lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Vetenskap och beprövad erfarenhet - vård

Tid: 2019-02-07 Kl 09:30
Sluttid: Kl 15:00
Plats: LUX C121, Helgonavägen 3
Kontakt: Eva Sjöstrand, eva.sjostrand@fil.lu.se

Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett begrepp som förekommer i många sammanhang, bland annat i olika lagtexter och regleringar. I hälso- och sjukvården har begreppet spelat roll sedan 1800-talet. Idag har samma termer smugit sig in också på flera andra områden. Denna workshop handlar om begreppets roll inom vården. Alla intresserade varmt välkomna! Anmälan till eva.sjostrand@fil.lu.se för lunch och kaffe. Läs mer om forskningsprogrammet Vetenskap och beprövad erfarenhet på vbe.lu.se!

2019

M Ti O To F L S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31