Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 7/2019

2019-11-11

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Vi är redan inne i november månad och året närmar sig snabbt sitt slut. Arbetet med detta årets verksamhetsberättelse är igång och du som är forskargruppschef ska ha fått information via mejl om processen. Återkoppla gärna till kansliet kring händelser och aktiviteter i din verksamhet senast 30 november! 

Öppet hus på kansliet

Onsdag 18 december klockan 13–15 har vi för andra året i rad öppet hus på kansliet. Varmt välkommen på glöggfika med mig och kollegorna på kansliet, plan 11, CRC. 

Datorplattformen pc.lu.se

Nu inför Lunds universitet på bred front en plattform som kallas pc.lu.se och är systemet som hanterar universitetets Windows-datorer. Systemet hanterar vanliga Windows-datorer genom att skapa en förbindelse till en central server som bland annat ger automatiska säkerhetsuppdateringar, erbjuder ett "Software Center" där du kan ladda ner fler appar och tar backup på hemkataloger.

Alla PC-datorer hos universitetet ska nu gå över till plattformen pc.lu.se. Till våren är det tänkt att även Mac ska få motsvarande. Surfplattor och mobiltelefoner berörs inte av detta. Forskargruppschefer får, eller har redan fått, information om hur du anmäler dig till denna uppdatering som startar 2 december.

Kvalitetsutvärderingen RQ20

Arbetet med kvalitetsutvärderingen av forskning, RQ20, fortgår och jag hoppas att alla medverkar aktivt i denna process. Ordföranden i paneler och units of assessment gör ett stort arbete men de ska inte vara ensamma i arbetet, utan detta är något vi alla gör tillsammans.

E-hälsa strategiskt utvecklingsområde

Vår institution har som bekant ett strategiskt utvecklingsområde inom fakulteten, e-hälsa. Ett utmärkt tillfälle till uppdatering inom e-hälsa och nätverkande ges via samarbetsplattformen ”eHealth@LU”.

Plattform eHealth@LU arrangerar den 21 november  i Lund en internationell workshop. 

Jobbar du med e-hälsa? Hör av dig!

Av och till får vi förfrågningar om samarbete inom e-hälsa, och flera har tidigare rapporterat forskningsaktivitet inom området. Om du som ännu inte rapporterat är engagerad inom undervisning eller forskning som rör e-hälsa, meddela gärna prefektsekreterare Kerstin Troein, kerstin.troein@med.lu.se.

Grattis till våra forskare!

 • Stort grattis till Stefan Lindgren som har tilldelats Medicinska fakultetens silvermedalj för sitt stora engagemang för läkarutbildningen!
 • Stort grattis till Maria Gomez som har utnämnts till som Honary Skou-professorer vid Århus Universitet!
 • Stort grattis till Martin Söderholm som har fått Sparbanken Skånes forskningspris 2019 för sin forskning kring riskfaktorer vid subaraknoidalblödning!
 • Stort grattis även till Tobias Karlsson, doktorand vid IKVM, som vid XXVII World Congress of Lymphology i Buenos Aires i september tilldelades the Presidential Prize! 

Dina synpunkter är viktiga!

Kommunikation via nyhetsbrev kan med rätta upplevas som envägskommunikation. Vi som skriver vill naturligtvis att du som tar del av nyhetsbreven även ska vilja läsa innehållet. Att informationen är relevant för dig, till nytta och till nöje. Därför är jag mycket tacksam för alla typer av återkoppling eller förslag. Vilken typ av information vill du ha? Vi försöker att bevaka men missar säkert viktiga händelser. Glöm inte bort att tipsa oss eller föreslå saker att ta upp! 

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt från institutionen kliniska vetenskaper i Malmö

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på institutionens kansli ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Uppdatera personalplaner senast 2 december

Senast måndag 2 december ska du uppdatera personalplaner. Detta gäller dig som har en läraranställning som:

 • professor (även gästprofessor, seniorprofessor och adjungerad professor)
 • universitetslektor (även biträdande och adjungerad)
 • forskarassistent
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt

Information om bisyssla

Förvaltningschefen har fattat ett beslut om rutiner för årlig anmälan av bisysslor som bland annat innebär att:

 • Anmälan ska vara registrerad senast 31 mars varje år.
 • Ändringar i redan anmäld bisyssla och en nytillkommen bisyssla ska du anmäla snarast möjligt.
 • Alla nyanställda lärare och chefer ska göra en anmälan snarast, dock senaste inom en månad från anställningens början.

