lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Marco Ledri i ämnet biomedicin med inriktning restorativ neurologi

Disputation

Tid: 2012-04-27 Kl 09:15
Plats: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.

Avhandlingens titel: Endogenous modulators of hyperexcitability in epilepsy: electrophysiological and optogenetic delineation of neuropeptide Y mechanisms in interneurons

Huvudhandledare: Merab Kokaia

Fakultetsopponent: professor Dimitri Kullmann, London
Ordförande vid disputationen: professor Tadeusz Wieloch

2012

M Ti O To F L S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31