lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Ha en riktigt skön sommarledighet!

Institutionsledningen önskar alla en skön och avkopplande sommar och på återseende efter semestern när nya terminen startar. Njut av ledigheten!


Ortoped åter "bästa handledare"

evgenia manousaki
För andra terminen i rad har läkarstudenterna på termin 8 utsett läkaren Evgenia Manousaki till "bästa handledare" på terminen. Bild: Olle Dahlbäck

Läkarstudenterna på termin 8 i Lund har utsett ”bästa handledare” för den just avverkade vårterminen. För andra terminen i rad går det pedagogiska priset ”Skalpellen” till ortopeden Evgenia Manousaki. Priset för "bästa kliniska placering" går till avdelningen Anestesi, som fått utmärkelsen flera gånger tidigare.


Hallå där...

tobias cronberg
Tobias Cronberg. Foto: Roger Lundholm

Tobias Cronberg, överläkare i neurologi och nyligen utnämnd adjungerad professor i ämnet. Vad arbetar du och din forskargrupp med?

– Vi studerar hjärnskador efter hjärtstillestånd. När patienterna kommer upp till IVA är de medvetslösa och behöver livsuppehållande behandling. Vi vet inte hur prognosen ser ut, om de kommer vakna eller inte, men efter några dagar fattas beslut huruvida behandlingen ska fortsätta eller avslutas. Att avsluta måste vara ett säkert beslut. Vår grupp arbetar med att förbättra och utveckla nya metoder för att kunna förutse vilka som kommer att vakna och vilken grad av hjärnskada de kommer ha.


Anslag för forskning om ADHD

IKVL-forskaren Peik Gustafsson, barn- och ungdomspsykiatri, får 1,3 miljoner kronor från Lennart "Aktiestinsen" Israelssons forskningsstiftelse, en stiftelse som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien. Peik får anslaget för att jämföra effekterna av brus-behandling med effekterna av traditionell medicinsk behandling vid ADHD.


lars ekblad
Lars Ekblad har parallellt med sin egen forskning flera uppdrag, bland annat är han ny sektionschef från den 1 juni vid institutionen. Bild: Olle Dahlbäck

Hallå där...

Lars Ekblad, avdelningschef för Onkologi och Patologi i Kampradhuset. Den 1 juni tog du över som sektionschef (sektion V) vid institutionen efter professor Karin Jirström, som framöver kommer att koncentrera sig på uppdraget som ansvarig för forskarutbildningen. Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag?

– Ja, det tycker jag.

Vad gör en sektionschef vid IKVL?

– Biträder prefekten och sköter till exempel kontakten med avdelningscheferna inom sektionen.

Sektion V är den största sektionen vid institutionen vad gäller antalet avdelningar, elva stycken. Har du en strategi för hur du ska lägga upp arbetet?

– Jag ärver en välfungerande sektion från tidigare sektionschefer, så strategin blir att fortsätta på samma väg med god kontakt med avdelningscheferna.


Aerokocker vanligare förekommande i urin än vad man tidigare trott

erik senneby
Erik Senneby har nyligen disputerat vid IKVL. Bild: Katarina Ehrenborg

Bakteriesläktet Aerococcus var länge svårt att artbestämma och förväxlades lätt med alfa-streptokocker som ofta ses som förorening i urinprover.

I sin avhandling ”Aerococcal infections – from bedside to bench and back” har Erik Senneby visat att masspektrometri (MALDI-TOF MS) är en tillförlitlig metod att använda för att identifiera aerokocker.


Papareddy och Andréasson nya docenter

Praveen Papareddy (infektionsmedicin) och Kristofer Andréasson (reumatologi) är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.


Disputationer

SEPTEMBER
7 Christian Reitan, klinisk medicin med inriktning kardiologi."Cardiac resynchronization therapy - risk stratification and long-term outcome". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
28 Jakob Lundgren, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Pulmonary Hypertension related to heart failure and hypoxia – Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Experiences from Skåne University hospital in Lund". (Lokal meddelas senare, kl 09.00).


Halvtidskontroller

AUGUSTI
27 Linn Rosell, onkologi och patologi. "Resource use, benefits and barriers regarding multidisciplinary team meetings: a study in Swedish cancer care". (Regionalt cancercentrum syd, byggnad 404, projektrummet, kl 15.00).

30 Isak Lindstedt, allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård. "Important mechanisms in blood pressure regulation". (Medicinens bibliotek, EA-blocket, 2 vån, SUS, Lund, kl 16.00).


Nyhetsrullen 

Tobias Cronberg, överläkare i neurologi och nyligen utnämnd adjungerad professor i ämnet. Vad arbetar du och din forskargrupp med?

Läkarstudenterna på termin 8 i Lund har utsett ”bästa handledare” för den just avverkade vårterminen. För andra terminen i rad går det pedagogiska priset ”Skalpellen” till ortopeden Evgenia Manousaki. Priset för "bästa kliniska placering" går till avdelningen Anestesi, som fått utmärkelsen flera gånger tidigare.

Praveen Papareddy och Kristofer Andréasson är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.