Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fakultetsgemensamma utredningar & remissvar

Information om pågående projekt vid fakulteten:

Medicinska fakultetens remissyttranden publiceras här för en bra spridning och öppenhet kring fakultetens ståndpunkt i de frågor fakulteten yttrat sig över. Fakultetsspecifika remissyttranden finns samlade från 2006:

Arkiv med rapporter och information om avslutade projekt vid fakulteten från 2005 och framåt: