Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 6/2018

2018-11-09

Bästa kolleger,

Hösten är som vanligt en tid med hög aktivitet såväl inom undervisning som inom forskning. Många av er har dessutom fått glädjande besked från Vetenskapsrådet (VR) när det gäller anslag och beviljade bidrag.

På vårt kansli har vi nu sedan en tid ny administrativ chef, Katarina Westrin Sjöberg. Vi har även en ny kommunikatör, Tove Gilvad, och ny personalsamordnare, Anton Lagerbäck, som presenteras nedan. Ta gärna chansen att träffa dem alla tre på kansliet eller i samband med att de kommer ut till forskargrupperna på bokade besök. 

Fredag 30 november arrangerar vi tillsammans med SWElife seminarium en halvdag om e-hälsa i Agardhsalen på CRC. Seminariet avslutas med lunch.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

På programmet finns intressanta presentationer av bland andra: 

  1. Henrik Ahlén, strateg och produktionsledare inom e-hälsa
  2. Fredrik Ståhl, Dianovator
  3. Leif Dahlberg, Joint Academy
  4. Damon Tojjar, EASY Platform 

Anmäl dig senast 23 november genom mejl till thomas.gunnarsson@med.lu.se

Mer information om seminariet om e-hälsa den 30 november hittar du på LUDC:s webbsidor.

Vänliga hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Välkommen Anton, ny personalsamordnare 

Ny medarbetare Anton Lagerbäck sitter i stol vid skrivbord på kontor med papper och pärmar i bakgrunden.

Anton Lagerbäck är sedan mitten av oktober ny personalsamordnare på kansliet och kommer det närmaste halvåret bland annat att ansvara för personalfrågor för 13 av institutionens 41 forskargrupper. 

Anton är nyinflyttad till Malmö men har tidigare erfarenhet av universitetsvärlden i Stockholm. De senaste tre åren har han arbetat med personalrelaterade frågor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och innan dess ett halvår vid Stockholms universitet. 

Anton hittar du tillsammans med resten av kansliets medarbetare i byggnad 92, plan 11, på CRC. 

Välkommen, Anton!

Kontakt: anton.lagerback@med.lu.se


Rösta i valet 14–21 november 2018

Var med och rösta fram nya ledamöter till styrelsen för institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö för mandatperioden 1 januari 2019–31 december 2021.

Illustration som visar en genomskinlig valbox och en valsedel.

Styrelsevalet 2018 gäller val av åtta ordinarie ledamöter för lärare, tre ordinarie ledamöter för övrig personal, en ordinarie ledamot för hälso- och sjukvården, tre suppleanter för lärare och en suppleant för övrig personal.  

14–21 november 2018 pågår valet elektroniskt via e-post och du röstar anonymt, ingen kan se hur du har röstat. Finns du med i institutionens fastställda röstlängd har du rätt att rösta och får din elektroniska valsedel med e-post. 


30 November, seminar about challenges when developing e-Health solutions

The seminar e-Health – what is needed for research to reach clinical benefit? in Malmö on 30 November will focus on issues needed to consider already at an early stage when developing e-Health solutions. 

Registration

Please register no later than November 23rd by sending an email to Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@med.lu.se. At the same time specify if you would like lunch, and any food requirements. The seminar is free of charge. 

Speakers and participators

Henrik Ahlén, e-Health Strategist, Advisor and Production Manager, with extensive experience in helping organisations understand and explore new possibilities and develop state-of-the-art digital services that empower patients and health care professionals.

Three companies – Dianovator, EASY Platform, and Joint Academy – in various stages of maturity, developing E-health solutions based on knowledge generated at Lund University will share their experience; this is how they succeeded!

What: "e-Health – what is needed for research to reach clinical benefit?"
When: 30 November 2018 09:30 to 13:00
Where: Agardh Lecture Hall, CRC, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö
Questions and registration: Contact Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@med.lu.se. Please register no later than November 23rd.

