Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Prefektens veckobrev, v37

Bästa IKVL-are!

Jag har en önskan om att kunna öppna ett forum för diskussion om förestående val av dekan och prodekan. Efter att valberedningen tillkännagav sitt förslag på en dekankonstellation så har det kommit till min kännedom från flera håll att det råder en samstämmig önskan om att det bör finnas flera alternativ (dekankonstellation) för de röstberättigade att välja på vid röstningen. Jag hoppas att vi får till stånd detta forum där alla ges tillfälle att ge sina synpunkter och eventuella förslag.

lena gunnarsson
Institutionens administrative chef Lena Gunnarsson har full koll på verksamheten vid IKVL och är ett stöd för administratörerna ute i verksamheten. Bild: Olle Dahlbäck

Institutionens administrative chef Lena Gunnarsson torde vara välkänd för flertalet IKVL:are. Till sitt förfogande har hon fantastiskt bra och duktiga medarbetare på kansliet som hon framgångsrikt leder. För mig som prefekt känns det oerhört tryggt och proffsigt med Lena som en av mina närmaste medarbetare och chef för kansliet.

Fredagen den 8 september försvarar Nils Haglund sitt avhandlingsarbete ”Autism in children – The importance of early detection and intervention”, i vilket tre olika forskningsområden står i fokus om autismspektrum: potentiella riskfaktorer för små barn med autism, tillvägagångssätt för tidig upptäckt av misstänkt autism samt utvärdera tidiga vårdinsatser på förskolebarn med autism. Huvudbudskapet är vikten av att upptäcka autism hos barn i tidig ålder med autismsymptom, och att de kommer in i anpassade interventionsprogram. Lycka till Nils!

seibatu kemho
Seibatu Kemoh.

Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk neuroradiologi, har fullt upp dessa dagar. Pia Maly är ansvarig för budgeten och det vetenskapliga programmet på det stora europeiska årliga mötet för neuroradiologer som i år hålls i Malmö den 13-17 september.

I veckan var det invigning av nytt WHO samarbetscentrum vid Lunds universitet: WHO collaborating center for surgery and public health. Docent Lars Hagander kommer att vara ansvarig för det nyinrättade centret. På bilden Seibatu Kemoh från Sierra Leone som är utbildad kirurg (utan läkarutbildning).

Europeiska forskningsrådet ERC fyller 10 år. Målet var att stärka den europeiska forskningen i konkurrens med den amerikanska, vilket tycks ha infriats. Och budgeten tycks öka kraftigt!

  • Läs (Vetenskapsrådets webbtidning Curie)

Men, hur lyckosamma är svenska forskare i konkurrensen om de stora ERC medlen? Tyvärr ligger vi en aning efter andra mer framgångsrika europeiska länder.

  • Läs (Vetenskapsrådets webbtidning Curie)

Bo Baldetorp


LÄS MER OM...


UTMÄRKELSER M.M.

Abdulemir Ali, ortoped vid SUS och forskare vid IKVL, får Svensk Ortopedisk Förenings stipendium för "Bästa avhandling 2016"; Pain, Function and Dissatisfaction after Total knee Arthroplasty.


HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET


LUCRIS

Gör som 1469 forskare vid Medicinska fakulteten redan gjort, lägg ut 1) porträttbild 2) kort presentation av din forskning 3) tagga upp din forskning till UKÄ:s ämnesklassificering (detta görs i din personliga profil). Detta är viktigt för att du ska bli sökbar i portalen.

Så här gör du för att fylla i din profil:

Simple steps to improve your profile:


NYTT ATT SÖKA

ANSLAG


VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

SEPTEMBER 2017

bo baldetorp
Professor Bo Baldetorp är sedan den 1 april 2012 prefekt vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund (IKVL).

Disputationer

-

Halvtidskontroller

-

LUCRIS

Forskarstöd

Bibliotek och IKT ger stöd i vetenskaplig kommunikation – från informationssökning till publicering av forskningsresultat. De synliggör också fakultetens vetenskapliga produktion, samt informerar om Open Access, parallellpublicering och forskningsfinansiärers krav.

Doktorander

Kalendarium

SEPTEMBER
4-10 Den fantastiska hjärnan - Vetenskapsvecka
19 Life Science Infrastructure fair and seminar
29 Symposium: Barn och teknik - möjligheter och utmaningar i vården

OKTOBER
3 Life Science Infrastructure fair and seminar
3 Dick Killander symposium
18-19 Medtech4Health´s innovationskurs

Länkar