Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Intramed - nästa steg

"Intramed - nästa steg" är ett projekt som ska förenkla och förstärka internkommunikationen vid Medicinska fakulteten.

Intramed är Medicinska fakultetens nuvarande webbplats för medarbetare (= den webbplats du befinner dig på nu). Den ska ersättas med en modernare webbplats som underlättar för medarbetare och chefer att utföra sitt vardagliga arbete.

Projektet ska också öka kvaliteten på webbplatsens innehåll. Det sker genom utökade resurser och en redaktion för internkommunikation. Enkelt, tydligt och nära är nyckelord.

Medarbetare inkluderar lärare, forskare, doktorander, samt teknisk och administrativ personal. Även personer utan anställning som bedriver verksamhet vid fakulteten ska så långt möjligt inkluderas, t.ex. kliniskt verksamma lärare och forskare.

Projektet pågår 2021-2023.


Projektorganisation

Uppdragsgivare

Kristina Åkesson, dekan

Styrgrupp

Johanna Erlandson, chef kommunikationsavdelningen (ordf)
Mikael Bodelsson, prefekt Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Colm Doyle, enhetschef Bibliotek och IKT
Lena Eliasson, vicedekan (medarbetarfrågor och arbetsmiljö)
Emma Roybon, avdelningschef forsknings- och ledningsstöd

Projektgrupp

Projektledare
Björn Martinsson, kommunikatör/projektledare webb

Projektgrupp
Ingemar Hultquist, webmaster
Katarina Jandér, bibliotekarie
Jan Karlsson, systemutvecklare
Sofia B Liljedahl, kommunikatör

Referensgrupp

Stefan Danielson, redaktör Medarbetarwebben, Sektionen kommunikation
Megg Garcia, doktorand, Neuroinflammation,  EMV
Tove Gilvad, institutionskommunikatör IKVM och ITM
Lhinn Holmbergh, administrativ chef, ILM:s kansli
Johan Korduner, doktorand kardiovaskulär forskning – hypertoni, IKVM
Martin Stafström, forskare socialmedicin och global hälsa

Mer information

Björn Martinsson, projektledare
046-222 14 21, bjorn.martinsson@med.lu.se 

Projektplan