Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny
christer

Christer Larsson,
Programnämndordförande

peter svensson

Peter J. Svensson,
Programdirektör

stefan

Stefan Lindgren,
Ordförande Examinationskommittén

e

Erik Sturegård,
Ordförande Studiesociala kommittén

jesper

Jesper Petersson,
Ordförande Internationella kommittén