lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

cancer moonshot symposium lund
Mark Baker, professor i proteomics och representant för Cancer Moonshot i Australien, var uppkopplad från Macquarie University i Sydney. Han lyfte bl.a. ett citat från Steve Jobs. Bild: Olle Dahlbäck

Moonshot-symposium med patienten i centrum

För nästan precis ett år sedan invigdes den europeiska delen av det internationella cancerprojektet ”Cancer Moonshot Project” i Lund, en mångmiljardsatsning mot cancer som ska inkludera totalt 75 000 patienter.

När lundaforskarna i dagarna arrangerade ett första symposium som fyllde Belfragesalen på BMC med många inbjudna internationella gäster, var det inte forskaren som stod i centrum utan cancerpatienten.

– Syftet med symposiet var att diskutera cancerforskning från patienters, anhörigas och nära vänners perspektiv. Därför hade vi bjudit in patienter och anhöriga från såväl Europa som USA. De fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter från behandling av olika cancerformer, säger professor György Marko-Varga, som leder den europeiska delen av projektet som är tänkt att resultera i effektivare behandlingar mot cancer och bättre diagnosmetoder.


Täppt näsa försämrar sömnen och minskar livskvaliteten

maria vaerendh
Maria Värendh försvarade sitt avhandlingsarbete den 18 maj. Bild: Jenny Karlsson

Alla som varit förkylda känner igen att en täppt näsa påverkar sömnkvaliteten och en kronisk nästäppa kan också leda till sänkt livskvalitet. Maria Värendh har i sin avhandling ”Impaired nasal patency and sleep disturbances – prevalence, quality of life and treatment” undersökt sambandet mellan nästäppa och olika aspekter av sömn hos polyppatienter samt hos patienter med sömnapné (andningsuppehåll).

– Vi såg att patienter med polyper i näsan hade försämrad sömnkvalitet som förbättrades av kirurgi, berättar Maria Värendh, specialistläkare inom öron, näsa, hals och ST-läkare inom audiologi.


Avancerad undersökning av näthinnan på barn förbättrar diagnostik och behandling

merg
Normalt (t v) respektive reducerat svar (t h) vid multifokal elektroretinografi.

Våra tappar och stavar på näthinnan har unika egenskaper som gör att vi kan se såväl fokuserat som i periferin, och att vi kan se både i ljus och i mörker. Ulrika Kjellström och Lotta Gränse är båda specialister inom oftalmologi på SUS i Lund och arbetar med att utveckla och använda unika metoder för att undersöka näthinnans funktion hos barn.

– Vi arbetar med två metoder som heter full-fälts eletroretinografi (ffERG) och multifokal elektroretinografi (mfERG) för att studera näthinnans funktion hos barn med oklar synnedsättning, berättar Lotta Gränse som arbetar med att utveckla dessa metoder för att fungera även för små barn under narkos.


Koppling mellan mobilanvändande och problemspelande om pengar

andreas fransson
Andreas Fransson, AT-läkare på SUS i Malmö, är huvudförfattare till artikeln i tidskriften Frontiers in Psychology. Bild: Olle Dahlbäck

Kvinnor använder sin mobiltelefon mer än män. Det finns dessutom en koppling mellan mobiltelefonanvändande och problemspelande om pengar via mobilen, utifrån kön och ålder. Det visar en studie vid Lunds universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology.

– Att yngre är de som använder sin mobiltelefon mest är känt, men att vi skulle se en signifikant skillnad mellan könen, där kvinnor är de flitigaste användarna, var överraskande. Att det dessutom finns en koppling mellan högt mobilanvändande och problemspelande om pengar är intressant, säger Andreas Fransson, AT-läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och medarbetare i Anders Håkanssons forskargrupp för beroendeforskning vid Lunds universitet.


En vetenskaplig resa med CGRP

lars edvinsson
Lars Edvinsson. Bild: Kennet Ruona

I början av 1980-talet upptäckte Lars Edvinsson, i dag professor emeritus i medicin vid institutionen, en signalsubstans kallad CGRP, Calcitonin gene-related peptide, som triggar migränattacker.

Nästan 40 år senare kan upptäckten få en avgörande betydelse när det gäller att ta fram nya mediciner mot migrän då FDA, The US Food and Drug Administration, nu godkänt CGRP som medicin. En medicin som kan komma att hjälpa alla de miljontals människor världen över som har diagnosen och som dagens befintliga mediciner inte har någon effekt på.

Den 31 maj kan även EMA, European Medicines Agency, komma att godkänna CGRP som medicin mot migrän.


Hallå där...

avhandling

Zahra Masoumi, cell- och molekylärbiolog som disputerade den 12 maj med avhandlingen ”Investigating the source of free fetal hemoglobin in preeclampsia”.

Vad är det viktigaste fyndet i din avhandling?

– Vår forskning är viktig framförallt för att vi har ett nytt sätt att titta på orsakerna bakom havandeskapsförgiftning. Vi tittade i första delarbetet på förekomsten av fetalt hemoglobin i navelsträngen hos friska och hos sjuka gravida kvinnor. Då såg vi att moderkakan hos kvinnor med havandeskapsförgiftning bildar mer fetalt hemoglobin.


