Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Protokoll & beslut

Protokoll fakultetsstyrelsen & utbildningsnämnder

Beslut fakultetsledning

Beslut fattade av dekanus, prodekanus, vicedekaner samt kanslichef.

Protokoll institutionsstyrelser

CRCs brukargrupp- & forskargruppsledarmöten

HMS-protokoll

Protokollen från de olika kommittéerna, institutionerna och husen hittar du på den här sidan. Protokollen ligger under respektive HMS-organsiation.

Minnesanteckningar LUMARS och protokoll ALF-ledningsgrupp