lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Sofia Andersson i ämnet biomedicin med inriktning molekylär fysiologi

Disputation

Tid: 2012-05-11 Kl 13:15
Plats: CRC Aulan, ingång 72, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Avhandlingens titel: Exocytosis in Type 2 Diabetes- Functional and genetic studies of hormone secretion

Huvudhandledare: Lena Eliasson

Fakultetsopponent: professor Susanne Ullrich, Tübingen
Ordförande vid disputationen: professor Jia-Yi Li

2012

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31