lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ny kunskap om utbildning i patientinriktad hälsopromotion - Gör vi det som är bäst för patienterna?

Tid: 2017-11-22 Kl 12:30
Sluttid: Kl 16:00
Plats: CRC 2, Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Kontakt: Ylva Nilsson, ylva.nilsson@med.lu.se

Välkommen till ett seminarium där ny kunskap om utbildning i patientinriktad hälsopromotion presenteras och diskuteras. Företrädare från hälso- och sjukvård, politik och utbildning nationellt och regionalt står på talarlistan.

Vilken ny kunskap finns idag om evidens-baserade utbildningsmetoder? Har du nytta av kunskap om hur man effektivt lär ut, så att patienterna ändrar levnadsvanor inför kirurgi eller annan behandling samt får ett bättre förlopp och bättre resultat av sin behandling? Hur ser behoven ut i Skåne och Sverige?

Vi bjuder på lunchsmörgås 12.30 – 13.00. Seminariet är kostnadsfritt.

Arrangör: WHO Collaborating Centre för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion.

 Några programpunkter:  

  • Presentation av WHO-CC och forskning kring utbildning i klinisk hälsopromotion - Professor Hanne Tönnesen, Direktör WHO-CC
  • Så tänker vi nytt kring utbildning i klinisk hälsopromotion – Rektor Johanna Adami, Sophiahemmets Högskola
  • Evidensbaserad utbildningsmetod - Professor Lars Konge, Köpenhamns universitet
  • Vad vet patienterna om klinisk hälsopromotion? - Margareta Haag, Nätverket mot Cancer
  • Behov idag sett ur ett ledningsperspektiv i Skåne – Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
  • Panelsamtal - med bland andra Stefan Lindgren, Ordförande Svenska Läkaresällskapet, Iréne Nilsson-Carlsson, Socialstyrelsen, och representanter från hälso- och sjukvård i Skåne

Anmälan: Anmäl dig så snart du kan till info@whocc.se

Varmt Välkommen!
WHO Collaborating Centre för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion
Läs mer om centret på www.whocc.se

2017

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31