Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 8/2019

2019-12-09

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

När julstämningen börjar närma sig har det blivit dags för årets sista nyhetsbrev. Julen står snart för dörren och onsdag 18 december är du varmt välkommen till glöggmingel och öppet hus på kansliet. Du träffar mig och mina kollegor och får tillfälle att ta en paus i julstressen. Läs mer om kansliets öppet hus i nyhetsbrevet. 

Två kanslier blir ett

Från 1 januari 2020 får vi en ny organisation när de två institutionskanslierna i Malmö blir ett gemensamt kansli. Efter årsskiftet bildar vårt nya kansli en egen enhet i redan befintlig organisation som även får ett nytt kostnadsställe. Administrativ chef är fortsatt Katarina Westrin Sjöberg. Förändringarna på kansliet i Malmö gör vi för att motverka sårbarhet och öka kontinuitet såväl som service till våra verksamheter. Du kan läsa mer om det nya kansliets organisering på Intramed.

Rekrytering av ny rektor

Process att utse ny rektor vid Lunds universitet är påbörjad och ska pågå under 2020. Just nu tar man fram en kravprofil. Vid universitetsstyrelsens decembermöte ska beslut sedan fattas om kravprofilen, för att under januari kunna utlysa anställning som ny rektor för universitetet. I juni lämnas förslag på rektor till universitetsstyrelsen som i sin tur sedan föreslår regeringen att utse rektor. Arbetet med att utse prorektor börjar i maj och fortsätter under hösten 2020 för att vara klart till januari 2021. 

Datorplattformen pc.lu.se

Nu införs på bred front en plattform som kallas pc.lu.se vilket har meddelats i förra nyhetsbrevet. Jag hoppas att alla forskargruppschefer har bokat tid för denna uppdatering. Vill du ha en demonstration på hur det fungerar går det att ordna. Be i så fall din forskargruppschef att ange detta i svaret till MED IT. Fråga gärna din forskargruppschef hur det ligger till i denna process. 

Strategi för hållbar utveckling 2019–2026

Rektor har beslutat om en strategi för hållbar utveckling 2019–2026. Strategin ska genomsyra all verksamhet vid universitetet. Varje verksamhet har ansvar för att ta fram handlingsplaner som i detalj beskriver hur strategin ska uppnås. Vi återkommer i frågan och kommer då aktivt att fråga efter verksamhetens synpunkter och förslag. Jag uppmanar alla att läsa rektors beslut. 

Tjänstefördelning

Kanske känner du till att vi i november varje år får beslut om resursfördelning från medicinska fakulteten. Vid vår institution har vi tilldelats tre tjänster för året 2020. Dessa tjänster är tre universitetslektorat: ett i hälsoekonomi, ett i njurmedicin och ett i kardiovaskulär forskning. 

Tack för bidrag till Verksamhetsberättelse 2019

Tack till alla forskargruppsledare som har lämnat in underlag för vad som har skett under året i institutionens olika verksamheter. Era bidrag är mycket användbara i kansliets fortsatta arbete och process med att sammanställa årets verksamhetsberättelse. Passa gärna på att se förra årets berättelse som finns på webben.

Grattis till våra forskare!

Stort grattis Oskar Hansson som återfinns på Web of Science lista över högt citerade forskare!

Stort grattis Carl-Fredrik Rönnow och Hanna Sternby, forskare knutna till institutionen som är några av de som får tilldelade anslag ur Maggie Stephens stiftelse på 200 000 kronor var. 

Stort grattis även till alla på institutionen som har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet!

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


biscuit pepparkakor pixabay

Kom till kansliets öppet hus 18 december!

Du som är verksam vid IKVM, ITM eller CRC, är välkommen till kansliets öppet hus onsdag 18 december. Du träffar oss som arbetar på kansliet och våra prefekter Patrik Midlöv och Lars Dahlin. Vi bjuder på fika med glögg och pepparkakor i glatt sällskap!

CRC och kansliet i Malmö för de två institutionerna kliniska vetenskaper och translationell medicin bjuder gemensamt in till öppet hus. 

Ta en kort paus i julstressen med oss, fika eller drick ett glas glögg och mingla! Byt några ord med oss på kansliet om året som gått, träffa nya och gamla ansikten.