Disputationer

MAJ
30 Mats Hall, klinisk medicin med inriktning kirurgi. "Acid reflux at the gastroesophageal junction: pathophysiological and diagnostical aspects". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
31 Svajunas Statkevicius, klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. "Aspects of fluid therapy in the critically ill". (Föreläsningssal 3, Centralblocket, SUS, Lund kl 10.00).
31 Berit Gesar, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "The recovery process after a hip fracture in healthy patients, 65 years and older - perceptions, abilities and strategies". (Föreläsningssal 5, Centralblocket, SUS, Lund, kl 13.00).
31 Anas Abu-Humaidan, klinisk medicin med inriktning infektionsmedicin. "Rules of engagement - Regulation of complement response in tissue. (Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund, kl 13.00).

JUNI
1 Therése Hugosson, klinisk medicin med inriktning oftalmologi. "Electrophysiology - when nothing is seen". (BMC I-1345, Sölvegatan 19 i Lund, kl 13.00).
1 Katarina Fagher, klinisk medicin med inriktning diabetologi. "Microvascular complications and predictors for mortality in people with type 2 diabetes and foot ulcers". (Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund, kl 13.00).
2 Jakob Örtegren, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "Slipped capital femoral epiphysis; growth, remodelning and cartilage quality after unthreaded fixation". (Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö, kl 09.00).
2 Kristbjörg Sveinsdottir, klinisk medicin med inriktning neonatologi. "Cerebellar development and very preterm birth - interactions with neonatal events". (Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund, kl 10.00).
5 Pontus Eriksson, biomedicin med inriktning onkologi. "Molecular characterization of bladder cancer". (Föreläsningssalen, Medicon Village, byggnad 302, Scheelevägen 2 i Lund, kl 13.00).
7 Jonatan Dereke, biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning. "Identification of manifest diabetes and complication development in gestational diabetes mellitus: The pursuit for biomarkers". (Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund, kl 09.00).
8 Finja Catharine Hansen, klinisk medicin med inriktning immunologi och molekylär dermatologi. "Novel actions of thrombin-derived host defense peptides". (Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund, kl 13.00).
13 Jenny Wickham, biomedicin med inriktning neurovetenskap. "Translational optogenetic strategies for seizure suppression in epilepsy". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).


Halvtidskontroller

MAJ
28 Annette Salomonsson, onkologi och patologi. "Molecular studies of lung cancer". (Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, Lund, kl 09.30).

29 Viveka Björck, anestesiologi och intensivvård. "Vascular effects of M1 protein from streptococcus pyogenes: Implications for the pathophysiology of sepsis". (Konferensrummet, Post-op, IPV, SUS, Lund, kl 14.00).

30 Henrik Cederleuf, onkologi och patologi. "Epidemiology, treatment and follow-up in peripheral T-cell lymphoma (PTCL) - a population-based perspective". (Onkologen, konferensrummet, vån, 4, Lund, kl 12.00).

JUNI
1 Joakim Färdow, medicinsk etik. "Priorities and public responsibilities in Swedish eye care services - ethical issues". (Sal Sven Gardell, BMC D15, Lund, kl 13.00).

7 Anders Sellman, oftalmologi. "Retinopathy and hard-to-heal foot ulceration in people with diabetes mellitus". (Konferensrummet, Endokrinmottagningen, Hudhuset, plan 3, SUS, Lund, kl 14.00).

11 Louise Pettersson, onkologi och patologi. "Clinical implications of minimal residual disease monitoring by quantification of leukemia - specific mutations in patients with acute myeloid leukemia". (Patologens föreläsningssal, Lund, kl 13.00).

14 Matti Cervin, barn- och ungdomspsykiatri. "The emotional architecture of pediatric obsessive-compulsive disorder". (Konferensrum 5, Baravägen 1, Lund, kl 09.00).

15 Jon Tjörnstrand, ortopedi. "The predictive value of dGEMRIC regarding future knee OA: Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury". (Ortopedens konferensrum, forskning, plan 8, SUS, Lund, kl 09.00).


Nyhetsrullen 

Våra tappar och stavar på näthinnan har unika egenskaper som gör att vi kan se såväl fokuserat som i periferin, och att vi kan se både i ljus och i mörker. Ulrika Kjellström och Lotta Gränse är båda specialister inom oftalmologi på SUS i Lund och arbetar med att utveckla och använda unika metoder för att undersöka näthinnans funktion hos barn.

Alla som varit förkylda känner igen att en täppt näsa påverkar sömnkvaliteten och en kronisk nästäppa kan också leda till sänkt livskvalitet. Maria Värendh har i sin avhandling ”Impaired nasal patency and sleep disturbances – prevalence, quality of life and treatment” undersökt sambandet mellan nästäppa och olika aspekter av sömn hos polyppatienter samt hos patienter med sömnapné (andningsuppehåll).

För nästan precis ett år sedan invigdes den europeiska delen av det internationella cancerprojektet ”Cancer Moonshot Project” i Lund, en mångmiljardsatsning mot cancer som ska inkludera totalt 75 000 patienter.