lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Elena Holm i ämnet klinisk medicin med inriktning hematologi

Disputation

Tid: 2018-12-07 Kl 09:00
Plats: Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Avhandlingens titel: Von Willebrand disease – aspects on diagnosis, prophylaxis and outcome

Huvudhandledare: seniorprofessor Erik Berntorp

Fakultetsopponent: docent Anna Ågren, Stockholm
Ordförande vid disputationen: professor Peter Svensson

Avhandlingen i LUCRIS 

2018

M Ti O To F L S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31