lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Fabiana Blanco i ämnet biomedicin med inriktning experimentell kärlforskning

Disputation

Tid: 2018-12-06 Kl 13:30
Plats: Disputationen kommer att äga rum i Uruguay, men kan följas via videolänk från CRC, 28-11-026, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhud i Malmö.

Avhandlingens titel: Macro- and microvascular complications of diabetes: Studies on NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) as a novel target for the treatment of atherosclerosis and vascular dysfunction in diabetes.

Disputationen kommer att äga rum i Uruguay, men kan följas via videolänk från CRC, 28-11-026.

Huvudhandledare: professor Maria Gomez

Fakultetsopponent: professor Maria Teresa Perez Garcia, Valladolid
Ordförande vid disputationen: professor Eduardo Migliaro

Avhandlingen i LUCRIS

2018

M Ti O To F L S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31