Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forum Medicum

Forum Medicum kommer att bli Medicinska fakultetens nya byggnad som samlar den hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbildningen under ett och samma tak i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund. Byggstarten gick av stapeln den 4 maj 2020 och huset beräknas stå klart 2023.

Läs mer om projektet på Forum Medicum-bloggen

forum medicum webben