Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Strategisk plan och andra strategiska dokument 2006-2011

Här återfinns regler, policy- och styrdokument som reglerar arbetet för anställda vid Medicinska fakulteten åren 2006-2011.


Medicinska fakultetens framtidStrategisk plan 2007– 2011

traedet

Vision:
...en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

Medicinska fakultetens strategiska plan för 2007-2011 är fakultetens viktigaste styrdokument under denna period. Den vänder sig i första hand till våra medarbetare (anställda och studenter). Alla anställda med en ledande funktion kan finna stöd för policyer och beslut i denna plan.
Den strategiska planen inleds med Medicinska fakultetens vision och verksamhetsidé för 2007-2011. Därefter följer en kort sammanfattning av våra gemensamma värderingar, fyra strategiska mål och framgångsfaktorer som ligger till grund för att nå de strategiska målen, och slutligen de externa faktorer som på olika sätt kommer att påverka våra framsteg under denna period .