lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Henrik Löfvall i ämnet biomedicin med inriktning molekylär medicin

Disputation

Tid: 2018-10-26 Kl 13:00
Plats: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund

Avhandlingens titel: Development of Novel Therapies, Models, and Biomarkers for Osteoclast-Related Diseases

Huvudhandledare: docent Johan Richter

Fakultetsopponent: professor em Miep Helfrich, Aberdeen
Ordförande vid disputationen: docent Stefan Scheding

Avhandlingen i LUCRIS

2018

M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31