Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utvärdering av forskning – RQ20

RQ20 är en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet.

Syftet med RQ20  är att ge en bild av hur väl forskningen vid Lunds universitet står sig i en internationell jämförelse. Utvärderingen ska framför allt blicka framåt genom att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i universitetets olika forskningsmiljöer och skapa ett underlag för den framtida verksamhetens utveckling.

RQ20 bygger på den egna nyttan, självvärderingen ska kunna användas direkt av de utvärderade miljöerna för planering, för verksamhetsbeskrivningar och som underlag för medelsansökningar.

Läs mer om Medicinska fakultetens arbete med RQ20 på den engelska verionen av Intramed.