Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny
christer

Christer Larsson,
Programnämndordförande

Bild kommer inom kort
Sara Regnér,
Programdirektör

bjoern

Björn Rosengren, 
Ordförande Examinationskommittén

e

Erik Sturegård,
Ordförande Studiesociala kommittén

jesper

Jesper Petersson,
Ordförande Internationella kommittén