Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 5/2020

2020-09-07

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Jag tror inte att det har undgått någon och upprepar ändå den stora nyheten att IKVM:s egen Erik Renström av universitetskollegiet förordas som nästa rektor för Lunds universitet. Stort grattis Erik!

Tillsammans mot corona

Efter en mycket annorlunda vår och sommar hade vi hoppats komma tillbaka till en mer normal höst. Covid-19 fortsätter emellertid att påverka vårt arbete i hög grad. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att begränsa smittspridning. Följ de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten liksom de som kommer från Lunds universitet.

Forskningsmöjligheter

När det gäller forskningsfinansiering dyker det ofta upp nya möjligheter att forska på covid-19. Håll ögonen öppna efter nya (akuta) anslag och se till att vi är med och bidrar med kunskap så att beslut om behandling, riktlinjer och så vidare kan vila på vetenskaplig grund även för covid-19. Och du som är forskare. dela gärna med dig av dina kunskaper via massmedia. I nuvarande situation är den tredje uppgiften viktigare än någonsin.

Farmakologi: Inventering av forskning och undervisning

Vid vår institution pågår det mycket spännande forskning inom många områden, och ibland är det svårt överblicka allt som pågår. Ett ämne som har diskuterats, både vad gäller undervisning och forskning, är farmakologi.

För att underlätta samarbete gör vi framöver en inventering av vad som pågår vid IKVM inom forskningen på farmakologi. Detta för att vi ska kunna se vad vi kan göra för att stärka forskning och undervisning inom detta område. Institutionens forskargruppschefer får snart ett brev med mer information om detta och för att dela med sig till alla våra medarbetare.

Grattis till våra forskare

Jag vill gratulera Cecilia Svedman, som från 1 augusti är professor hos oss i yrkes- och miljödermatologi.

Stort grattis även till Rik Ossenkoppele, biträdande universitetslektor vid IKVM och verksam vid klinisk minnesforskning, som får ERC Starting Grant för att forska på Alzheimers sjukdom. Läs mer om Rik Ossenkoppeles ERC-projekt i detta nyhetsbrev.

Och till sist ett stort grattis till Daniel Agardh, adjungerad professor och forskargruppschef vid enheten för diabetes och celiaki på IKVM, som tillsammans med forskare från USA och Finland får ett fyraårigt NIH-anslag motsvarande 23 miljoner svenska kronor för att studera virus och tarmflorans roll vid uppkomsten av celiaki. Mer om anslaget och Daniel Agardhs forskning i detta nyhetsbrev.

Snart dags för verksamhetsberättelsen 2020

I några år har vi nu på vår institution valt att sammanställa en verksamhetsberättelse som övergripande beskriver vad vi har gjort under året inom forskning, utbildning och den tredje uppgiften. Syftet med verksamhetsberättelsen är göra nedslag i verksamheterna och visa på bredden av alla våra aktiviteter, vilket endast är möjligt om alla bidrar. 

Under hösten påbörjar några av kansliets medarbetare arbetet med vår verksamhetsberättelse för 2020. Jag påminner dig därför om att redan nu fundera över eller notera viktiga aktiviteter och insatser som du har genomfört under året inom din forskargrupp och som är relevanta att lyfta i vår verksamhetsberättelse. När kansliets medarbetare senare i höst skickar ut förfrågan till dig som är forskargruppschef så har du och medarbetarna redan förberett och risken för att glömma bort alla insatser under året minskar.

Se förra årets berättelse

verksamhetsberaetttelse ikvm 2019

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt från läkarutbildningen

pulsen pixabay

Är du intresserad av uppdraget som PBL-tutor på läkarprogrammets T1-T4 VT21?

Anmäl dig i Google-formulär för tutoruppdrag T1-T4 VT21 senast 25 september 2020!

Du kan anmäla intresse till flera kurser i samma formulär. Även du som har varit tutor tidigare behöver fylla i formuläret för attvara aktuell för tutoruppdrag under VT21.

Kom ihåg: Deadline för anmälan är 25 september 2020.

Bästa hälsningar
Elisabet Londos, biträdande prefekt ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå


Välkommen Mirela Vehabovic, ny ekonom vid kansliet i Malmö

mirela vehabovic

Mirela Vehabovic är från 17 augusti ny ekonom vid medicinska institutionskansliet Malmö och vikarierar för Henrik Steen under hans tjänstledighet.

Mirela har studerat ekonomi vid Lunds universitet, och som ekonom har hon tidigare erfarenhet av offentlig förvaltning i kommun och har även arbetat inom det privata näringslivet. Mirela är ett välkommet tillskott hos oss på kansliet i Malmö.

Tack till Henrik Steen som går mot nya utmaningar

Porträtt på mnedarbetare Henrik Steen som sitter framför sitt skrivbord.

Henrik Steen, ekonom vid ITM och biträdande administrativ chef vid medicinska institutionskansliet i Malmö, går nu vidare mot nya utmaningar inom Lunds universitet. Henrik började i Malmö november 2018 och har sedan tidigare en lång erfarenhet inom universitetet. Från 1 september är han tjänstledig i ett år för att axla en tjänst som ekonomichef vid Kemicentrum i Lund. Vi tackar Henrik för excellenta insatser och önskar honom all lycka till framåt. 


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Semester

Enligt semesterlagen ska samtliga medarbetare ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Semesterns syfte är att ge möjlighet till betald ledighet för vila och rekreation. Detta gäller även i år. Om du inte redan har registrerat uttag av minst 20 semesterdagar i Primula för 2020, är detta en påminnelse. 

Workshoppar för chefer hösten 2020

Sektionen HR ger workshoppar för chefer med delegerat arbetsmiljöansvar för anställda. Syftet är att ge en översikt över det aktuella ämnet, som ett stöd för chefen i det dagliga arbetsgivaransvaret.

