lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Metabol forskning i dag och framöver

Tid: 2018-12-18 Kl 08:30
Sluttid: Kl 16:15
Plats: Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10, Malmö
Kontakt: Hindrik Mulder, hindrik.mulder@med.lu.se

Välkommen till en temadag om metabol forskning anordnad av Metabolt centrum. Dagen riktar sig i första hand till kliniska doktorander och forskare samt deras handledare och mentorer. I mån av plats är även andra forskare inom det breda området ’metabol forskning’ mycket välkomna

PROGRAM

08.30-09.00  Kaffe

09.00-09.15 Välkomna - Dekanus Erik Renström

09.15-10.15  Precision medicine: a global overview: Paul Franks (LUDC)

10.15-11.15  Projektpresentationer

11.15-12.00  Translational studies on type 2 diabetes: Anders Rosengren (Sahlgrenska akademien) 

12.00-13.00  Lunch

13.00-14.00  Svensk klinisk forskning: möjligheter och hinder? Olle Stendahl (Linköpings universitet)

14.00-14.30  Den kliniska forskarens vardag före och efter disputation: Katarina Fagher (SUS/Lunds Universitet)

14.30-15.00  Kaffe

15.00-16.00  Vart är den kliniska forskningen på väg i Region Skåne?  Ingemar Petersson (Forskningschef SUS), Heiko Herwald (Vicedekan för FU)

16.00-16.15  Avrundning/Feedback - Styrgruppen/Metabolt centrum

Anmälan:

Anmälan senast 15 november till ulrika.blom-nilsson@med.lu.se. Deltagande bekostas av Metabolt centrum, men "no show" debiteras med 2000 SEK.

2018

M Ti O To F L S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31