Contact: Thomas Gunnarsson, thomas.gunnarsson@med.lu.se


Information om grund- och avancerad utbildning

Läkarprogrammet tar för närvarande emot ett ökat antal läkarstuderande, och antalet förväntas även öka på längre sikt. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), det vill säga klinisk praktik, sker därför redan på fler sjukhus utöver Lund, Malmö och Helsingborg.

Vårterminen 2019 kommer för första gången några läkarstuderande på termin 9 att göra sin VIL i Kristianstad och Ystad inom ämnena obstetrik/gynekologi, pediatrik och psykiatri.

Läs läkarprogrammets nyhetsbrev

IKVM:s lärare, forskare och läkare rekommenderas att ta del av läkarprogrammets nyhetsbrev som skickas ut några gånger per termin. Nyhetsbreven innehåller information om förestående satsningar och förändringar. 

Den kompletterande utbildningen av utomeuropeiskt utbildade läkare (KUL) fortsätter under 2019, vilket innebär fortsatt behov av ytterligare platser för VIL inom somatik, primärvård och psykiatri utöver de platser som behövs på läkarprogrammet.

Kontakt: Mats Lindström, biträdande prefekt vid IKVM och ansvarig för utbildning grund- och avancerad nivå.


Tvärvetenskapligt forskarseminarium i Lund kring global hälsa och hållbarhet 

tvaervetenskapligt seminarium om haallbarhet

Hållbarhetsforum vid Lunds universitet arrangerar onsdag 21 november ett forskarseminarium kring global hälsa och hållbarhet där avdelningen för socialmedicin och global hälsa vid IKVM är medarrangör. Seminariet syftar till att diskutera kopplingen mellan global hälsa och de tre dimensionerna av hållbarhet genom informella samtal och diskussioner över fakultetsgränser som kan uppmuntra till nya samarbeten. Anmälan senast 16 november.

Professor Per-Olof Östergren inleder seminariet. 

Vad: Talk: Sustainability #3 Health as an outcome of the three pillars of sustainable development
När: onsdag 21 november 2018, klockan 8.45–10.30.
Var: Belfragesalen, Biomedicinskt centrum (BMC), Klinikgatan 32, D 15, Lund

Deltagande vid seminariet är kostnadsfritt.

Har du frågor om seminariet? Kontakta Nina Nordh, nina.nordh@cec.lu.se.


Reseanslag att söka ur John och Augusta Perssons stiftelse

Nu kan du söka reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet ur Johan och Augusta Perssons stiftelse. Anslagen är i första hand för dig som är yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post i tre exemplar. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari 2019. Ansökan inklusive bilagor ska vara häftade och sorterade. Observera, inga gem!

Adress: John & Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6E, 223 53 Lund 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. 


Stipendier att söka för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Dessutom utlyser de halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst på heltid är kliniskt verksamma.

Särskilt meriterade unga forskare får möjlighet att under två år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning. Stipendier för kliniker avser halvtid under två år.

Hur mycket?

Stipendierna är skattefria och uppgår till 25 000 kronor (heltid) respektive 17 000 kronor (halvtid) per månad. Efter avslutad stipendieperiod tillkommer ett etableringsbidrag som uppgår till maximalt 250 000 kronor.

När är ansökan?

Ansökningsperioden är 15 oktober–15 november. Observera att den 15 november klockan 24.00 stänger systemet och efter det kan du inte längre varken registrera dig eller göra några ändringar. Ansökan sker elektroniskt via SSMF:s ansökningsportal online. 


Nominera kandidater till Administrativa priset 2019

Lunds universitets administrativa pris ska utdelas årligen till anställd vid Lunds universitet för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för service och effektivitet utöver det vanliga.

Rektor utser en eller två pristagare som tilldelas en prissumma på 15 000 kronor för egen kompetensutveckling. 

Vill du nominera någon?

