lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kristina Önnerhag i ämnet klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi

Disputation

Tid: 2019-04-23 Kl 13:00
Plats: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avhandlingens titel: Liver-related complications and metabolic comorbidities during long-term follow-up of patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Huvudhandledare: professor Stefan Lindgren

Fakultetsopponent: docent Lise Lotte Gluud, Hvidovre
Ordförande vid disputationen: professor Olle Melander

Avhandlingen i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31