lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nicolai Skovbjerg Arildsen i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell onkologi

Disputation

Tid: 2019-03-28 Kl 13:00
Plats: Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes Universitetssjukhus i Lund

Avhandlingens titel: Hunting a Silent Killer. Biomolecular Approaches in Ovarian Cancer

Huvudhandledare: docent Ingrid Hedenfalk

Fakultetsopponent: Dr James Brenton, Cambridge
Ordförande vid disputationen: professor Åke Borg

Avhandlingen i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31