lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Världsepilepsidagen

Tid: 2019-02-11 Kl 17:00
Sluttid: Kl 19:30
Plats: Lunds stadsbibliotek, aulan
Kontakt: My Andersson, my.andersson@med.lu.se

För att uppmärksamma världsepilepsidagen 2019 och öka kunskapen om sjukdomen bjuder epilepsiforskare vid Lunds universitet tillsammans med Epilepsiföreningen i Lund in till föredrag om epilepsi. Epilepsiföreningen berättar om hur epilepsi påverkar i vardagen, med särskilt fokus på inlärningssvårigheter under förskole- och skoltid och berättar om sin verksamhet. Läkare och forskare berättar om sitt arbete med att ta fram nya behandlingsmetoder för epilepsi både i kliniken och på labbet.

PROGRAM

 • 17.00-17.05 Öppnande och välkomsthälsningar
  Organisatörer My Andersson, bitr. lektor, forskargruppsledare, Epilepsicentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund  (IKVL) Lunds universitet och Lars Ohlsson, ordförande för Epilepsiföreningen Lund
 • 17.05-17.20 Epilepsi i vardagen, Epilepsiföreningen är där
  Lars Ohlsson, Ordförande för Epilepsiföreningen Lund berättar om föreningens sociala och utbildande verksamhet.
 • 17.20-17.50 Anpassningar och strategier i skolan
  Barbro Bergman, special pedagog har mångårig erfarenhet som specialpedagog, med arbete inom skola och på barnhabilitering Skåne.
 • 17.50-18.00 PAUS
 • 18.00-18.15 Epilepsicentrum, experimentell och klinisk forskning möts
  Kristina Källén, docent, med.dr. vice ordförande, associerade styrgruppen för Lunds Epilepsicentrum, IKVL Lunds universitet berättar om visionen bakom Sveriges första epilepsicentrum.
 • 18.15-18.30 Experimentell forskning för nya behandlingsmetoder för epilepsi
  Merab Kokia, professor, ordf. associerade styrgruppen för Lunds Epilepsicentrum, IKVL Lunds universitet berättar om nya fynd och strategier för att behandla epilepsi.
 • 18.30-18.40 Direkt och indirekt genterapi för behandling av epilepsi
  Esbjörn Melin, doktorand Lunds Epilepsicentrum, IKVL Lunds Universitet
 • 18.40-18.55 Biomarkörer för epilepsi, kliniskt och experimentellt
  Christine Ekdalh-Clementsson,Docent, Med.Dr.
 • 19.00-19.30 Mingel och posterpresentationer

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31