Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Institutionen för hälsovetenskaper

 
Här hittar du de beslutsdokument avseende strategier, riktlinjer, och föreskrifter som gäller för Institutionen för hälsovetenskaper.

riktlinjer foervaring av baerbara datorer 2017
Riktlinjer förvaring av bärbara datorer (pdf 185 kB)
Handlingsplan arbetsmiljö SAM 2016 (pdf 48,9 kB)
Handlingsplan arbetsmiljö SAM 2016 (pdf 48,9 kB)
Forskningsstrategisk plan 2015-2019 (pdf 1,7 MB)
Forskningsstrategisk plan 2015-2019 (pdf 1,7 MB)
Personalstrategisk plan 2016-2019 (pdf 5,9 MB)
Personalstrategisk plan 2016-2019 (pdf 5,9 MB)
Appendix personalstrategisk plan 2016-2019 (pdf 332,5 kB)
Appendix personalstrategisk plan 2016-2019 (pdf 332,5 kB)
Handlingsplan psykosocial arbetsmiljö (pdf 67,9 kB)
Handlingsplan psykosocial arbetsmiljö (pdf 67,9 kB)
Handlingsprogram mot kränkande särbehandling (pdf 617,8 kB)
Handlingsprogram mot kränkande särbehandling (pdf 617,8 kB)
Vägledning vid upplevelse av kränkande särbehandling för dig som medarbetare vid institutionen för hälsovetenskaper (pdf 442,5 kB)
Vägledning vid upplevelse av kränkande särbehandling (pdf 442,5 kB)
Riktlinjer vid intern representation och gåvor (pdf 75,1 kB)
Riktlinjer vid intern representation och gåvor (pdf 75,1 kB)