Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 6/2017

2017-09-18

Bästa kolleger,

 

Välkomna tillbaka efter sommarledigheten!

Samtidigt som höstmörkret sänker sig infaller en ny period då många ansökningshandlingar för olika anslag och stipendier ska iordningställas. Den stenhårda konkurrensen gör att det krävs ett noggrant och omfattande arbete för att ansökningarna ska ha chans att hålla hela vägen och ge avkastning.

Den arbetsbörda ansökningarna innebär för oss forskare är också ett av flera skäl som gör det intressant att undersöka vilken utdelning vi får och vilka villkor vi arbetar under.

VR har nyligen analyserat hur Sverige står sig i förhållande till andra länder i frågan om ERC-anslag. Jag tror inte att man ska stirra sig blind på enskilda år, men över tid är det viktigt att både Sverige och vi på Lunds universitet ligger i framkant. För det behöver vi också bra plattformar - både nationellt och lokalt på universitetet - som främjar framtagandet av konkurrenskraftiga ansökningar och jämställda villkor inom forskningen. Inte minst visar det på behovet av god framförhållning för att kunna ta del av särskilda satsningar som kräver samarbeten inom flera fakulteter - både för utlysningar inom universitetet som nationellt och internationellt.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

En blick ut genom fönstret i september 2017 skvallrar om att det händer mycket på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Stora delar av bebyggelsen längs Inga Marie Nilssons gata har jämnats med marken för att bereda plats åt den stora centrala vårdbyggnad som så småningom ska bli sjukhusets hjärta.

Samtidigt, och i närtid, fortskrider också sjukhusets omorganisation som initierats av den nye sjukhuschefen Björn Eriksson. Viktigt är att det fortsatta nära samarbetet med fakulteten betonats i omorganisationen.

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM


Höstens möteskalender

Styrelsemöten
Onsdagen den 27 september samt onsdagen den 22 november hålls höstens styrelsemöten på IKVM. Protokoll från senaste sammanträdet den 24 maj samt tidigare möten finns på hemsidan.

Möten för forskargruppsledare
Höstens första forskargruppsledarfrukost äger rum den 19 september kl 07.30. Nästa tillfälle att ses blir fredagen den 27 oktober. Höstens kalender avslutas med ett eftermiddagsmöte fredagen den 1 december kl 13.30.
Mer information: kerstin.troein@med.lu.se


Nya prefekter utses i höst

Valberedningen på IKVM har påbörjat sitt arbete med att ta fram förslag till en efterträdare till Kristina Åkesson som efter två mandatperioder som prefekt avgår vid årsskiftet.

Valberedningens förslag ska godkännas av dekanus samt beslutas av institutionsstyrelsen innan den nya prefekten kan tillträda.

Även ITM och EMV utser nya prefekter inför 2018, medan prefekterna på de övriga institutionerna vid fakulteten har mandat som löper ytterligare ett år.

Mer information: kanslichef Mats Roxendal, mats.roxendal@med.lu.se eller valberedningens ordförande Bodil Ohlsson, bodil.ohlsson@med.lu.se


Välkomstdag för nya medarbetare – 4 oktober

Nu är det hög tid att anmäla sig till höstens välkomstdag för nya medarbetare. En halvdag den 4 oktober för dig som är nyanställd vid Lunds universitet - vision, organisation och verksamhet presenteras. Dagen avslutas med en gemensam lunch. Sista anmälningsdag är den 20 september.

Mer information och anmälan hittar du i Kompetensportalen.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


LUCRIS förstasida forskargrupp

Allt fler IKVM-grupper presenteras i LUCRIS

LUCRIS-portalen får allt fler besökare och nu presenteras även allt fler av våra forskargrupper i text och bild i universitetets forskningsportal LUCRIS – mer än hälften av de grupper som ej tillför LUDC har nu uppdaterad information på gruppnivå. Arbetet fortsätter under hösten med återstående grupper. För LUDC-grupperna samplaneras arbetet med höstens utveckling av LUDC:s nya webbplats.

Du som är PI/forskargruppschef bör även snarast fylla på din personliga profil med uppgifter om du inte redan gjort det. Du kan göra detta genom att fylla i en enkel mall och sedan få hjälp att mata in uppgifterna. För frågor och hjälp med LUCRIS, kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Vinjettbild infrastrukturmässa 3 okt
Vill du vässa din forskning? Infrastrukturmässa den 3 oktober!

Kom till infrastrukturmässan med seminarier för att se hur olika infrastrukturer som finns tillgängliga inom universitetet kan bli viktiga verktyg i din forskning!

Mässan är öppen för alla forskare och medarbetare som är intresserade av att veta mer om den life science-infrastruktur som finns på fakulteten och universitetet.

