Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 8/2016

2016-12-21

Bästa kolleger,

 

Snart är ännu ett år till ända och vi skriver ett nytt årtal – 2017.

När årstiden är som mörkast är det glädjande och stimulerande att kunna lyfta fram institutionens verksamhet under det gångna året. IKVM fortsätter att prestera mycket väl – med framstående och viktiga insatser inom både utbildning och forskning. Jag ser fram emot att tillsammans med er alla på institutionen leda vår verksamhet framåt under det kommande året.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Detta är det sista brevet för året och vi kan se fram emot ett nytt intressant år: Vi har fått en ny strategisk plan för universitetet samtidigt som vi firar 350 år. Forskningspropositionen kommer att omsättas i praktiken och vi får följa vad det kan innebära för oss.

På SUS i Malmö fortsätter nybyggnationen att ta form, där integration av forskning och undervisning i den kliniska vardagen ingår som en central del. Förhoppningsvis kommer vi inom institutionen också att fortsätta att forska framgångsrikt, nationellt och internationellt.

Jag vill passa på att önska alla medarbetare och anknutna till institutionen en skön julledighet – vi ses och hörs på det nya året.

God Jul och Gott Nytt År!

Kristina Åkesson
prefekt, IKVM


Kansliet öppet i mellandagarna

Kansliet är bemannat i mellandagarna men med reducerad personalstyrka. Har du ärenden som du vet behöver lösas under mellandagarna, kontakta därför omgående aktuell handläggare för att underlätta hanteringen.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Plusgironummer försvinner

Från och med den 1 april 2017 gäller nya statliga bankavtal. Men redan nu i december 2016  tar Lunds universitet bort information om plusgironummer på fakturor och rekvisitioner. Använd istället bankgiro 5051-4728 för inbetalningar till universitetet.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Ny strategisk plan för Lunds universitet

Den 9 december klubbade Universitetsstyrelsen LU:s strategiska plan för de kommande tio åren. I den har sex prioriterade områden utkristalliserats:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade i syfte att nå högsta kvalitet
  • Vi ska stimulera aktiva samarbeten för att lösa samhällsutmaningarna
  • Vi ska fortsätta att utveckla universitetet internationellt
  • Ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
  • Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer
  • Potentialen i MAX IV och ESS ska nyttjas maximalt

Planen kommer att följas av ett antal handlingsplaner som varje fakultet ansvarar för och den kommer också att utgöra en viktig grund vid arbetet med kommande verksamhetsplaner och budgetar. Planen i sin helhet kommer att distribueras efter att den är tryckt och färdig.


Sommarstipendier 2017

Forskarutbildningsnämnden utlyser delfinansierade sommarstipendier om 2 månader riktade till studenter inom Medicinska fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Stipendiet för 2 månader (med utbetalning i juni och juli) skall utnyttjas för forskningsarbete under 8 veckor under perioden juni tom augusti 2017. Detta finansieras 50 procent från fakulteten centralt och resterande 50 procent belastas handledaren och dennes forskargrupp.

Stipendier utdelas till studerande inom alla stadier av utbildningarna enl ovan.

Ansökan ska vara Jessica Lindell, Medicinska fakultetens kansli, tillhanda via email senast 2017-02-03 kl 12:00.

Kontakt: jessica.lindell@med.lu.se


Utmärkelser

charlotte ling
Charlotte Ling

Charlotte Ling, professor i epigenetik, får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.