Du anmäler din bisyssla i primula! Mer information om bisyssla och hur du anmäler finns på Medarbetarwebben.

Gällande ärenden kring bisyssla och bedömningar av ärenden är det prefekt eller dekanus som bedömer beroende på hur komplicerat ärendet är. I förvaltningschefens beslut finns beskrivet att samråd ska säkerställa att "fakulteten/motsvarande bedömt anmälda bisysslor i enlighet med universitetets föreskrifter som syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för myndigheten."

Uppföljningssamtal

Enligt årshjulet för RALS är det nu hög tid för uppföljningssamtal. Vi rekommenderar starkt att hålla uppföljningssamtal, vilket underlättar för chef såväl som medarbetare. Formen för uppföljningssamtalen kan vara muntlig och behöver ingen skriftlig dokumentation.

Vid samtalet får både chef och medarbetare möjlighet att upptäcka eventuella brister och kan vara uppmärksamma på vad som behöver göras för att uppfylla de mål som tidigare har formulerats under ett utvecklingssamtalet. Samtalet är även ett bra verktyg för ansvarig chef inför kommande lönesättning, eftersom det blir lättare att motivera den.

HR hjälper dig gärna om du har frågor eller om det är några oklarheter.

Påminnelse om semester och julledighet

Det är hög tid att planera för julens semester, och du bör hålla koll på ditt semestersaldo och se till att det är på en rimlig nivå. Viktigt att komma ihåg är att alla anställda, oavsett tjänst, tjänstgöringsgrad och anställningstid i enlighet med semesterlagen måste ta ut minst 20 semester dagar per år. 

Du som har tjänat in färre än 20 semesterdagar behöver inte ta ut alla dina semesterdagar. Alla dagar över 35 kommer vid årsskiftet att betalas ut i lön, vilket på ett individplan är att se som en ekonomisk förlust eftersom dessa pengar skattas.

För dig som har en anställning med flextidsavtalet, det vill säga alla medarbetare utom de med lärar- eller doktorandtjänst, är årets jul  med alla klämdagar en riktigt jackpot. Det ställer dock ett högre krav på planering när det gäller att ta ut semesterdagar, eftersom vi har ett krav på att minska institutionens väldigt höga saldo med sparade semesterdagar.

HR på kansliet arbetar med att ta fram en nulägesrapport över semestersaldot som när den är klar skickas ut till respektive forskargruppschef. 

Observera att sista dag för att registrera din julledighet i Primula är 1 december!

Sista dag för inlämning av underlag

För att vi på HR ska kunna garantera att ditt ärende hinner bli hanterat innan julledigheten är 30 november sista dag för inlämning av underlag till HR. Det gäller alla typer av underlag, även intermittenta anställningar. De underlag som inkommer efter den 30 november kommer att hanteras i mån av tid.


DUCO - Medicinska fakultetetens chefsutbildning

2020 startar Medicinska fakultetens nya chefsutbildning, DUCO. Utbildningen kommer att erbjudas under flera år och succesivt kommer alla chefer med personalansvar vid fakulteten att bjudas in till utbildningen.

Lunds universitet fastställde i början av 2019 riktlinjer för chefsuppdrag. En chef har tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Det ställer stora krav på den som leder. Vi har därför skapat DUCO - Medicinska fakultetens chefsutbildning. DUCO är ett redskap både för fakulteten och för den enskilde medarbetaren. DUCO ska ge nödvändiga verktyg för chefer att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. DUCO ska också öka chefers kunskap och medvetenhet om vad som ingår i chefsuppdraget och bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. 


Kurser och program för ledare och chefer

superman leader pixabay

Du som är chef och vill vidareutveckla din kompetens erbjuds kontinuerligt interna kurser vid universitetet. 

Se pdf på Medarbetarwebben hur universitetets program och kurser för chefer är uppbyggda.

Mer information om våra olika kurser och anmälan hittar du i Kompetensportalen.

Där hittar du flera aktuella kurser, som exempel:

Har du frågor – kontakta Ina Roman (Ina.Roman@hr.lu.se)


Tankesmedja vill bidra till att lösa vårdkrisen

jan nilsson
Jan Nilsson. Foto: Sara Liedhom

Den svenska vården levererar goda resultat men ändå hör vi dagligen om vårdkrisen och dess konsekvenser. Nu har företrädare från akademi och hälso- och sjukvård tröttnat på kriserna och startat tankesmedjan Vård och Vetenskap med målet att bidra till lösningar och sprida goda idéer.

– Vi vill skapa en bättre hälso- och sjukvård genom att stärka relationen mellan vård och vetenskap, säger Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet och ordförande i tankesmedjan.


Framtidens digitala utbildningssystem är här

Nu händer det! Det nya digitala systemet för utbildning och kvalitetsuppföljning sjösätts. 

2018 vann Ortrac upphandlingen som leverantör av Quality and Progress system, QPS, till Medicinska fakulteten. Sedan dess har systemet anpassats till våra behov, ett arbete som fortsätter. Bland de största skillnaderna mellan detta system och de gamla plattformarna är att material lätt ska kunna delas mellan olika kurser, oavsett vilket program de är skapade för, och att progressionen inom utbildningsprogrammet och måluppfyllelse visualiseras både för medarbetare och studenter. Detta gör kvalitetsuppföljning både lättare och tydligare.


christmas card pixabay

Välkommen 18 december till kansliernas öppet hus

Du som är verksam vid IKVM, ITM eller CRC, kom till öppet hus. Träffa oss som arbetar på kansliet och även våra prefekter Patrik Midlöv och Lars Dahlin! Vi bjuder på fika med glögg och pepparkakor i glatt sällskap. 

CRC och kansliet i Malmö för de två institutionerna kliniska vetenskaper och translationell medicin bjuder gemensamt in till öppet hus. 

Ta en kort paus i julstressen med oss, fika eller drick ett glas glögg och mingla! Byt några ord med oss på kansliet om året som gått, träffa nya och gamla ansikten.

Du är varmt välkommen!

När: onsdag 18 december, 13–15
Var: CRC, hus 92, plan 11


Maria Gomez bland installerade Skou-professorer

Porträttfoto av Maria Gomez. Foto: Kennet Ruona

Tre forskare från Lunds universitet finns med bland de 47 forskarna från tolv olika länder som har utnämnts till Honary Skou-professorer. Som adjungerande Skou-professorer vid Århus universitet bidrar Maria Gomez, Cecilia Lundberg och Lisa Rydén på olika sätt till internationalisering inom forskning på området medicin och hälsa.

De 47 utnämnda Skou-professorerna installerades vid Århus universitet tisdagen den 8 oktober. Århus universitetet vill med installeringen av hedersprofessorer främja internationaliseringen och stärka internationella forskningsnätverk och samarbeten för att uppnå nya kunskaper på området medicin och hälsa.

De tre Skou-professorerna från Lunds universitet är:

Läs hela artikeln på medicin.lu.se: Tre forskare från Lunds universitet bland nyinstallerade Skou-professorer


Nyfödda screenas för typ 1 diabetes och celiaki

Helena Elding Larsson
Helena Elding Larsson

Cirka 50 000 personer i Sverige lever med autoimmun diabetes – av dessa är ungefär 7000 barn. I Skåne kan nyfödda barn sedan 2018 medverka i ASTR1D – en screeningstudie där man identifierar barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) eller celiaki (glutenintolerans). I två parallella studier undersöker man sedan om det är möjligt att i ett tidigt stadium förhindra att barnen blir sjuka.

Helena Elding Larsson är forskningsledare för studien POInT, (Primär oral insulinterapi) där man hoppas kunna förebygga autoimmun diabetes hos barn med förhöjd genetisk risk att tidigt i livet utveckla sjukdomen. Vid autoimmun diabetes angriper immunförsvaret av okänd anledning de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln vilket leder till insulinbrist. Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker ur blodet.

– I Sverige har vi näst högst incidens av typ 1 diabetes, säger Helena Elding Larsson och tillägger att endast Finland ligger högre.


Strokeforskare Martin Söderholm prisas

Porträttfoto av Martin Söderholm.

Martin Söderholm får Sparbanken Skånes Forskningspris 2019 för sin forskning kring riskfaktorer vid en allvarlig form av stroke, så kallad subaraknoidalblödning (SAB). Priset delas ut den 29 oktober på Strokedagen i Lund – en dag med populärvetenskapliga föreläsningar om stroke för allmänheten.

– Att få det här priset var en överraskning och stor uppmuntran att fortsätta med forskningen. Det känns viktigt, säger Martin Söderholm som får priset med följande motivering:
”För att med kreativitet och idérikedom i epidemiologiska studier kartlagt riskfaktorer att insjukna i stroke och särskilt hemorragisk stroke.”

Martin Söderholm är epidemiologiforskare vid Lunds universitet och ST-läkare inom neurologi vid Skånes universitetssjukhus. I sitt avhandlingsarbete, som presenterades redan 2016 och som han nu prisas för, fokuserade han på subaraknoidalblödning (SAB) - en svår form av stroke som oftast är orsakad av pulsåderbråck på hjärnans artärer. Förenklat kan SAB också kallas hjärnhinneblödning då de stora artärerna löper just utmed hjärnhinnorna. Syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka om det gick att finna riskfaktorer i den generella befolkningen för att drabbas av denna specifika typ av stroke.


Stefan Lindgren får fakultetens silvermedalj!

stefan lindgren

Medicinska fakultetens silvermedalj tilldelas personer som på olika sätt visat ett stort engagemang för Medicinska fakultetens forskning och utbildning. Professor Stefan Lindgren tilldelas medaljen för sitt stora engagemang för läkarutbildningen.

Medicinska fakultetens silvermedalj tilldelas personer som på olika sätt visat ett stort engagemang för Medicinska fakultetens forskning och utbildning. Professor Stefan Lindgren tilldelas medaljen för sitt stora engagemang för läkarutbildningen.


julien hasselmann talk youtube

INVIPS trial highlights potential of negative pressure to reduce surgical wound infections

Based on the results of the INVIPS trial, incisional negative pressure wound therapy (INPWT) has been shown to decrease the risk of surgical site infections (SSIs) following vascular surgery with inguinal incision. Conducted at Skane University Hospital (Malmӧ, Sweden), the trial focused on inguinal incisions as “one of the highest risk factors” for wound infection in the post-operative course.

Julien Hasselmann (Lund University), who presented the results at the European Society for Vascular Surgery annual meeting (ESVS 2019; 24­–27 September 2019; Hamburg, Germany), said: “Despite all of our achievements with endovascular procedures, open vascular surgery still has an important place in good patient care. However, open surgery often comes at a price: surgical wound infections.”

See Julien Hasselmann (Malmö, Sweden) talk to iWounds at ESVS 2019 (European Society of Vascular Surgery; 24–27 September; Hamburg, Germany) about the recent findings of the INVIPS trial which looked at the effect of negative pressure wound therapy (NPWT) on closed incisions after inguinal vascular surgery and the incidence of surgical site infections (SSIs).


Prevention celiaki i Skåne (Precise) på Specialkostmässan

Specialkostmässan i Malmö i början av oktober drog omkring tusen besökare och intresset för forskning var stort, trots att konkurrensen från alla godsaker på plats var stor!
- Det är som rena julafton, sade en pappa vars dotter har celiaki.

Många mässbesökare vittnade om att de gått runt i många år med ont i magen, utslag, trötthet och ledvärk och först på äldre dar fått diagnosen celiaki. Hur många som alls får en korrekt diagnos är svårt att säga. Sverige har den näst högsta förekomsten av celiaki i världen, sade dietisten och doktoranden Elin Malmberg Hård af Segerstad.

Läs mer om Specialkostmässan i oktober och Precise medverkan


Sök Lunds universitets och Sparbanken Skånes innovationspris

sweah gloedlampa

Har du en riktigt bra idé? En idé som skulle kunna bära långt och kanske bli en ny vara, en ny tjänst eller ett nytt arbetssätt i framtiden? Eller en idé som kan göra något som redan finns så mycket bättre?

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar LU Innovation ut 300 000 kronor till framtidens innovationer. Anställda och studenter inom alla discipliner vid Lunds universitet är välkomna att söka, senast den 8 december.


28 November: WINGS Annual Meeting and Marie Curie Exhibition Opening 

This year we are combining the WINGS annual meeting with a month-long exhibition about Marie Curie, her work, and her life as a woman scientist. In addition to the actual exhibition "Maria Sklodowska-Curie. A Polish in Paris”, which will run from 28th November 2019 to the 20th December 2019.

Professor Curie’s grandson Professor Pierre Joliot-Curie, Associate Professor Wagner, and Professor Emeritus Niskanen will give lectures.


Undersökning av Intramed och intern kommunikation

intramed
Next week Intramed will be launched.

