lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

MoReLife minisymposium

Tid: 2012-05-09 Kl 13:00
Sluttid: Kl 17:00
Plats: Segerfalksalen BMC, Sölvegatan 19, Lund
Kontakt: Kajsa Paulsson, kajsa_m.paulsson@med.lu.se

Title: Viewing the molecules of life: x-rays, neutrons and imaging techniques

Program

13.00-13.05 MoReLife Introduction

13.05-13.35 Hakon Leffler (Lund University): “Galectins”

13.35-14.15 Maria Selmer (Uppsala University): “Ribosomes and antibiotics - a structural perspective”

14.15-14.45 Jesper Andersen (science director Max IV): "Life-science possibilities at MAX IV”

14.45-15.25 Andreas Kjaer (Copenhagen University): “Molecular imaging with PET for tailored cancer therapy”

15.25-15.45 Coffee Break

15.45-16.00 Sindra Petersson Årsköld (European Spallation Source): "ESS - Building Today for the Science of Tomorrow"

16.00-16.30 Hanna Wacklin (European Spallation Source): "Watching proteins at work - neutron scattering experiments for biology”

16.30-17.00 Freddy Ståhlberg (Lund University): “Imaging possibilities at LBIC”

2012

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31