lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Per Ludvik Brattås i ämnet biomedicin med inriktning stamcellsbiologi

Disputation

Tid: 2019-04-26 Kl 13:00
Plats: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund

Avhandlingens titel: The Epigenetic Impact of Transposable Elements in Human Brain Development.

Huvudhandledare: docent Johan Jakobsson

Fakultetsopponent: associate professor Molly Hammell, Cold Spring Harbor
Ordförande vid disputationen: professor Anders Björklund

2019

M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31