Fler än 20 infrastrukturer kommer att presentera hur de kan vara ett stöd för life science-forskning. Presentationerna är på engelska och utgår från fyra olika sjukdomsområden: cancer, diabetes, immunologi och neuroforskning.

Välkommen 3/10 kl 14-17, CRC, aulan (anmälan senast 26/9)

Mer information: anna.mansfeld@med.lu.se


anna maria drake
Vicedekan, universitetslektor Anna Maria Drake
Hur jämställd är fakulteten? Ta del av ny uppföljning

I ett av de tidigare nyhetsbreven (4/2017) intervjuades vicedekan Anna Maria Drake om jämställdhet och likabehandling. Nu finns de uppdaterade jämställdhetssiffror för fakulteten som omnämndes där.

Ljuspunkter ur ett jämställdhetsperspektiv är bl.a. att rekryteringen av nya professorer under föregående år var jämställd – 7 kvinnor och 7 män. Könsfördelningen bland docenter vid fakulteten förbättrades och var ifjol i det närmaste jämn med 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Sammantaget visar dock sammanställningen av könsfördelningen inom olika tjänstekategorier att det fortfarande förekommer ojämställdheter inom fakulteten. Några av de största skillnaderna finns inom professorskåren (27 procent kvinnor) och den teknisk-administrativa personalen (75 procent kvinnor). En annan aspekt är att könsfördelningen bland lärare skiljer sig mellan institutionerna, vilket ger olika problematik. Inom IKVM är 33 procent av professorer och lektorer kvinnor.


God forskningssed i ny version

Publikationen God forskningssed från Vetenskapsrådet (VR) finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i lagstiftningen.

I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Publikationen vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut.


Tal vid invigningsceremoni Agardhsalen. Foto: Björn Martinsson

Carl-David Agardh ger namn åt CRC:s aula

Minnet av Carl-David Agardh, framstående diabetesforskare vid Lunds universitet, hedras genom att aulan på  Clinical Research Centre (CRC) i Malmö fortsättningsvis bär hans namn.

Den 14 september 2017 var det dags för namngivningsceremonin för Agardhsalen, som är aulans nya benämning. Ceremonin ramades in av korta anföranden från dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, CRC:s styrelseordförande Jan Nilsson och SUS forskningschef Ingemar Petersson.

Särskilt inbjudna och närvarande vid ceremonin var också Carl-David Agardhs närmaste familj.

Professor Carl-David Agardh var en förgrundsgestalt inom svensk och internationell diabetesforskning. Han var även en viktig kraft i planeringen och tillkomsten av Clinical Research Centre. Carl-David Agardh avled 2013.

 

Familjen Agardh. Foto: Björn Martinsson

Carl-David Agardhs närmaste familj närvarade vid namngivningsceremonin på CRC. Från vänster Daniel, Anna, Elisabet, Emilie och Fredrik framför det fotografi av Carl-David Agardh som fortsättningsvis pryder salen.


LUDC-IRC redo för take off

LUDC-IRC är ett nytt samarbete mellan akademien, hälso- och sjukvården samt life science-industrin. Målet är att ta fram nya typer av individanpassade diabetesbehandlingar (precision medicine). Den 7-8 september samlades projektets intressenter i Malmö.


Föredragshållare vid FFN-konferensen 2017. Foto: Björn Martinsson

Olika perspektiv på frakturer

Över 450 forskare och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården från olika delar av världen sammanstrålade i 24-26 augusti i Malmö. Anledningen var den årliga Fragility Fracture Network-kongressen för utbyte av ny kunskap om fragilitetsfrakturer. Flera verksamma vid LU och SUS deltog i programmet. Ansvarig för sessionen med fokus på patientens upplevelser (bilden) var Cecilia Rogmark vid IKVM/SUS tillsammans med Anita J. Meehan från Nursing Cleveland Clinic Akron General.


Anslag

Kommande ERC-och SSMF-utlysningar

Just nu har ERC en Starting Grant-utlysning öppen med deadline den 17 oktober. Det finns under hösten 2017 också en utlysning av ERC Synergy Grant där sista ansökningsdag är den 14 november.

Svenska sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) öppnar sin kommande utlysning för postdoktorala stipendier den 15 oktober. Utlysningen är stänger en månad senare, den 15 november.

 

Pufendorfinstitutet – utlysning tema 2018-2019

Pufendorfinstitutet inbjuder till att ansöka om forskningsanslag för tema med start hösten 2018. Institutets ambition är att, under förutsättning att medel för verksamheten beviljas, anta tre teman för perioden 2018-2019. Deadline för ansökan är den 8 januari 2018.

Det är möjligt att söka högst 1 800 000 SEK totalt. Temat och dess lönekostnader får ej löpa längre än högst 8 månader, som ska vara sammanhängande.

