lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meliha Mehmeti i ämnet laboratoriemedicin med inriktning tumörimmunologi

Disputation

Tid: 2019-05-10 Kl 09:15
Plats: Patologens Aula, Jan Waldenströms gata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö

Avhandlingens titel: Immune Tolerance Mechanisms in Human Breast Cancer

Huvudhandledare: professor Karin Leandersson

Fakultetsopponent: professor Susanna Cardell, Göteborg
Ordförande vid disputationen: professor Anders P Håkansson

Avhandling i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31