lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

looket dihge
Looket Dihge disputerar den 27 april. Bild: Katarina Ehrenborg

Beräkningsmodeller kan hjälpa kirurgen besluta om diagnostisk kirurgi vid bröstcancer

Bröstcancerceller sprids genom lymfflödet till lymfkörtlarna i armhålan och kunskapen om bröstcancerspridning till lymfkörtlarna ger värdefull information om sjukdomens förlopp.

Patienter som drabbas av bröstcancer genomgår idag en operation där lymfkörtlar tas ut i syfte att undersöka om cancerceller har spridits till lymfkörtlarna.  I 70-85 procent av fallen är lymfkörtlarna friska och den diagnostiska operationen saknar därmed behandlingsvärde.

Looket Dihge har i sin avhandling ”Predictors of lymph node metastasis in primary breast cancer – risk models for tailored axillary management” tagit fram beräkningsmodeller som tillsammans med annan tillgänglig information såsom ultraljud av armhålans lymfkörtlar skulle kunna användas för att individanpassa kirurgisk bröstcancerbehandling.


Ny utrustning lyft för strålbehandlingsforskningen

crister ceberg
Crister Ceberg framför den nya strålbehandlingsutrustningen. Bild: Olle Dahlbäck

Forskare vid institutionen har sedan februari månad testkört en ny strålbehandlingsutrustning som nu är färdig att tas i bruk.

– Det är en strålbehandlingsapparat i mindre format som efterliknar de som finns i full skala på kliniken. Den är helt och hållet avsedd för forskning och kommer att innebära ett lyft för de forskare som är intresserade av experimentell strålningsbiologi och preklinisk radioterapi, säger Crister Ceberg, professor i medicinsk strålningsfysik


Hallå där...

alexandra albertsson lindblad
Alexandra Albertsson Lindblad försvarade sitt avhandlingsarbete den 19 april. Bild: Olle Dahlbäck

Alexandra Albertsson Lindblad, doktorand och läkare, som den 19 april försvarade sin avhandling ”Mantle cell lymphoma strategies in primary treatment”. Du har studerat en aggressiv cancersjukdom, mantelcellslymfom (MCL), som varje år drabbar ett hundratal personer i Sverige, majoriteten äldre. Vad är det för cancer?

– Mantelcellslymfom är en typ av cancer som uppstår i immunsystemets s.k. B-celler.

Varför valde du att titta närmare på just den diagnosen?

– MCL är en mer ”svårbehandlad” sjukdom i jämförelse med andra B-cellslymfom och det är inte definierat vilken som är den bästa behandlingen. Jag lockades helt enkelt av att arbeta med en sjukdom där det finns stort utrymme för förbättring.


Avhandling: Retinal ischemi

frank blixt
Frank Blixt har i sitt avhandlingsarbete studerat retinal ischemi. Bild: Katarina Ehrenborg

Retinal ischemi innebär syrebrist i näthinnan och är orsaken till flera olika ögonsjukdomar, till exempel diabetes retinopati och ocklusions sjukdomar. Det finns idag få behandlingar som kan hjälpa patienter med retinal ischemi. Frank Blixt har i sin avhandling ”Retinal ischemia – a vascular perspective” studerat kärlförändringar i ögat som uppstått efter ischemi.

– Man har tidigare vetat att vid stroke sker en sammandragning av kärlen i hjärnan. Vi har visat att samma reaktion finns i näthinnans kärl. Genom att använda läkemedel som hämmar signalvägen Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) kunde vi i både råtta och gris motverka sammandragningen.


Avhandling: Stressutlöst ischemi

shahnaz akil
Shahnaz Akil har nyligen disputerat vid avdelningen för klinisk fysiologi. Bild: Katarina Ehrenborg

Vid stabil kranskärlssjukdom är blodflödet till hjärtmuskulaturen begränsat under arbete, så kallad stressutlöst ischemi. Enligt rådande rekommendationer bör patienter med stabil kranskärlssjukdom undersökas avseende förekomst och utbredning av stressutlöst ischemi, innan de genomgår invasivt ingrepp i syfte att öppna upp de förträngda kranskärlen.

– Det är inte alla patienter som genomgår en undersökning för att avgöra om det finns stressutlöst ischemi och dessutom finns det flera olika metoder för att utvärdera stressutlöst ischemi, berättar Shahnaz Akil, legitimerad biomedicinsk analytiker som skrivit avhandlingen ”On stable coronary artery disease – Diagnostic aspects of stress-induced myocardial ischemia”.


