Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinska fakultetens valberedning

Inom varje fakultet vid Lunds universitet väljs en valberedning som ska bereda förslag till kandidater som dekan och prodekan, samt företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, externa ledamöter samt företrädare för övriga anställda i fakultetsstyrelsen.

Valberedningen ska enligt beslut av fakultetsstyrelsen bestå av nio ledamöter, varav sex företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Därutöver utser studenterna två studeranderepresentanter till valberedningen.

Valberedning 2020-05-15 – 2023-05-14

Vetenskapligt kompetenta lärare

 • Professor Olga Göransson, Institutionen för experimentell vetenskap (ordförande)
 • Lektor Anna Ekwall, Institutionen för hälsovetenskaper
 • Professor David Erlinge, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
 • Lektor Göran Karlsson, Institutionen för laboratoriemedicin
 • Professor Magnus Karlsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • Professor Sophia Zackrisson, Institutionen för translationell medicin

Övrig personal

 • Forskare Yvonne Ceder, Institutionen för laboratoriemedicin
 • Ekonom Johan Lind, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • Driftschef Carola Tilgmann, Biblioteks- och IKT-enheten

Representanter för personalorganisationer

 • Jaro Ankerst. Saco-S
 • Lena Thiman, ORF

Studeranderepresentanter

 • Vibha Kumra Ahnlide, doktorandkåren
 • Emily Ljungqvist, Medicinska Föreningen

Representant från Future Faculty

 • Helena Persson, biträdande universitetslektor

Administrativt stöd

 • Birgitta Larsson, utredare, fakultetskansliet

Kontakt

valberedning@med.lu.se