lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskarlunch: När en förkylning blir livsfarlig – att hjälpa patienter med astma och KOL

Tid: 2012-04-26 Kl 11:30
Plats: Ideon Science Park, lokal meddelas vid anmälan
Kontakt: Katrin Ståhl, Katrin.Stahl@med.lu.se

Föredragshållare: Lena Uller, docent, respiratorisk immunofarmakologi, Lunds universitet
Titel: När en förkylning blir livsfarlig – att hjälpa patienter med astma och KOL

Vanliga förkylningar är inte skadliga för de flesta av oss. Men för en patient med astma eller KOL är det farligt att bli förkyld, i värsta fall livshotande. De vanliga astma- och KOL läkemedlen hjälper dåligt vid virus-orsakad astma och KOL. Det finns därför ett stort behov av nya behandlingar.

Lena Uller har hittat höga halter av ett protein, Proteinet TSLP, som är gemensamt för de båda sjukdomarna. Med hjälp av detta kan det bli möjligt att utveckla ett nytt läkemedel.

Anmälan

Plats: Ideon Science Park, lokal meddelas vid anmälan
Arrangör: Medicinska Fakulteten
Anmälan: till info@ideon.se senast den 20 april

Forskarluncher - ett samarbete mellan Lunds universitet och Ideon Science Park
Forskare, lärare och Ideonföretagare bjuds in till gemensamma luncher med spännande föredrag och diskussioner.

Välkomna!

Hans Möller, vd Ideon Science Park
Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus Medicinska fakulteten
Fredrik Andersson, rektor Ekonomihögskolan
Olov Sterner, dekanus Naturvetenskapliga fakulteten
Anders Axelsson, rektor LTH

2012

M Ti O To F L S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Aktuella händelser

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31