Din nominering skickar du i sin helhet till johanna.albihn@rektor.lu.se senast 19 november 2018.


LU-medel för jämställdhetssatsningar att söka

Små träbitar på ett bord som bildar ordet equality, jämställdhet på engelska.

Lunds universitet vill stimulera jämställdhetsarbetet på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Medfinansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön och inbjudan att söka medel för att långsiktigt stimulera en jämn könsfördelning bland professorer är återkommande. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling bjuder i november varje år även in till ansökan om medel för att främja arbetet mot diskriminering och för lika villkor vid universitetet.

Från november 2019 fram till 7 februari 2019 är ansökningsomgången öppen.


Föreslå hedersdoktor vid medicinska fakulteten

Professorer vid medicinska fakulteten bjuds nu in att föreslå hedersdoktorer för 2019. Förslag till medicine hedersdoktorer ska fakultetskansliet ha in senast måndagen den 3 december 2018.

För en jämnare könsfördelning ser vi gärna att både kvinnor och män föreslås. Förslagsställarna får presentera sina förslag vid fakultetsstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 december, då hedersdoktorer för nästa år ska utses.

Ditt förslag med namn, CV och motivering skickar du senast måndagen den 3 december 2018 som pdf-fil via e-post till Ann Ivarsson, ann.ivarsson@med.lu.se.

Observera att förslag till hedersdoktor är konfidentiellt intill dess att fakultetsstyrelsen har fattat beslut och vederbörande är underrättad.

Vad är en hedersdoktor?

Hedersdoktor är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet till en person som på olika sätt synnerligen bidragit till den vetenskapliga verksamheten. Det kan vara en internationell kontakt som redan betytt mycket för verksamheten, som man vill knyta ännu närmare. 

Det kan vara en forskare inom ett annat område som fakulteten genom ett tvärvetenskapligt erkännande vill belöna. Det kan även vara en person som själv inte är vetenskapligt verksam, men som på olika sätt avgörande bidragit till fakultetens forskning och utbildning. Det är fakultetens styrelse som slutligen utser årets hedersdoktorer, vanligen två till tre personer. Titel hedersdoktor utdelas vid universitets promotionshögtid som 2019 sker fredagen den 24 maj. 


Save the date! Boka in 17 december när kanslierna gemensamt har öppet hus

17 december är du varmt välkommen på glöggmingel när kanslierna för institutionerna kliniska vetenskaper, Malmö och translationell medicin gemensamt har öppet hus. 

jul gloegg och oeppet hus

Vi vill visa dig vilka härliga människor vi är som arbetar på kanslierna och få tillfälle att byta några ord med dig om året som gått och om det nya som står för dörren. Du träffar även våra prefekter Patrik Midlöv och Lars Dahlin. Och i väntan på tomten knyter vi tillsammans ihop säcken för i år!

Innan julens alla helger stundar vill vi passa på att bjuda in dig som arbetar eller forskar vid de två institutionerna för kliniska vetenskaper, Malmö och translationell medicin. Kom till CRC en stund för att träffa oss och se var vi arbetar. Tillsammans laddar vi upp inför julen med god julstämning där vi bjuder på glögg och tilltugg. 

Vi hoppas att få träffa dig. Så boka redan nu den 17 december i din almanacka! Vi återkommer med mer information om kansliernas öppet hus. 

Kanslierna för institutionerna kliniska vetenskaper, Malmö och translationell medicin hittar du i byggnad 92, plan 11, på CRC.


Lunds universitet letar efter framtidens innovationer

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar LU Innovation ut 200 000 kronor till framtidens innovationer. Anställda och studenter inom alla discipliner vid Lunds universitet är välkomna att söka, senast den 9 december 2018.

Är du student eller anställd? Har du en riktigt bra idé? En idé som skulle kunna bära långt och kanske bli en ny vara, en ny tjänst eller ett nytt arbetssätt i framtiden? Eller en idé som kan göra något som redan finns så mycket bättre? Sök till framtidens innovationer. 


