lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Una Avdic i ämnet klinisk medicin med inriktning neurobiologi

Disputation

Tid: 2018-12-11 Kl 13:00
Plats: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund

Avhandlingens titel: Immune responses and synaptic protein expression in epilepsy

Huvudhandledare docent Christine Ekdahl Clementson

Fakultetsopponent: professor Milos Pekny, Göteborg
Ordförande vid disputationen: docent Maria Swanberg

Avhandlingen i LUCRIS

2018

M Ti O To F L S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31