 

Utlysning – klinisk forskning vid SUS i Malmö

Utlysning av medel från Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse, kan sökas för klinisk forskning av forskare med anställning vid Skånes Universitetssjukhus SUS, Malmö. Deadline: 30 september 2017


Porträttfoto av Claes Moreau. Foto: Björn Martinsson
På kansliet – Claes Moreau

Claes Moreau är institutionens personaladministratör. Sedan mitten av 1990-talet har han på heltid varit knuten till medicinska fakultetens verksamheter.

Dessförinnan hade universitetets fakulteter en gemensam personalfunktion vid den s.k. Byrålogen i Lund, där Claes jobbade.

Arbetet är en kombination av nya frågeställningar och mer rutinartade sysslor. De båda huvudspåren är dels att handlägga nya anställningar – allt ifrån att behov uppstår tills att den nya medarbetaren faktiskt är plats och har blivit introducerad, dels att lämna underlag till lönekontoret vid förändrade personalförhållanden (t.ex. doktorandernas etapplyft och föräldraledighet).

På kansliet finns även personalsamordnare Sara Tvermoes – vilka är skillnaderna i era arbetsuppgifter?
- Sara gör delvis detsamma som jag, men vi har fördelat inbördes vilka forskargrupper vi hjälper. Sara har dessutom hand om bland annat uppsägningar/varsel, mer komplicerade rehab-ärenden och löneprocessen (RALS).

 Är det något på gång inom ditt arbetsområde framöver, som påverkar oss som jobbar på institutionen?
- En stor förändring är att universitetets lönekontor ska upphöra. Lönehanteringen ska istället skötas externt av Statens servicecentrum med planerad start i april 2018. Denna förändring kommer säkert att påverka både vårt kansli och vår verksamhet.

Finns det något särskilt som genom åren hållit dig kvar i jobbet som personaladministratör?
- Verksamheten är dynamisk med medarbetare från olika delar av världen som kommer och går, och det är framför allt mötet med nya människor som jag uppskattar. Man måste också vara flexibel, och beredd på att leta upp svar på nya frågor och problem som kan uppstå.


Världsdiabetesdagen i Malmö

Allmänheten hälsas välkommen till en heldag om diabetes och diabetesforskning! Utställningar med det senaste inom diabetes, föredrag om aktuell forskning, underhållning och aktiviteter för hela familjen! Söndagen den 5 november kl 10-15 (dörrarna öppnas kl 9.30), Clarion Hotel & Congress Malmö Live.

 

National diabetes research meeting

The Second Swedish Diabetes Summit äger rum 21-22 november i Göteborg. Målgrupper är diabetesforskare (både grund- och klinisk forskning) vid lärosäten och vid privata företag, hälso- och sjukvårdspersonal och företrädare för patientorganisationer.


Grattis till…

Katarina Steen Carlsson, oavlönad docent i hälsoekonomi fr.o.m. den 24 juli 2017.

Anna Wendt, oavlönad docent i cellulär fysiologi fr.o.m. den 7 augusti 2017.

simon timpka
Simon Timpka

Simon Timpka, postdok i genetisk och molekylär epidemiologi vid institutionen samt vid Medical School, Boston USA, som har tilldelats Alvarengas pris om 50.000 kr. Timpka får priset för artikeln "The consequence of adapting human pregnancy to an adverse environment: Implications of ancestral placental malaria for pregnancy complications and cardiovascular disease"

Oskar Hansson, professor i neurologi, och en av författarna bakom en av världens mest citerade artiklar de senaste 10 åren inom geriatrik (enligt en mätning från Google Scholar).


Disputationer

22 sept, Karin Ranstad (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) ”Importance of relationships with primary care. Implications for patients and health care.” Huvudhandledare: professor Anders Halling

29 sept, Elin Isaksson (klinisk medicin med inriktning njurmedicin) ”Renal hyperparathyroidism, parathyroidectomy and transplantation” Huvudhandledare: docent Martin Almquist

6 okt, Irina Tasevska (klinisk medicin med inriktning internmedicin) ”Vasopressin, cardiorenal disease and hydration” Huvudhandledare: professor Olle Melander

6 okt, Hanna Sternby (klinisk medicin med inriktning kirurgi) ”Acute pancreatitis – biomarkers and radiology assessment” Huvudhandledare: docent Sara Regnér

20 okt, Mia Tyrstrup (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) “Quality in antibiotic prescribing in primary care - Current practice, relation to guidelines and bacterial resistance.” Huvudhandledare: docent Katarina Hedin

27 okt, Marcus Ohlsson (klinisk medicin med inriktning internmedicin) ”Cardiac arrest: Risks and outcomes” Huvudhandledare: professor Olle Melander


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

 

Tillbaka till sidans topp