Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Val till institutionsstyrelse EMV 2019-2021

Val av ledamöter till styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)

Val av ledamöter till EMV institutionsstyrelse för perioden 1 januari 2019–31 december 2021 är avslutat. Ett elektroniskt val ägde rum 26 november –9 december 2018. På denna sida kan du se valresultatet.


Election of members to the management board for Experimental Medical Science (EMV) 

Election of members to the management board for EMV for the period January 1, 2019 - December 31, 2021 has been completed. An electronic election took place between Monday, November 26 and Sunday, December 9, 2018. On this page you can see the results.


Sju ordinarie ledamöter för kategorin lärare/Seven ordinary members for the category of academic staff:

Åsa Petersén
Eva Degerman
Mauno Vihinen
Udo Häcker
Malin Parmar
Tomas Leanderson
Catarina Rippe

Tre suppleanter för företrädare för lärare/Three alternates for the academic staff representative:

Cecilia Andersson
Sonja Aits
Darcy Wagner

En ordinarie företrädare för sjukvårdsanställd LU-anknuten lärare/forskare/One representative for hospital employed teacher/researcher associated to the Medical Faculty:

Carl Öberg

Tre ordinarie företrädare för övrig personal/Three representatives for the technical/administrative staff:

Cecilia Eriksson
Gudrun Kjellander
Daisy Bornesund

En suppleant för övrig personal/One alternate representative for the technical/administrative staff):

Linda Eliasson

Valberedning

För frågor kring valet kontakta valberedningens ordförande Lo Persson lo.persson@med.lu.se

Valberedning: Lo Persson, Fredrik Ivars, Germund Hesslow, Henrik Jörntell, Johan Jakobsson, Maria Kempe, Karin Stenkula och Lisette Eklund

Valberedningens förslag