Kvinnliga könshormoner kan ha skyddande effekt mot cancer i bukspottkörteln

gustav andersson
Gustav Andersson har tillsammans med forskarkollegor studerat om kvinnliga könshormoner kan ha en skyddande effekt mot cancer i bukspottkörteln. Bild: Katarina Ehrenborg

I februari publicerade forskare från institutionen en studie som visar att kvinnliga könshormoner kan ha en skyddande effekt mot cancer i bukspottskörteln. Resultaten är intressanta då användandet av hormoner minskat efter att en studie publicerad i början av 2000-talet visat att de kan öka risken för bröstcancer.

– De bröstcancerformer som visats kunna uppstå till följd av hormonbehandling är ofta mer prognostiskt gynnsamma tumörformer. Cancer i bukspottskörteln är däremot en mycket allvarlig cancerform med kort överlevnad. Kanske är det bättre med en lätt ökad risk för mild bröstcancer om man samtidigt skyddas mot den aggressiva cancern i bukspottskörteln, berättar Gustav Andersson, doktorand och försteförfattare på artikeln publicerad i International Journal of Cancer.


Nya docenter: Elisabet Rodby Bousquet och Pontus Nordenfelt

IKVL har berikats med två nya docenter. Elisabet Rodby Bousquet (ortopedi) är leg. sjukgymnast och forskar på personer med cerebral pares med uttalade funktionsnedsättningar och stor risk för kontrakturer och svåra felställningar.

Pontus Nordenfelts (infektionsmedicin) grupp arbetar med kvantitativ imaging och högupplöst videomikroskopi för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner.

Här presenteras kort deras pågående forskning.


Behov av lärartjänster inom medicinsk statistik

linda werner hartman och paer ola bendahl
Linda Werner Hartman och Pär-Ola Bendahl eftersöker lärartjänster inom medicinsk statistik. Bild: Katarina Ehrenborg

För doktorander vid Medicinska fakulteten ingår flera kurser i forskarutbildningen. Som doktorander och handledare känner till är det ofta lång kö att komma med på de kurser som är obligatoriska innan halvtidskontroll. Linda Werner Hartman och Pär-Ola Bendahl är båda disputerade inom matematisk statistik och är ansvariga för fördjupningskursen inriktad mot klinisk forskning.

– Ingen av oss är anställd som lärare vid universitetet. Det är snarare regel än undantag att det inte är lärartjänster knutna till statistikkurserna. Det är ett problem eftersom vi bara kan undervisa i mån av tid. Vårt primära uppdrag är att stötta de forskargrupper vi är anställda av, berättar Pär-Ola Bendahl.


Disputationer

APRIL
20 Maria Ekholm, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Prognostic and predictive markers in primary breast cancer - Quality assurance and long-term effects of adjuvant tamoxifen treatment". (Strålbehandlingshusets föreläsningssal, Lund, kl 13.00).
27 Looket Dihge, klinisk medicin med inriktning kirurgi. "Predictors of lymph node metastasis in primary breast cancer - risk models for tailored axillary management". (Föreläsningssalen, Nya strålbehandlingshuset, 3 tr, Klinikgatan 5, SUS, Lund, kl 13.00).

MAJ
3 Johanna Nagel, klinisk medicin med inriktning reumatologi. "Pneumococcal vaccination in inflammatory rheumatic disease". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
4 Matthias Hellberg, klinisk medicin med inriktning njurmedicin. "Physical performance and exercise training in patients with chronic kidney disease. Observational and interventional studies. (Lokal meddelas senare, kl 09.00).
12 Zahra Masoumi, kliniks medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. "Investigating the source of free fetal hemoglobin in preeclampsia: the role of the placenta and the fetus". (Lokal meddelas senare, kl 09.00).
17 Elisabeth Székely, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Follicular and diffuse large cell lymphoma - studies of primary treatment and prognostic factors". (Lokal meddelas senare, kl 09.30).
18 Maria Värendh, klinisk medicin med inriktning öron-, näs- och halssjukdomar. "Nasal patency and sleep - Prevalence of obstruction, sleep disturbances, quality of life, and treatment". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
18 Helena Rydell, klinisk medicin med inriktning njurmedicin. "Survival and morbidity with home hemodialysis - a comparison with other renal replacement therapies". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
22 Saeed Dabestani, klinisk medicin med inriktning urologi. "Metastases from renal cell carcinoma - recurence patterns, detection and management". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
24 Erik Senneby, laboratoriemedicin med inriktning medicinsk mikrobiologi. "Aerococcal infections - from bedside to bench and back". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
30 Mats Hall, klinisk medicin med inriktning kirurgi. "Acid reflux at the gastroesophageal junction: pathophysiological and diagnostical aspects". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
31 Svajunas Statkevicius, klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. "Aspects of fluid therapy in the critically ill". (Lokal meddelas senare, kl 10.00).
31 Berit Gesar, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "The recovery process after a hip fracture in healthy patients, 65 years and older - perceptions, abilities and strategies". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
31 Anas Abu-Humaidan, klinisk medicin med inriktning infektionsmedicin. "Rules of engagement - Local regulation of the complement system. (Lokal meddelas senare, kl 13.00).


Halvtidskontroller

APRIL
25 Halla Vidarsdóttir, onkologi och patologi. "Molecular and immunohistochemical profiling of pulmonary metastases and prognostic biomarkers in metastatic colorectal cancer". (Kampradhuset, bv, SUS, Lund, kl 09.15).

26 Jane Fisher, infektionsmedicin. "Neutrophil defense mechanisms as a potential therapeutic target in sepsis". (BMC, room C1441a, Lund, kl 14.00).

27 Marie Asp, psykiatri. "Clinical characteristics, pharmacological treatment, and suicidality in patients with depressive disorders". (Konferensrum 15, Baravägen 1, Psykiatriska kliniken, Lund, kl 09.00).

27 Katina Pettersson, ortopedi. "Quality of life and scoliosis in cerebral palsy". (Ortopedens konferensrum, Forskning, plan 8, SUS, Lund, kl 09.00).

MAJ
2 Gabriel Adrian, onkologi och patologi. "Optimizing the fractionation of radiation therapy - to avoid radio-resistance and evoke immune response". (Stora föreläsningssalen, plan 3, strålbehandlingshuset, Lund, kl 10.30).

3 Anna Lybeck, anestesiologi och intensivvård. "Temperature management after cardiac arrest, post anoxic injury and neurological recovery". (Arbetsavdelningens konferensrum, Intensiv och perioperativ vård, plan 6, hisshall B, SUS, Lund, kl 10.00).

9 Matilda Ahl, klinisk neurofysiologi. "Brain inflammation and regeneration in epilepsi". (BMC, sal I1342, Lund, kl 09.00).

21 Emma Råsmark Röpke, obstetrik och gynekologi. "Recurrent pregnancy loss-epidemiology, immunology, treatment and obstetric outcome". (Biblioteket, plan 3, Kvinnokliniken, SUS, Jan Waldenströms gata 47, Malmö, kl 13.00).

JUNI
1 Joakim Färdow, medicinsk etik. "Priorities and public responsibilities in Swedish eye care services - ethical issues". (Sal Sven Gardell, BMC D15, Lund, kl 13.00).

11 Louise Pettersson, onkologi och patologi. "Clinical implications of minimal residual disease monitoring by quantification of leukemia - specific mutations in patients with acute myeloid leukemia". (Patologens föreläsningssal, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Bröstcancerceller sprids genom lymfflödet till lymfkörtlarna i armhålan och kunskapen om bröstcancerspridning till lymfkörtlarna ger värdefull information om sjukdomens förlopp.

Retinal ischemi innebär syrebrist i näthinnan och är orsaken till flera olika ögonsjukdomar, till exempel diabetes retinopati och ocklusions sjukdomar. Det finns idag få behandlingar som kan hjälpa patienter med retinal ischemi. Frank Blixt har i sin avhandling ”Retinal ischemia – a vascular perspective” studerat kärlförändringar i ögat som uppstått efter ischemi.

Forskare vid institutionen har sedan februari månad testkört en ny strålbehandlingsutrustning som nu är färdig att tas i bruk.

– Det är en strålbehandlingsapparat i mindre format som efterliknar de som finns i full skala på kliniken. Den är helt och hållet avsedd för forskning och kommer att innebära ett lyft för de forskare som är intresserade av experimentell strålningsbiologi och preklinisk radioterapi, säger Crister Ceberg, professor i medicinsk strålningsfysik.