Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utvärdering av forskningen vid Medicinska fakulteten

Genomförda utvärderingar av forskningen vid Medicinska fakulteten

Bibliometrisk analys av universitetets medicinska forskning 2008

Under våren 2008 genomfördes en bibliometrisk analys av Lunds universitets medicinska forskning. Analysen visar intressanta siffror över forskningens utveckling inom ett antal av fakultetens forskningsområden. Den har genomförts på uppdrag av dekanus under ledning av Christer Larsson i samverkan med universitetet i Leiden. Analysen är en bibliometrisk jämförelse av forskningen vid Lunds universitet (LU) med motsvarande forskning vid åtta framstående universitet.

Klinisk forskning i Sverige och Finland 2008

2008 initierade Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin, utredningen för klinisk forskning och Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi en utvärdering av den kliniska forskningen i Sverige och Finland. Utvärderingen genomfördes av en internationell expertpanel under november 2008-maj 2009.

Utvärdering av Lunds universitets forskning - RQ08 2008

Sjutton externa forskarpaneler bedömde under 2008 kvaliteten på all forskning vid Lunds universitet. Projektet kallas Research Quality Assurance for the Future - RQ08.

Kontakta Anna Arstam om du vill veta mer: anna.arstam@med.lu.se

Utvärderingar gjorda innan 2008

Kontakt

Anna Arstam
Fakultetskansliet
Tel: 046-222 0452
anna.arstam@med.lu.se