lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Glenn Larsson i ämnet klinisk medicin med inriktning prehospital vård

Disputation

Tid: 2019-05-03 Kl 09:00
Plats: Fullriggaren, Hallands sjukhus i Halmstad.

Avhandlingens titel: Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning.

Huvudhandledare: docent Anna Nilsdotter

Fakultetsopponent: docent Carina Elmqvist, Växjö
Ordförande vid disputationen: professor Gunnar Hägglund

Avhandlingen i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31