lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Spelberoende vanligt hos våldsbrottsdömda

carolina widinghoff
Carolina Widinghoff. Foto: Katrin Ståhl

En stor andel, 16 procent, av unga män som sitter i fängelse dömda för våldsbrott är eller har varit spelberoende. Det är upp emot 40 gånger vanligare med spelberoende i denna grupp än i befolkningen i stort i Sverige. Det visare en ny studie från Lunds universitet.

I studien, publicerad i Journal of Gambling Studies, har forskarna tittat närmare på unga män som är dömda för våldsbrott och sitter i fängelse. De har dels undersökt hur många av dem som är spelberoende, dels om denna grupp utmärker sig på något särskilt sätt.

– Det viktigaste fyndet var att vi såg att en så stor andel, 16 procent, av de som är dömda för våldsbrott är eller har varit spelberoende. Spelberoende bland kriminella har traditionellt inte fått så stor uppmärksamhet, trots att tidigare forskning visat att det är vanligt och problematiskt på flera sätt. Vår studie bekräftar denna bild och bidrar med ny kunskap om just den här gruppen i Sverige, säger Carolina Widinghoff, doktorand vid Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne.


Disputationer

SEPTEMBER
28 Jakob Lundgren, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Pulmonary Hypertension related to heart failure and hypoxia – Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Experiences from Skåne University hospital in Lund". (Lokal meddelas senare, kl 09.00).


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
14 Linnéa Nöbbelin, "The Course of Melancholic Depression and Gender Differences in the Lundby Study", (fredagen den 14e september klockan 08:30 på psykiatriska kliniken Lund, Baravägen 1, konferensrum 5).

24 Anna Tranberg Lindqvist, anestesiologi och intensivvård "Changes in oral flora in hospitalized patients", (24/9 kl 14-15.30  plan 6, SUS, Lund, IVAs konferensrum).

25 Dovile Sinkeviciute, avd för reumatologi och molekylär skelettbiologi "Proteomics study of articular cartilage catabolism" (tisdagen den 25 september kl 10.00, seminarierum: BMC-C1241)

OKTOBER
5 Carolina Widinghoff, enheten för klinisk beroendeforskning,avd för psykiatri "Gambling disorder: prevalence, sociodemographics and co-occurring psychiatric problems in at-risk populations" (fredagen den 5 oktober, kl 13.00. Beroendecentrum Triangeln, Södra Förstadsg 35, plan 4, Malmö.)

5 Linda Thorisdottir, avd för oftalmologi "A new technique for the diagnosis and follow-up of strabismus, and special surgical solution in complicated cases of strabismus" (Ögonkliniken Lund, 5.okt 12.30)

19 Martin Spångfors, klinisk medicin med inriktningen anestesiologi och intensivvård "Improving in-hospital patient safety by use of the National Early Warning Score" (19 oktoberkl.13.00, konferensrummet på anestesikliniken (IPV) arbetsavdelning, Blocket, hisshall B,plan 6)


Nyhetsrullen 

Tobias Cronberg, överläkare i neurologi och nyligen utnämnd adjungerad professor i ämnet. Vad arbetar du och din forskargrupp med?

Läkarstudenterna på termin 8 i Lund har utsett ”bästa handledare” för den just avverkade vårterminen. För andra terminen i rad går det pedagogiska priset ”Skalpellen” till ortopeden Evgenia Manousaki. Priset för "bästa kliniska placering" går till avdelningen Anestesi, som fått utmärkelsen flera gånger tidigare.

Praveen Papareddy och Kristofer Andréasson är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.