lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Gustav Smith i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi

Disputation

Tid: 2012-05-04 Kl 09:00
Plats: Segerfalksalen, Biomedicinskt Centrum, A-huset, Lund.

Avhandlingens titel: Population-based prediction of atrial fibrillation

Huvudhandledare: Olle Melander

Fakultetsopponent: professor Stefan Kääb, München
Ordförande vid disputationen: professor David Erlinge

2012

M Ti O To F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31