lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Dóra Hancz i ämnet biomedicin med inriktning immunologi och mikrobiell patogenes.

Disputation

Tid: 2019-02-25 Kl 13:00
Plats: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund

Avhandlingens titel: Regulation of inflammasomes by host- and pathogen-derived factors

Huvudhandledare: forskarassistent Jenny J Persson

Fakultetsopponent: associate professor Igor Brodsky, Pennsylvania
Ordförande vid disputationen: professor William Agace

Avhandlingen i LUCRIS

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31