lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Roland Schmitt i ämnet klinisk medicin med inriktning pediatrik

Disputation

Tid: 2012-05-11 Kl 09:00
Plats: Segerfalksalen, Biomedicinskt centrum (BMC), A10, Sölvegatan 17, Lund.

Avhandlingens titel: Studies of the pathogenesis of IgA nephropathy and Henoch-Schönlein purpura, with special reference to Streptococcus pyogenes infections and complement

Huvudhandledare: Diana Karpman

Fakultetsopponent: professor Cees van Kooten, Leiden
Ordförande vid disputationen: professor David Ley

2012

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31