Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Val IKVL, 2018

Prefekt 2019-2021

Mikael Bodelsson, professor i anestesiologi och intensivvård, har under året valts till ny prefekt för perioden 2019-2021.

Institutionsstyrelse 2019-2021

Valet av ledamöter till institutionens styrelse 2019-2021 är nu genomfört. Här följer en sammanställning:

Val av ledamöter i kategorin företrädare för lärare
Heiko Herwald, professor Infektionsmedicin
Ingrid Hedenfalk, universitetslektor, Onkologi och patologi MV
Thomas Hellmark, universitetslektor Njurmedicin
Per Odin, professor, överläkare, Neurologi
Håkan Arheden, professor, överläkare, Klinisk fysiologi
Pia Sundgren, professor, överläkare, Diagnostisk radiologi
Per Ekström, universitetslektor, Oftalmologi

Val av ledamöter i kategorin övriga
Ann Rosendahl, forskare, Onkologi och patologi Kamprad
Björn Frostner, forskningsadministratör, Onkologi och Patologi MV
Håkan Nero, bitr forskare, Ortopedi

Val av ledamöter i kategorin företrädare för hälso- och sjukvården
Lennart Greiff, adj professor, överläkare, Region Skåne

Val av suppleant för lärare
Jonas Brännström, universitetslektor, Logopedi, foniatri och audiologi

Val av suppleant för övrig personal
Cecilia Hegardt, bitr forskare, Onkologi och Patologi, MV