Lönerevision och förhandlingar vid medicinska fakulteten

Lönerevisionen sker i förhandlingar först för hela universitetet mellan universitetets förhandlingsansvarig och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Vid medicinska fakulteten inleder OFR förhandlingar första veckan i november. Sannolikt sker löneutbetalningar i december. I förhandlingar med SACO råder motstridighet i frågan om lönesättande samtal och när under året dessa ska ske. I nuläget är förhandlingar inte klara och det är därför ännu oklart när löneutbetalningar kan ske.


Använd universitetets relocationstjänster 

Rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen för personal som rekryteras från ett annat land än Sverige är komplex,

relocation pixabay

 både för den enskilde medarbetaren och den framtida arbetsgivaren. Relocationtjänster är ett samlingsnamn för många olika tjänster som är kopplade till rekrytering och förflyttning av personer från ett land till ett annat.

När du rekryterar personal från ett annat land än Sverige kan du alltid ta hjälp av Lunds universitets upphandlade relocationfirma.


Luzon – lösning som gör det enklare för dig med fysisk arbetsplats på SUS

luzon soemloes tjaenst

Nu blir det äntligen enklare att vara dubbelaffilierad! Bibliotek & IKT  erbjuder Luzon, en sömlös åtkomst till Region Skånes viktigaste tjänster och merparten av tjänsterna vid Lunds universitet. 

Under många år har de som haft sin fysiska arbetsplats inom SUS och samtidigt varit anställda vid Lunds universitet haft svårigheter att nå Region Skånes gemensamma arbetsytor. Genom ett samarbete mellan Region Skåne, medicinska fakulteten och deras respektive nätleverantörer finns nu en lösning för LU-anställda som behöver kunna arbeta i båda miljöerna samtidigt.

Lösningen heter Luzon och är ett certifikat som installeras på den anställdes LU-dator.

Tillgängliga tjänster

Zonen ger i nuläget tillgång till följande tjänster från Region Skåne:

  • Region Skåne e-post
  • HR-fönster
  • E-katalog
  • Intranät
  • Raindance
  • Skånekatalogen

Hur får jag tillgång till Luzon?

Om du vill få Luzon installerat på din dator är du välkommen att boka ett personligt möte med en IT-tekniker från Bibliotek & IKT. Utse en representant för er grupp och gör en intresseanmälan via servicedesk@lu.se

Vänligen märk din anmälan med Luzon och medicinska fakulteten.


Hantering av personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Hanterar du personuppgifter i ditt arbete? Läs mer på medarbetarwebbens sidor om personuppgifter och dataskydd. På medarbetarwebben finns information om hur du hanterar personuppgifter, och du får tips och stöd i din arbetsvardag.

Vinjettbild med ett grafiskt svart lås och texten GDPR.

Informera om LU:s hantering av personuppgifter

Som anställd vid en myndighet har du ansvar för att informera om Lunds universitets hantering av personuppgifter. Detta gör du enkelt genom att lägga till en informationstext i din e-postsignatur på svenska och/eller engelska som du hittar medarbetarwebben.


Från kansliet: Nya regler i Primula (SCC) för återbetalning av utlägg

Alla originalkvitton för läkemedelsinköp, sjukvårdsbesök och friskvårdsutlägg ska du skicka in till den personalsamordnare vid institutionen som ansvarar för just din forskargrupp, annars kan utbetalning av sådana utlägg inte genomföras.

HR-stöd för Primula (SSC)

Primula webb och övergången till Statens servicecenter (SSC) genomfördes i mitten av oktober. Nu finns en webbsida med information om nya Primula webb för HR.

Sidan vänder sig till dig som arbetar med HR- och ledningsstöd vid Lunds universitet, och ger dig stöd i organisationens interna rutiner och processer. 


Fakultetens förtroendegrupp

Av och till far medarbetare vid medicinska fakulteten illa och känner sig isolerade. Det kan bero på kränkande eller orättvis behandling i samband med konflikter eller vid misstanke om forskningsoredlighet. Det kan också röra sig om negativ publicitet i media. 

Handläggning av dessa ärenden sker formellt enligt gängse rutiner inom fakultetsledning, inom arbetsmiljöområdet eller enligt riktlinjer för utredning av misstänkt forskningsoredlighet.

Kontakt och sammankallande för förtroendegruppen: Bengt Sivberg, professor emeritus


Förnyad presentation av institutionerna på webben

29 november är det skarpt läge för institutionernas flytt av webbsidor till fakultetens gemensamma webbplats på lu.se

Anledningen till en fakultetsgemensam webb är att presentationerna av verksamheten ska bli enklare och tydligare för de som besöker oss på webben. Färre webbsidor ökar möjligheten för en webbplats med hög kvalitet där vi kan erbjuda våra besökare uppdaterat innehåll, bättre sökmöjligheter och tydligare koppling mellan webbsidor och forskningspresentationer i Lucris-portalen.   


Kurser och program för ledare och chefer

Genrebild med ett pussel med sista biten som läggs.

För dig som är ny chef/prefekt/ledare och för dig som är mer erfaren och vill vidareutveckla din kompetens erbjuder organisationen kontinuerligt interna kurser.

För dig som är ny som prefekt finns ett paket med kurser som ersätter den tidigare prefektutbildningen.

Inloggad i LU:s kompetensportal hittar du aktuella kurser om arbetsrätt (på engelska), UGL – utveckling av grupp och ledare, ny som ledare och om lagar och regler vid LU.

Har du frågor – kontakta Birgitta Reisdal på e-post birgitta.reisdal@pers.lu.se


Aktuella disputationer

Disputation: Abrar Ahmad i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin 
 Startar: 9 november 2018, klockan 13 
 Avhandlingens titel: Identification of genetic biomarkers for the risk prediction of recurrent venous thromboembolism. Risk prediction of recurrent VTE.

Disputation: Alexander Perfilyev i ämnet biomedicin med inriktning epigenetik och bioinformatik 
 Startar: 20 november, klockan 13
 Avhandlingens titel: DNA methylation patterns in human adipose tissue in relation to diet and type 2 diabetes

Disputation: Ye Zhang i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi 
 Startar: 22 november 2018, klockan 13
 Avhandlingens titel: An assessment of renal replacement therapy: A register-based study on equality of access, cost, effectiveness, and cost-effectiveness of kidney transplantation in Sweden

Disputation: Susanne Hansson i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi 
 Startar: 23 november 2018, klockan 9 
 Avhandlingens titel: Clinical results after hip fracture - with special focus on hip arthroplasty

Halvtidskontroller

Torsdag 29 november, Jon Pallon, "Pharyngotonsillitis in children and young adults"
Huvudhandledare: Katarina Hedin, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö.
Granskare: Susanna Calling, docent, Lomma vårdcentral, institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö och Karin Holm, medicine doktor, VO infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus Lund, Region Skåne

Tisdag 27 november: Magnus Sveinsson, "Development in endovascular treatment of complex juxtarenal aortic aneurysm disease"
Halvtidsgranskare: doktor Mårten Falkenberg, avdelningen för radiologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, och Hans Lindgren, medicine doktor, Lunds universitet 

Fredag 9 november: Dadi Vilhjalmsson, "Compression Anastomotic Ring-locking Procedure (CARP)" Huvudhandledare: Henrik Thorlacius, professor kirurgiska kliniken, SUS Malmö
Bihandledare: Ingvar Syk, professor kirurgiska kliniken, SUS Malmö
Opponent: Pär Myrelid, docent och överläkare kirurgkliniken, Linköpings universitetssjukhus
Granskare: Marie-Louise Lydrup, docent och överläkare kirurgiska kliniken, SUS Malmö


Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp