Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens valberedning

Vetenskapligt kompetenta lärare

  • Professor Hindrik Mulder, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (ordförande)
  • Professor Mikael Bodelsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
  • Professor Anna Blom, Institutionen för translationell medicin
  • Universitetslektor Olga Göransson, Institutionen för experimentell vetenskap
  • Professor Kristian Pietras, Institutionen för laboratoriemedicin
  • Universitetslektor Anna Kristensson Ekwall, Institutionen för hälsovetenskaper

Övrig personal

  • Personalsamordnare Anne Vähäniemi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
  • Universitetsveterinär Anders Forslid, Kansli M

Kontakt

valberedning@med.lu.se

Telefon: 070-292 69 28, ordförande Hindrik Mulder