Intramed är Medicinska fakultetens interna webbplats. Nu görs en förstudie med sikte på uppdatering eller förnyelse av det digitala kommunikationsstödet till våra medarbetare.

Intramed har funnits sedan 2014 utan att genomgå några större ändringar. Samtidigt har verksamheten vid fakulteten och institutionerna växt och förändrats. Därför genomförs en förstudie under hösten 2019 och inledningen av 2020. Förstudien inkluderar bland annat intervjuer och enkäter riktade till verksamheten.

Syftet är att undersöka hur vår internkommunikation, med fokus på digitala lösningar (inklusive Intramed), fungerar idag. Samt att därefter presentera åtgärds- eller projektförslag inför ett kommande förnyelsearbete. Studien genomförs av kommunikationsavdelningen vid fakultetskansliet.


Fler val i kaffeautomaterna på CRC

Forskningsstrategiskt café

Styrelsen för CRC har tillsammans med prefekter vid institutionerna för translationell medicin och kliniska vetenskaper i Malmö beslutat att från 1 januari 2020 öka sortimentet i kaffeautomaterna. 

Kaffeautomaterna på CRC får från nästa år ett utökat sortiment av bland annat choklad, mjölk, socker och olika variationer av kaffe. Under senhösten programmerar Selecta om maskinerna för att fungera med ett utökat sortiment och CRC service köper in de nya förbrukningsvarorna. Du fyller på automaterna med de nya sorterna på samma sätt som du gör med kaffet i dag. 

CRC service erbjuder tjänster till hyresgästerna på CRC. Däribland ingår kaffe, förbrukningsvaror och andra servicetjänster. Samtliga tjänster från CRC service belastar hyresgästerna genom ett så kallat servicepåslag. 

CRC service


Se presentationer från Forskningens dag 2019

forskningens dag 2019

Psykisk ohälsa är ett växande problem som vi behöver tackla tillsammans. Den behandling som finns i dag är otillräcklig. Forskningens dag 6–7 november 2019 handlade om morgondagens behandling och hur förebyggande arbete kan se ut.

Nytt nummer av Vetenskap & hälsa: Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla

Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, men vad döljer sig bakom begreppet psykisk ohälsa? Gränsen mellan kroppsligt och psykiskt är inte lika tydlig som tidigare och det har blivit alltmer uppenbart att den fysiska och psykiska ohälsan är sammanblandade. På samma sätt som den kroppsliga sjukvården strävar nu psykiatrin mot att göra vården mer individanpassad.


Universitetet tvingas betala 400 000 kronor för felaktiga upphandlingar

pengar ingress

Konkurrensverket har granskat universitetets inköp och otillåtna direktupphandlingar för 2016 och 2017. De valde ut fyra ärenden som de anmälde hos Förvaltningsdomstolen i Malmö för prövning om upphandlingsskadeavgift. 

Nu har beslutet i de fyra parallella ärendena kommit. Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om sammanlagt 400 000 kronor. De fyra ärendena handlar om otillåtna inköp av följande leverantörer:

 • Tools (verktyg och arbetskläder)
 •  Kilroy (studentresor)
 • Örenäs slott och Häckeberga Slott (övernattning/konferens) och
 • FedEx, World Courier, TNT och DHL (frakttjänster, vilka då var avtalslösa).

Inköpen har skett utanför befintliga ramavtal. Upphandlingsskadeavgifterna ska betalas av den enhet som genomfört de otillåtna inköpen. Kostnaderna kommer att fördelas på fakultetsnivå. 

När ett nytt inköpsbehov uppstår, gå in på Inköp och upphandlings sida på Medarbetarwebben och följ instruktionerna. 

Om du är osäker på om ramavtal finns, mejla: inkop@eken.lu.se 

Avdelningen Inköp och upphandling kommer besöka samtliga fakulteter under senare delen av 2019 och under 2020 för att gå igenom de köp som gjorts på respektive fakultet och som riskerar att klassificeras som otillåtna direktupphandlingar.


Konferens 12–14 februari 2020 med nätverket sömn och hälsa

Sömn är viktigt

Den 12–14 februari 2020 håller nätverket för sömn och hälsa en konferens och även en kursdag i sömn. Temat i år är Sömn – i hälsans frontlinje. Konferensen genomförs av nätverket sömn och hälsa i samarbete med plattformen för hälsa i samverkan vid högskolan Kristianstad och WHO-CC kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, Lunds universitet. 


Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för studier av läkemedelsbiverkan

Stöder genom stipendier studier samt klinisk och experimentell forskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Sökande ska vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund.

Ansökan öppnar 15 november och stänger 1 januari 2020.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons Stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 31 januari 2020. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.


Påminnelse: Dags att sammanfatta 2019!

Försättsbladet till institutionens verksamhetsberättelse visar ett kollage av bilder.

Vi behöver ditt bidrag till vår verksamhetsberättelse för 2019

På kansliet är vi just nu i uppstart med arbetet att sammanställa årets händelser och aktiviteter i en ny verksamhetsberättelse. Du som är forskargruppsledare är en viktig del i detta arbete, och vi behöver din input!

Du kan bidra med tips för 2019 från din forskargrupp. I ditt bidrag beskriver du i korthet det viktigaste som har hänt eller händer under året. I oktober, november och december får du e-post med mer detaljerad information om vad vi efterlyser och hur du kan bidra. Men fundera redan nu på vad du tycker är viktigt att ha med i sammanhanget där vi belyser bredden av institutionens forskning och verksamhet. 

Vad har hänt 2019 i din forskargrupp när det gäller: 

 • Forskningsaktiviteter och händelser
 • Forskningssamarbeten i nätverk och industri
 • Publikationer
 • Uppdrag och representation externt
 • Priser och utmärkelser
 • Nya beviljade anslag under året

Behöver du inspiration för innehåll/underlag att bidra med kan du kika i förra årets verksamhetsberättelse. 

Se förra årets verksamhetsberättelse

Har du sett institutionens verksamhetsberättelse för 2018? Vet du var den finns att få tag på? Om inte ska vi hjälpa dig vidare.

Gör så här:

 1. Besök institutionens nya webbsida på fakultetens gemensamma webbplats.
 2. I marginalen under rubriken Verksamhetsberättelse hittar du två länkar till pdf-filer för 2016 och 2018 års verksamhetsberättelse.
 3. Läs institutionens verksamhetsberättelsen för 2018 direkt online eller ladda ner till din dator.

Kontakta kansliets kommunikatör Tove Gilvad om du har frågor, vill bidra.


Grattis till ...

tobias karlsson doktorand ikvm mfl
Från vänster till höger: dr Tobias Karlsson, överläkare Mattias Hoffner (bihandledare), docent överläkare Håkan Brorson (handledare), arbetsterapeut Karin Ohlin, fysioterapeut Barbro Svensson. Foto: Privat

Tobias Karlsson, forskar-AT i Malmö och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, som vid XXVII World Congress of Lymphology i Buenos Aires i september tilldelades the Presidential Prize för sin lymfödemforskning vid plastikkirurgiska klinikens lymfödemenhet, Skånes universitetssjukhus Malmö. 

Tobias Karlsson förärades med diplom och 500 amerikanska dollar av presidenten för kongressen, professor Cristóbal Papendieck.


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Alexander Lind i ämnet klinisk medicin med inriktning immunologi
Startar: 15 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Autoimmunogetic Aspects of Vaccine-Induced Narcolepsy

Disputation: Mia Stiernman i ämnet klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 16 november, klockan 9
Avhandlingens titel: Patient Reported Outcomes in Patients with Cleft Lip and Palate

Disputation: Anna Nilsson i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi
Startar: 29 november, klockan 13
Avhandlingens titel: Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome

Disputation: Malin Ek i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin
Startar: 6 december, klockan 13
Avhandlingens titel: Gastrointestinal symptoms in endometriosis; aspects of comorbidity, autoimmunity and inflammatory mechanisms

Disputation: Shabaz Majid i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 6 december, klockan 9
Avhandlingens titel: Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome

Disputation: Kerstin Lundh i ämnet dermatologi och venereologi
Startar: 13 december, klockan 9.15
Avhandlingens titel: Contact allergy to Asteraceae plants with focus on German Chamomile

Halvtidskontroller

18 november, klockan 9, Sigridur Oskarsdottir, "Assessing risks of glaucoma"

27 november, klockan 9, Jade Khalife, "The development of a national hospital pay-for-performance system in limited resource settings"

13 december, klockan 13, Robert Svensson Björk, "Negative pressure wound therapy in closed inguinal incisions after vascular surgery - randomized controlled trials"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp