lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Martuza Sarwar i ämnet laboratoriemedicin med inriktning experimentell patologi

Disputation

Tid: 2018-12-07 Kl 13:30
Plats: Carl-David Agardhs Aula, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avhandlingens titel: The role of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type І alpha (PIP5K1α) and utility of its inhibitor for targeting metastatic cancer

Huvudhandledare: professor Jenny L Persson

Fakultetsopponent: professor Yihai Cao, Stockholm
Ordförande vid disputationen: professor Tommy Andersson

Avhandlingen i LUCRIS

2018

M Ti O To F L S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31