Du är varmt välkommen!

När: onsdag 18 december, 13–15
Var: CRC, hus 92, plan 11


megafon pixabay

HR-nytt och information från kansliet

Nya LAS-regler vid årsskiftet

1 januari nästa år träder nya regler i anställningsskyddslagen, LAS, i kraft. Enligt de nya reglerna förlängs anställningsskyddet till 68 år från och med den 1 januari 2020.

Doktorander: Rapportera forskning och försörjning senast 15 december

Statistiska centralbyrån vill två gånger om året veta hur mycket forskning alla registrerade doktorander gör och hur detta finansieras. 

Du som är doktorand ska därför rapportera aktivitet och försörjning för andra halvåret av 2019, och även uppnådd andel för detta år. Uppnådd andel rapporterar du i samråd med din handledare. 

Lämna in dina uppgifter så snart som möjligt till Kerstin Troein, kerstin.troein@med.lu.seallra senast söndag 15 december 2019.

Hantera 2019 års fakturor i tid

invoice pixabay

Torsdag 9 januari 2019 (klockan 18) är sista dagen att hantera leverantörsfakturor i Lupin för att de ska komma med i 2019 års redovisning. 

Ekonomerna på kansliet ber dig därför att hantera alla fakturor före julledigheten – gärna i god tid innan  den 20 december – och därefter löpande fram till deadline. Detsamma gäller för externa kundfakturor som avser 2019. 

Lämna in underlagen till kansliet så snart du har möjlighet för att intäkten ska kunna bli bokförd på rätt sida årsskiftet hos oss såväl som hos mottagaren.


Ny organisation när två kanslier blir ett

Foto av CRC-skylt vid entrén. Foto: Björn Martinsson

Från 1 januari 2020 bildar de två institutionskanslierna för translationell medicin och kliniska vetenskaper Malmö ett enda kansli. Det innebär även att det nya kansliet i Malmö får ett gemensamt kostnadsställe och en administrativt ansvarig chef, Katarina Westrin Sjöberg.

– Vi slår samman de två kanslierna i Malmö för att stärka förutsättningar för de två institutionernas verksamheter. Med ett gemensamt administrativt kansli hoppas vi få en kontinuitet som stimulerar till ökad professionalitet och god service, säger Lars Dahlin, prefekt vid institutionen för translationell medicin. 

– Framför allt minskar vi på kansliverksamheternas sårbarhet och ger möjlighet till att vidareutveckla det administrativa stödet genom delade erfarenheter och ”best practice”, säger Patrik Midlöv, prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och den som får det överordnade ansvaret för det nya kansliet i Malmö. 


Vi sammanfattar 2019: Tack för ditt bidrag! 

Försättsbladet till institutionens verksamhetsberättelse visar ett kollage av bilder.

Från forskargruppsledare i våra verksamheter har vi på kansliet redan fått många bidrag om årets höjdpunkter, vilket vi är oerhört tacksamma över. 

Visa forskningsbredd i Malmö

Vi vill kunna berätta om den varierade verksamhet vi har i Malmö och alla de forskningsaktiviteter vi utför. Verksamheternas egna bidrag är därför väldigt värdefulla för oss. För att visa på bredden kommer vi tillsammans på kansliet snart gå igenom allt material där vi gör ett första urval.

Om du forskargruppsledare i december bjuds på överraskande nyheter eller höjdpunkter du gärna vill dela med dig av i årets verksamhetsberättelse, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Forskargruppsledare: Kontakta kansliets kommunikatör Tove Gilvad om du har frågor eller ytterligare bidrag!

Se förra årets verksamhetsberättelse

Har du sett institutionens verksamhetsberättelse för 2018? Vet du var den finns att få tag på? Om inte ska vi hjälpa dig vidare.

Gör så här:

  1. Besök institutionens nya webbsida på fakultetens gemensamma webbplats.
  2. I marginalen under rubriken Verksamhetsberättelse hittar du två länkar till pdf-filer för 2016 och 2018 års verksamhetsberättelse.
  3. Läs institutionens verksamhetsberättelsen för 2018 direkt online eller ladda ner till din dator.

Nytt pausprogram förebygger arbetsskador

pausit illustration

Ohälsa orsakad av stillasittande, statiskt eller monotont arbete orsakar stora problem för medarbetare. Nu har universitetet köpt in ett pausprogram, PausIt som alla medarbetare kan ladda ner på sin dator.

Pausits pausprogram erbjuder pausgymnastik i under arbetsdagen. Det är ett datorbaserat verktyg som hjälper dig att göra övningar som förebygger stelhet och värk i rygg, axlar, huvud och nacke. Den minskar även stress och förbättrar blodcirkulationen.


Nytt avtal med Elsevier

Ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har förhandlats fram. Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Lunds universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier och, från och med 1 januari 2020, även publicera dig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.

Tidskrifterna är tillgängliga för läsning igen, inklusive de artiklar som publicerats under den perioden då vi inte hade något avtal med Elsevier.

Fri Open Access-publicering i de tidskrifter som ingår i avtalet gäller från och med 1 januari 2020. Avtalet omfattar drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier, Cell Press och alla rena OA-tidskrifter.


Läpp-käk-gomspalt – upplevelser och vårdresultat

mia stiernman
Mia Stiernman. Foto: Tove Gilvad

Avvikelser i utseendet och talet påverkar individer med läpp-käk-gomspalt (LKG). Att mäta patienters egna uppfattningar av sin LKG underlättar för behandlande personal att bedöma förväntningar och nöjdhet av rekonstruktiva plastikkirurgiska operationer. Även patienternas psykosociala hälsa är en viktig del av resultatet. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

I sitt avhandlingsarbete har Mia Stiernman undersökt patientrapporterade utfallsmått, så kallade PROM, hos patienter med läpp-käk-gomspalt (LKG). Hon har analyserat enkätsvar och jämfört olika enkäter där patienten själv mäter funktionell effekt av sin LKG och behandlingen, men även psykologiska tillstånd -  sociala sammanhang, upplevelser av skolgången och känslor och tankar relaterade till utseendet och talet.

– Patienter som behandlas för LKG är oftast barn och unga och flera olika aspekter av hälsorelaterad livskvalitet kan vara påverkad. Kunskap om hur patienten själv upplever sin sjukdom och hälsa efter behandling är viktiga för att LKG-vården ska kunna fånga upp hur patienten påverkas i sin livskvalitet av att hen har ett avvikande tal eller utseende, säger Mia Stiernman, ST-läkare i plastikkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö och som 16 november lade fram sin avhandling ”Patient Reported Outcomes in Cleft Lip and Palate” vid Lunds universitet.


Oskar Hansson på listan över högt citerade 2019

oskar hansson
Oskar Hansson. Photo: Linnéa Jeschke

Oskar Hansson är den medicinska Lundaforskare som i år kvalar in på listan över högt citerade forskare som Web of Science sammanställer årligen.

Oskar Hansson är professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Listan över världens mest citerade forskare baseras på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science. Analysen för 2019 års lista bygger på de 1 procent mest citerade artiklarna från åren 2008–2018, jämfört med artiklar från samma ämnesområde och år.

Web of Science lista innehåller mer än 6 000 forskare fördelade över 21 olika ämnesområden. Nästan hälften av forskarna (44 procent) kommer från USA, näst flest forskare på listan har Kina som ökat mest sedan förra mätningen. Storbritannien ligger på tredje plats.


”En kvalitetsstämpel att bidra till forskningen”

På Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar vi alla de barnmorskor i Skåne som bidrar till screeningen av nyfödda barn för typ 1-diabetes och celiaki.
– För oss är det en kvalitetsstämpel att vara med, säger Ida Knutsson, barnmorska och verksamhetschef för Mammakulan i Helsingborg som informerar de blivande föräldrarna om möjligheten att delta i forskningsstudier.

barnmorskor mammakulan helsingborg

Mammakulan i Helsingborg toppar statistiken över registrerade samtycken. Här har man sedan tidigare erfarenhet av, och upparbetade rutiner för, att delta i forskningsprojekt.

- Vi vill vara med och utveckla sjukvården och då är det viktigt att föra forskningen framåt, säger Ida Knutsson.

En del av personalen jobbar dessutom både på barnmorskemottagningen Mammakulan, där de blivande föräldrarna får information om och samtycker till studien, och på förlossningskliniken där själva screeningprovet tas.

- Vi tar ett par droppar blod från navelsträngen som sätts på ett filterpapper och skickas på analys, säger barnmorskan Maria Waldh.


Samband mellan markör för hälsosam kost och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom gav stipendium

einar smith doktorand
Einar Smith. Foto: Tove Gilvad

Einar Smith får Sparbanksstiftelsen Skånes stipendium för sitt examensarbete. En prospektiv studie som visar att metaboliten ergothioneine, oberoende av andra riskfaktorer, kan kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Studien är publicerad i BMJ Heart.

Vetenskaplig evidens kring kostråd och hälsa varierar. För att undersöka sambandet mellan kost och sjukdom studerade Einar Smith ihop med forskarkollegor kostens mindre beståndsdelar. Genom att mäta metaboliter i blodet går det att hitta samband mellan vissa molekyler och en hälsosam kost.

– Vi hittade flera metaboliter kopplade till hälsomedveten kostföring som samtidigt verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Särskilt metaboliten ergothioneine verkar ha en positiv effekt på vår hälsa, säger Einar Smith, forskar- och läkarstuderande vid Lunds universitet.


Scapis: Kvinnor blir mer andfådda än män när de går upp i vikt

Andfåddhet i vardagen är ett vanligt problem i befolkningen som är starkt kopplat till sämre hälsa. Nu visar en studie att kvinnor är extra känsliga för att bli andfådda när de går upp i vikt. Resultaten är bland de första från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning Scapis. 

– Vår studie visar att alla som har mindre lungor och blir överviktiga löper stor risk att utveckla andfåddhet med negativ påverkan på det dagliga livet. Kvinnor har i snitt mindre lungor än män och därför är problemet vanligare hos kvinnor, säger Magnus Ekström, docent vid enheten för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Resultaten presenterades vid Scapis event Dag för genombrott i Malmö 20 november. 


Ny avhandling: Daglig skolidrott kan leda till mer fysisk aktivitet senare i livet

Daglig idrott i grundskolan kan lägga grunden för en fortsatt aktiv livsstil. Det visar en studie från det så kallade Bunkefloprojektet, där eleverna hade 40 minuters daglig skolidrott genom grundskolan. Eleverna är i dag vuxna – och är fortfarande mer fysiskt aktiva än de som haft skolidrott 60 minuter per vecka.

Bunkefloprojektet startade år 1999 på fyra närliggande grundskolor i Malmö. En skola fick 40 minuters daglig skolidrott, medan tre kontrollskolor fortsatte med 60 minuter i veckan, vilket är standard enligt svensk läroplan.

Amanda Lahti har forskat på huruvida barnen, i dag 25 år gamla, höll fast vid den fysiska aktiviteten även tre år efter att de slutat grundskolan. Resultatet presenterar hon i en ny avhandling.

– Det vi kunde se var att den dagliga skolidrotten hade förlängda effekter på dessa elever. När de gick sista året på gymnasiet, alltså tre år efter att de slutat grundskolan och med daglig skolidrott, hade de fortfarande en högre grad av fysisk aktivitet jämfört med elever som gått på kontrollskolorna i Bunkefloprojektet.

Amanda Lahtis avhandling i forskningsportalen Lucris: Physical Activity in Choldhood and Adolescence


Oväntad koppling mellan virus och typ 1-diabetes

aake lernmark

Nya fynd från TEDDY-studien visar ett samband mellan långvarig enterovirusinfektion och utvecklingen av autoimmunitet mot betacellerna i bukspottkörteln, som föregår typ 1-diabetes. Forskarna fann även att tidiga adenovirusinfektioner minskade risken för betacellsautoimmunitet. Fynden publiceras i Nature Medicine.

– Förhoppningen är att vi nu ska kunna ta fram ett vaccin så att vi kan vaccinera alla nyfödda barn så att de har antikroppar mot virus när de blir infekterade. Precis som vi gör mot polio och rotavirus, säger professor Åke Lernmark, medförfattare och huvudman för den svenska delen av TEDDY.


Diabetes ökar risken för demens

Den som lider av diabetes dubbelt så hög risk att drabbas av demens i ålderdomen som någon som inte lever med sjukdomen. Man har även en förhöjd risk att drabbas av Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens. Vad detta beror på och vad man kan göra för att förebygga att den kognitiva förmågan försämras är fokus för Elin Dybjer, doktorand vid internmedicin och epidemiologi vid Lunds universitet.

–  Redan på 1920-talet noterade man att patienter med diabetes hade sämre minne och verkade lida av nedsatt kognitiv förmåga, berättar Elin Dybjer. Men fram till relativt nyligen så har kopplingen inte definitivt kunnat fastställas.

Men under det senaste årtiondet så har det kommit allt fler studier som tyder på detta och i den senast publicerade läroboken för diabetes har Elin Dybjer och hennes handledare Peter Nilsson skrivit en artikel där bevis för sambandet presenteras.


”Om det skulle visa sig att Gabriel får celiaki så har han kanske ändå hjälpt andra barn i framtiden”

mamma matar gabriel foto sara liedholm
Gabriel, 10 månader, får glutenfri gröt av mamma Camilla Cröier. Foto: Sara Liedholm

När Gabriel föddes fick hans föräldrar veta att han hade hög risk att utveckla celiaki, glutenintolerans. De bestämde sig då för att gå med i PreCiSe, en studie vid Lunds universitet som försöker hitta sätt att förhindra sjukdomen.

Ingen i släkten har celiaki eller någon annan autoimmun sjukdom. Beskedet kom därför som en fullständig överraskning för mamma Camilla som under graviditeten tackat ja till att medverka i screeningen av alla nyfödda i Skåne. Sedan 2018 erbjuds alla blivande föräldrar att testa sina barn för att se om de har hög genetisk risk för typ 1-diabetes eller celiaki. Har man förhöjd risk för celiaki erbjuds man delta i PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne) och har man istället förhöjd risk för typ 1-diabetes finns POInT.


Konferens 12–14 februari 2020 med nätverket sömn och hälsa

Sömn är viktigt

Den 12–14 februari 2020 håller nätverket för sömn och hälsa en konferens och även en kursdag i sömn. Temat i år är Sömn – i hälsans frontlinje. Konferensen genomförs av nätverket sömn och hälsa i samarbete med plattformen för hälsa i samverkan vid högskolan Kristianstad och WHO-CC kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, Lunds universitet. 


Sök resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Resebidrag för 2020 från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i syfte att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa.

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020.

Apply for grants from Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Travel grants for 2020 from the Knut and Alice Wallenberg Foundation aiming to reinforce Lund University’s cooperation with universities outside Europe.

The application deadline is 31 January 2020.


Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för studier av läkemedelsbiverkan

Stöder genom stipendier studier samt klinisk och experimentell forskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Sökande ska vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund.

Ansökan öppnar 15 november och stänger 1 januari 2020.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons Stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 31 januari 2020. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.


Grattis till ...

Carl-Fredrik Rönnow och Hanna Sternby, forskare knutna till institutionen som är några av de som får tilldelade anslag ur Maggie Stephens stiftelse på 200 000 kronor var. 

Anslag från Vetenskapsrådet

Stort grattis till forskarna på institutionen som har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet!

I listan ser du samtliga forskares profiler i forskningsportalen Lucris:

Grattis till samtliga cancerforskare vid Lunds universitet som tillsammans tilldelades sammanlagt 120 miljoner kronor från Cancerfonden!


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Kerstin Lundh i ämnet dermatologi och venereologi
Startar: 13 december, klockan 9.15
Avhandlingens titel: Contact allergy to Asteraceae plants with focus on German Chamomile

Disputation: Gabriella Caleres i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 31 januari 2020, klockan 9
Avhandlingens titel: Information transfer and medication safety for elderly patients in care transitions

Halvtidskontroller

13 december, klockan 13, Johanna Larsson, "Microscopic colitis, contributing factors of disease onset and disease course"

13 december, klockan 13, Robert Svensson Björk, "Negative pressure wound therapy in closed inguinal incisions after vascular surgery - randomized controlled trials"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp