lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

World Pancreatic Cancer Day 16 november: Hallå där...

roland andersson
Med anledning av World Pancreatic Cancer Day föreläser Roland Andersson i Blockets aula i Lund den 17 november. Bild: Charlotte Carlberg Bärg

Roland Andersson, professor i kirurgi vid IKVL, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och specialist på pankreascancer (cancer i bukspottkörteln). Fredagen den 17 november uppmärksammas World Pancreatic Cancer Day (16 november). Med anledning av det arrangerar ni föreläsningar för allmänheten om pågående forskning. Vilka framsteg görs inom forskningen på pankreascancer idag?

– Pankreascancer är en i forskningssammanhang lite försummad diagnos som i västvärlden för närvarande utgör fjärde orsak till död i cancer, i år tredje cancerrelaterade död i USA och inom något enstaka år kommer att utgöra andra orsak till död i cancer, efter lungcancer.

– Framstegen är att vi lärt oss allt mer om tumörbiologin och det rör sig alltså inte om en cancer utan flera undergrupper med varierande aggressivitet. I en stor studie på 60 000 patienter finner vi att tumörer redan understigande 5 mm i diameter i en tredjedel redan ger metastaser i lever och lunga. Detta gör att vi satt ett litet frågetecken kring tumörstorlekens egentliga betydelse (vad är en tidig cancer?), utan istället är det tumörbiologin i sig och de faktorer som medverkar till spridning som är väl så betydelsefulla.


Hallå där...

monika bauden
Monika Bauden disputerar den 16 november. Bild: Katarina Ehrenborg

Monika Bauden, biomedicinsk analytiker som disputerar den 16 november med avhandlingen ”Clinical management of panceratic cancer aided by histone signatures”.

Vilka utmaningar finns inom pankreascancer?

– Sjukdomen saknar tidiga symtom och oftast har tumören hunnit sprida sig till andra organsystem när den upptäcks. Detta leder till att operation för att avlägsna tumören inte längre kan genomföras. Det finns ett stort behov av tidigare och noggrannare diagnostik samt förbättrad prognostisering och behandling. Målet med avhandlingen var därför att identifiera lämpliga biomarkörer som kan användas för screening och prognostisering.

Disputation 16 november


Avhandling sammanfattar mer än 20 års erfarenhet av hjärttransplantationer i Lund

carl soederlund
Carl Söderlund försvarar sitt avhandlingsarbete den 17 november.

Sedan 1988 har hjärttransplantationer utförts vid SUS i Lund och nästintill samtliga 215 patienter har sedan starten genomgått ett extensivt uppföljningsprogram med bland annat hjärtmuskelbiopsier och mätningar av njurfunktion för att kunna diagnosticera akut cellulär avstötning och njursvikt.

– Efter en hjärttransplantation måste patienten stå på livslång immunosuppression för att det nya hjärtat inte ska stötas bort. Men medicineringen har allvarliga biverkningar, bland annat sänkt njurfunktion. Det är en svår balans mellan att ge tillräckligt skydd för hjärtat och så låg dos som möjligt av optimalt kombinerade preparat för att undvika biverkningar, berättar Carl Söderlund, doktorand och AT-läkare.

Disputation 17 november


Samtal om levnadsvanor viktigt för patienter med reumatoid artrit

karina malm
Karina Malm försvarar sin avhandling den 17 november i föreläsningssalen på avdelningen för reumatologi. Bild: Jesper Molin

Levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol har visats ha betydelse för utveckling, prognos och behandlingseffekt vid reumatoid artrit.

 Karina Malm, fysioterapeut och specialist i reumatologi, har i sin avhandling ”Lifestyle habits and quality of life in established rheumatoid arthritis” undersökt bland annat hur patienterna uppfattar och hanterar de olika levnadsvanorna och hur de påverkar livskvaliteten.

Disputation 17 november


Fighten mot spridd bröstcancer tas på Medicon Village

kristina aaltonen
Kristina Aaltonen, IKVL, forskar om spridd bröstcancer på Medicon Village. Bild: Olle Dahlbäck

Allt fler kvinnor överlever bröstcancer, men för dem som drabbas av spridd bröstcancer är prognosen sämre. I de gula tegelbyggnaderna på Medicon Village i östra Lund pågår studier som forskarna i framtiden hoppas ska gynna den här gruppen patienter.

– Kan vi som forskare förstå och följa evolutionära förändringar i cancer ökar vi chanserna att framgångsrikt behandla sjukdomen under längre tid. Därmed kan vi förhoppningsvis också förlänga livet för patienter med spridd bröstcancer och även andra typer av metastaserad cancer, säger docent Kristina Aaltonen som ingår i professor Lisa Rydéns forskargrupp vid Lunds universitet.


Disputationer

NOVEMBER
24 Helena Tydén, klinisk medicin med inriktning reumatologi. (Studies on cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus").

DECEMBER
1 Tomas Bro, klinisk medicin med inriktning medicinens historia. (Återställandets konst - Svensk frivillig sjukvårdspersonals deltagande i utländska krig och konflikter 1864-1964).
1 Olöf Bjarnadottir, klinisk medicin med inriktning onkologi. (Statins, HMGCR and breast cancer).
8 Michael Karlsson, klinisk medicin med inriktning mitokondriell patofysiologi. (Cerebral mitochondrial dysfunction and the development of targeted therapeutics).
13 Sigurdur Sverrir Stephensen, klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi. (Right ventricular volume overload and function in congenital heart defects).
15 Sara Jansson, klinisk medicin med inriktning onkologi. (Receptor tyrosine kinases and circulating tumor cells as new prognostic biomarkers in breast cancer, with special focus on TNBC).


Halvtidskontroller

NOVEMBER
22 Elisabeth Rasmusson, onkologi och patologi. "Evaluation of dose-response associations in internal and external radiotherapy of prostate cancer". (Konferensrum Radiofysik, plan 3, Strålhuset, kl 14.00).

29 Guangqi Qin, thoraxkirurgi. "Heart preservation". (Utsikten, plan 8, Thorax arbetsavdelning, SUS, Lund, kl 13.00).

DECEMBER
6 Martin Jeremiasen, kirurgi. "Evaluation of the diagnostic process and results after surgery for tumors in the upper gastrointestinal tract". (Kirurgiska klinikens bibliotek, plan 8, Blocket, SUS, Lund, kl 09.00).

21 Uzma Chaudhry, kardiologi. "Non-invasive risk stratification and prediction of malignant ventricular arrhythmias in patients with implantable cardioverter-defibrillator". (Inge Edlersalen, avd för kardiologi/hjärtadm., EA-blocket vån 5 (Centralblocket), SUS, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Roland Andersson, professor i kirurgi vid IKVL, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och specialist på pankreascancer (cancer i bukspottkörteln). Fredagen den 17 november uppmärksammas World Pancreatic Cancer Day (16 november). Med anledning av det arrangerar ni föreläsningar för allmänheten om pågående forskning.

Sedan 1988 har hjärttransplantationer utförts vid SUS i Lund och nästintill samtliga 215 patienter har sedan starten genomgått ett extensivt uppföljningsprogram med bland annat hjärtmuskelbiopsier och mätningar av njurfunktion för att kunna diagnosticera akut cellulär avstötning och njursvikt.

Levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol har visats ha betydelse för utveckling, prognos och behandlingseffekt vid reumatoid artrit. Karina Malm, fysioterapeut och specialist i reumatologi, har i sin avhandling ”Lifestyle habits and quality of life in established rheumatoid arthritis” undersökt bland annat hur patienterna uppfattar och hanterar de olika levnadsvanorna och hur de påverkar livskvaliteten.