lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

evgenia manousaki
Läkaren Evgenia Manousaki prisas för sitt uppdrag som handledare för läkarstudenterna på termin 8, hösten 2017. Bild: Olle Dahlbäck

Ortoped får det pedagogiska priset Skalpellen

Ortopeden Evgenia Manousaki får det pedagogiska priset ”Skalpellen” som bästa handledare på höstterminen 2017. Priset till bästa kliniska placering går till Anestesi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Det är läkarstudenterna på termin 8 som utser bästa handledare respektive bästa kliniska placering efter terminsavslutningen som i år var den 12 januari.


På jakt efter den optimala språkinlärningen

johan maartensson
Johan Mårtensson och hans forskarkollegor ska studera olika inlärningsprocesser, bl.a. i en Virtual Reality-miljö. Bild: Olle Dahlbäck

Hur lär vi oss snabbast och effektivast ett nytt språk? Det tänker en grupp forskare vid Lunds universitet ta reda på i en studie där inlärningsprocessen till stor del sker i en så kallad Virtual Reality-miljö istället för i ett traditionellt klassrum.

För att kunna genomföra studien har de fått ett forskningsstöd om 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR). Huvudsökande är Johan Mårtensson, neuropsykolog på avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid IKVL och tidigare forskare vid Max Planck Institute for Human Development i Berlin.


Ingvar Kamprad - mer än entreprenör

ingvar kamprad
För drygt fyra år sedan gästade Ingvar Kamprad Kampradhuset på sjukhusområdet i Lund. Anledningen var att det var 10 år sedan byggnaden invigdes. Bild: Olle Dahlbäck

Den 27 januari gick Ingvar Kamprad ur tiden. I en av dödsannonserna som publicerades i svenska morgontidningar några dagar senare hade medarbetarna på IKEA passande nog som symbol valt en insexnyckel, sexkantsnyckeln som vi alla nog någon gång konfronterats med vid möbelinköp på IKEA.

Möbler var Ingvar Kamprads liv, men vad som kanske inte är lika känt är att han genom en stiftelse i sin mammas namn, varje år stöttade cancerforskningen i Lund med mångmiljonbelopp.

– Vi har mycket att tacka Ingvar Kamprad för, då många av de forskningsprojekt Fru Berta Kamprads stiftelse stöttat har kunnat implementeras på kliniken och kommit patienterna till nytta, säger professorerna Dick Killander och Bo Baldetorp, som båda varit med på en lång forskningsresa om cancer i Lund.


IKVL-forskare prisade för validering av blodflödesmätning i hjärtat

Vid den globala hjärtkonferensen som nyligen avslutats i Barcelona fick forskare på Klinisk fysiologi, IKVL och Skånes universitetssjukhus i Lund, ta emot priset för 2017 års bästa artikel i Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. Förstaförfattare till artikeln är Henrik Engblom, forskare och läkare på avdelningen.

Forskarna har visat att en ny teknik, som utvecklats på National Institutes of Health i Bethesda i USA för att göra blodflödesmätning i hjärtmuskulaturen, är tillförlitlig.


När patientsäkerheten brister

Hälso- och sjukvården ska enligt lag anmäla allvarliga vårdskador eller risker för allvarliga vårdskador till en tillsynsmyndighet som ska genomföra en oberoende utredning. Målsättningen är att öka säkerheten för patienterna och förebygga att samma fel sker igen.

Jonas Wrigstad, doktorand vid IKVL och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har i sitt avhandlingsarbete studerat vad som händer när patientsäkerheten brister.


Uppföljningen brister för hög andel av hjärtstoppspatienter

gisela lilja
Gisela Lilja är försteförfattare till artikeln om hjärtstoppspatienter i Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes. Bild: Olle Dahlbäck

En stor internationell studie visar att hjärtstoppspatienter ofta behandlas som hjärtpatienter, vilket kan få negativa konsekvenser för rehabilitering och återgång till arbetsliv för de som drabbas. Forskarna fann nämligen att det ofta saknas en uppföljning av de skador de kan ha fått på hjärnan i samband med hjärtstoppet.

Det kan hända när som helst och var som helst – att ett hjärta stannar. I Sverige drabbas varje år över 5 000 personer av ett hjärtstopp utanför sjukhus, de allra flesta män. Cirka 11 procent överlever.

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har lett en studie där de i samarbete med kollegor från fyra andra europeiska länder, studerat hur det går för de patienter som överlever ett hjärtstopp i Sverige, Danmark, England, Holland och Italien. Nästan hälften av de 270 patienter som deltog i en av de största studier som gjorts på området, hade svårt att gå tillbaka till sitt tidigare liv, oavsett om de var i arbetsför ålder eller pensionärer.

– Det är en överraskande hög andel, vi trodde inte att det skulle vara så många, säger Gisela Lilja, forskare vid Lunds universitet, arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus och huvudförfattare till artikeln i den vetenskapliga tidskriften Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes.


Disputationer

MARS
2 Shahnaz Akil, klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi. (On stable coronary artery disease - Diagnostic aspects of stress-induced myocardial ischemia).


Halvtidskontroller

FEBRUARI
16 Birgitta Svensson, pediatrik. "Health-related quality of life in children with right ventricular outflow tract anomalies". (Segerfalksalen, Sölvegatan 17, Lund, kl 09.00).

23 Karolina Förnvik, neurokirurgi. "Novel treatments of malignant brain tumours - experimental models". (Segerfalksalen, BMC, Lund, kl 13.00).

28 Åsa Jungner, pediatrik. "Impact of circulating cell-free hemoglobin and hyperoxemia on the immature brain during cardiopulmonary bypass". (Seminariet, konferensrum 5, Lasarettsgatan 40, SUS, Lund, kl 09.00).

MARS
2 Elin Folkesson, reumatologi och molekylär skelettbiologi. "Proteomics of the menicus and the importance of the meniscus in osteoarthritis". (Seminarierum BMC-C1241, Lund, kl 10.00).

15 Jonna Berntsson, onkologi och patologi. "Inflammatory microenvironment and immune cell signatures in colorectal cancer: relationship with sideness, prognosis and anthropometric factors". (Konferensrummet, bv, Kampradhuset, kl 10.00).


Nyhetsrullen 

Hur lär vi oss snabbast och effektivast ett nytt språk? Det tänker en grupp forskare vid Lunds universitet ta reda på i en studie där inlärningsprocessen till stor del sker i en så kallad Virtual Reality-miljö istället för i ett traditionellt klassrum.

Ortopeden Evgenia Manousaki får det pedagogiska priset ”Skalpellen” som bästa handledare på höstterminen 2017. Priset till bästa kliniska placering går till Anestesi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Vid den globala hjärtkonferensen som nyligen avslutats i Barcelona fick forskare på Klinisk fysiologi, IKVL och Skånes universitetssjukhus i Lund, ta emot priset för 2017 års bästa artikel i Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. Förstaförfattare till artikeln är Henrik Engblom, forskare och läkare på avdelningen.