik skapar konstgjord bukspottskörtel, Mona Landin Olsson
Rätt hjärta till rätt patient med hjälp av AI, Johan Nilsson

Sektion III
Hudcancer – nya och gamla metoder för diagnostik, Kari Nielsen
Kombination av ortopedi, teknik och företagsamhet, Leif Dahlberg

Sektion IV
Nya biomedicinska avbildningstekniker, Malin Malmsjö
AI och psykiatri, Anders Tingström

Sektion V
Molekylär profilering av cancer-genomet, Åke Borg
Socker- och protein-MRI för diagnos av cancer, Linda Knutsson

17.00

Medicinsk etik – teknik
Nils-Eric Sahlin, professor Medicinsk etik

17.15

Ordet fritt I
Henrik Widegren, specialistläkare Öron-Näs- och Halssjukdomar

17.30

Ordet fritt II
Bo Baldetorp, avgående prefekt IKVL
Mikael Bodelsson, blivande prefekt IKVL

18.00

Programmet avslutas


För frågor om programmet: tomas.jansson@med.lu.se

Anmälan

Anmälan lunchförtäring 
susanne.andre@med.lu.se 
senast den 7 december
Ange namn och eventuell specialkost. 

Om flera anmäls samtidigt vänligen ange dessa uppgifter på samtliga.