lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Pia Dellson i ämnet klinisk medicin med inriktning onkologi

Disputation

Tid: 2019-05-09 Kl 13:00
Plats: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund

Avhandlingens titel: Patients in Clinical Cancer Trials. Information, Understanding and Decision-Making

Huvudhandledare: docent Helena Jernström

Fakultetsopponent: docent Mia Bergenmar, Stockholm
Ordförande vid disputationen: docent Jakob Eberhard

Avhandlingen i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31