lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

gyoergy marko varga
György Marko-Varga. Bild: Olle Dahlbäck

IKVL-forskare i jättesatsning mot cancer

IKVL-professorn György Marko Varga kommer att leda den europeiska delen av Cancer Moonshot, ett mångmiljardprojekt som forskarna hoppas ska resultera i fler effektiva behandlingar mot cancer och bättre diagnosmetoder. I paketet ingår också utveckling av ny teknologi och en mer individualiserad behandling.

Läs om projektet i en artikel i Dagens Nyheter, DN. Läs också en kort intervju med György Marko Varga, som kommer att presentera den europeiska delen av projektet på en världskongress i Dublin.


Skillnader i aggressivitet hos personer med demenssjukdom

madeleine liljegren
Madeleine Liljegren är doktorand vid IKVL. Bild: Olle Dahlbäck

Fysisk aggressivitet hos personer med demenssjukdom är inte ovanligt. I en studie från Lunds universitet visade en tredjedel av patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom eller frontotemporal demens fysisk aggressivitet mot hälso- och sjukvårdspersonal, andra patienter, anhöriga, djur eller för den drabbade helt okända människor. Det är något som både måste förstås och bemötas rätt.

– Siffrorna i sig är inte överraskande, men vi såg skillnad mellan de två grupperna vad gäller när i sjukdomsförloppet det aggressiva beteendet visade sig och hur grovt våldet var, säger ST-läkaren Madeleine Liljegren, doktorand vid IKVL och förstaförfattare till studien.


Banbrytande metod förlänger tiden för möjlig hjärttransplantation

johan nilsson
Johan Nilsson har tillsammans med andra thoraxkirurger utfört en hjärttransplantation där en ny metod av seniorprofessor Stig Steen tillämpades. Bild: Olle Dahlbäck

En ny metod i samband med hjärttransplantation gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt. En första operation, på människa, med den nya metoden genomfördes på Skånes universitetssjukhus under förra veckan.

Med den nya förvaringsmetoden, där hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt lösning inför transplantationen, förlängs förvaringstiden för det donerade hjärtat från dagens cirka fyra timmar till åtminstone 12 timmar.

– Det innebär i princip att vi kan hämta hjärtan för transplantation från hela Europa, säger thoraxkirurg Johan Nilsson, adjungerad professor vid Lunds universitet, som tillsammans med ett team med tre kirurger genomförde operationen.


Porträtt: Lena Gunnarsson, IKVL kansli

lena gunnarsson
Institutionens administrative chef Lena Gunnarsson har full koll på verksamheten vid IKVL och är ett stöd för administratörerna ute i verksamheten. Bild: Olle Dahlbäck

Lena Gunnarsson är sedan fem år tillbaka administrativ chef på IKVL:s kansli. Hon har hjälpt till att bygga upp kansliets verksamhet till den vi har idag och arbetar i nära samarbete med prefekten.

– Jag ansvarar för allmän administration, personalhantering och ekonomi. Till exempel har jag ansvar att se till att budgeten är klar i tid och att alla anställningar på IKVL sker enligt regelverket. Till min hjälp har jag våra ekonomer, HR-personal, administratörer och informatör som alla är otroligt proffsiga och effektiva.


Disputationer

SEPTEMBER
28 Thomas Padel, biomedicin med inriktning neurologi. (Pericytes in neurodegeneration).

29 Henning Stenberg, klinisk medicin med inriktning lungmedicin. (The asthmatic airway response - effects on physiology and biomarkers).

OKTOBER
13 Abdul Rahman Al Shudifat, klinisk medicin med inriktning neurokirurgi. (Outcome after surgery of vestibular schwannomas).

20 Emma Claesdotter-Hybbinette klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri. (Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neuropsychological Automed Testing Battery (CANTAB) as objective support in diagnosing childhood ADHD and ASD).

20 Marina Castro Zalis, biomedicin med inriktning neurobiologi. (Exploration of 3D cell-bioscaffolds for advancing CNS restorative therapy).


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
20 Jan Gelberg, anestesiologi och intensivvård. "Aspects of intravenous anaesthesia". (Seminariet, konferensrum 3, SUS, Lund, kl 16.30).

26 Mette Hambraeus, pediatrik. "Sacrococcygeal teratoma - from prenatal risk factors to functional outcome, quality of life and genetic deviations". (BMC, rum I 1341, Sölvegatan 19, Lund, kl 14.00).

29 Natalie Laporte, psykiatri. "Deliberate self-harm among violent offenders and forensic psychiatric patients". (Psykiatrihuset, konferensrum 5, Baravägen 1, Lund, kl 10.30).

OKTOBER
4 Malin Forsbrand, ortopedi. "How to target tailored physiotherapy interventions for patients with nonspecific neck and back pain in primary care. Prognosis-prediction-classification". (ERC Syd, Remissgatan 4, plan 3B, SUS, Lund, kl 13.00).

10 Sofia Backman, klinisk neurofysiologi. "Hjärnskador efter hjärtstopp - vilken prediktiv information har EEG?". (Demonstrationsrummet, Neurofysiologen, plan 2, hisshall B, Centralblocket, SUS, Lund, kl 15.00).

24 Bengt Herngren, ortopedi. "Physeolysis of the hip: epidemiology and hip function". (Konferensrum Trumpeten, plan 5, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

IKVL-professorn György Marko Varga kommer att leda den europeiska delen av Cancer Moonshot, ett mångmiljardprojekt som forskarna hoppas ska resultera i fler effektiva behandlingar mot cancer och bättre diagnosmetoder. I paketet ingår också utveckling av ny teknologi och en mer individualiserad behandling.

Fysisk aggressivitet hos personer med demenssjukdom är inte ovanligt. I en studie från Lunds universitet visade en tredjedel av patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom eller frontotemporal demens fysisk aggressivitet mot hälso- och sjukvårdspersonal, andra patienter, anhöriga, djur eller för den drabbade helt okända människor. Det är något som både måste förstås och bemötas rätt.

Den som har autism tolkar saker som händer på ett annat sätt än andra. Det kan vara svårt att ta in mycket information och att umgås och kommunicera med andra. Nils Haglund har i sin avhandling ”Autism in children. The importance of early detection and intervention” visat att förskolebarn med autism som ges möjlighet att delta i ett mångsidigt, intensivt habiliteringsprogram kan påverkas positiv avseende autismsymtom.