 • Kränkande särbehandling och trakasserier: 10 december klockan 10–12
 • Misskötsamhet – arbetsrätt och praktik: 28 oktober klockan 8.30–12 eller 2 december klockan 8.30–12

Samtliga workshoppar planeras genomföras via Zoom med anledning av covid-19. Anmäl dig via Kompetensportalen.

Håll dig uppdaterad: Så hanterar du coronasituationen

information

Vårens rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande. Det innebär att vi fortsatt håller avstånd till varandra, tvättar händerna ofta och stannar hemma även vid milda symptom.

Arbeta hemifrån med anledning av covid-19

Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Chefer ansvarar för att planera bemanningen på arbetsplatsen på ett uthålligt sätt och för att ha en löpande dialog med medarbetare som arbetar hemifrån, och se till att dessa har en bra arbetsmiljö.

Tänk på att:

 • TA-personal som utför sitt arbete på arbetsplatsen och reser med kollektivtrafik har, för att minska smittorisken, utökade flextidsmöjligheter för att kunna undvika resor i rusningstid. Om ersättning på HR-webben.
 • anställda som tillhör riskgrupper har möjlighet att ansöka om förebyggande sjuk- penning från Försäkringskassan. Om arbetstid på HR-webben.

Översyn av din arbetsplats – digitalt 

Med tanke på rådande pandemi erbjuder ergonomerna på Sektionen företagshälsovården digital översyn av arbetsplatserna. Detta erbjudande kan passa bra för den som inte vill ha ett fysiskt besök eller om en arbetar mycket hemma.

Kontakta ergonomerna Matilda Eklund eller Anne Link. Val av digital lösning bestämmer ni vid kontakt.

Uppdaterad information läggs alltid på www.lu.se/corona och på Medarbetarwebben

Du kan även hålla koll på:

Ytterligare stöd i coronatider för dig som är chef finns på HR-webben och sidan FAQ för chefer  med anledning av corona.

Stay up to date on handling of the coronavirus situation

The national recommendations regarding the corona-virus, issued in the spring by the Swedish Public Health Agency, continue to apply. This means that staff and students at Lund University (LU) still need to ensure that we maintain social distancing at workplaces and in student areas, and that – where possible and if compatible with activities – employers work at home.

Employees working from home

As an LU manager, it is you,who asesses and determines if the employee is to work from home. You should also, together with your employees, plan staffing at the workplace in a sustainable way.

As an LU manager, you are also responsible for having regular discussions with employ- ees who are working from home and for these employees having a good work environ- ment at home. The HR website provide support on work environment issues relating to working from home.

Also bear in mind that technical staff who carry out duties at the workplace and travel on public transport now have expanded flexitime options in order to increase possibilities to avoid travelling during peak hours and thereby reduce the risk of infection. Read more on the HR website about how as an LU manager you are to deal with this.

News from other public authorities

Employees who belong to at-risk groups now have the possibility to apply for preventive sickness benefit from the Swedish Social Insurance Agency. Read more on the HR website about how as an LU manager you are to handle the practical details.

Links for staying updated on:

Information for managers on the HR website

On the HR website, under the tab FAQs for managers, coronavirus, HR information and support for LU managers is updated regularly. If you have any questions, contact your organisation’s HR officer.


Erik Renström föreslås bli universitetets nya rektor

erik renstroem

Universitetskollegiet valde under onsdagen den 2 septemeber mellan tre rektorskandidater: professor Erik Renström, dekan vid den medicinska fakulteten, professor Mia Rönnmar, dekan vid den juridiska fakulteten och professor Sylvia Schwaag Serger, prorektor. Efter två röstomgångar nominerades Erik Renström till ny rektor för Lunds universitet.

Universitetskollegiet, bestående av 48 ledamöter (varav 12 studenter) lämnar nu sitt förslag till rekryteringsgruppen, som i sin tur förslår en ny rektor till universitetsstyrelsen. Styrelsen fattar sitt beslut vid mötet den 18 september, och sedan är det upp till regeringen att utse ny rektor.


ERC Starting Grant till Rik Ossenkoppele 

rik ossenkoppele
Rik Ossenkoppele.

Rik Ossenkoppele, biträdande universitetslektor vid institutionen och klinisk minnesforskning, får 1,5 miljoner euro under fem år för arbeta med projektet TAU-NOW ”Tau pathology in Alzheimer's disease: Spreading and Resilience”.

Rik Ossenkoppeles ERC-projekt syftar till att. studera proteinet tau, en viktig markör för Alzheimers sjukdom som går att upptäcka med hjärnavbildningsteknik i en så kallad PET-kamera (positron emission tomography). Målet är att ta reda på mer om hur tau sprids över hela hjärnan, om det går att identifiera genetiska och molekylära faktorer förknippade med spridningen av tau för att bättre kunna förutsäga spridningens mönster. I projektet ska forskarna även undersöka varför vissa individer är mer motståndskraftiga mot tau-patologi än andra, om det finns det funktionella, molekylära och/eller genetiska faktorer som påverkar förloppet.

– Bidraget betyder oerhört mycket för mig. Jag får möjligheten att tillsammans med ett  mycket bra team i detta tvärvetenskapliga projek arbeta med flera olika utmaningar i min forskning,s äger Rik Ossenkoppele som är ivrig över att komma igång med forskningen.

Med detta prestigefyllda ERC-projekt vill Rik Ossenkoppeles förbättra kunskapen om spridningen av tau och hur motståndskraft mot det ser ut. Hans förhoppning är att resultatet kan leda till att identifiera nya möjligheter för att utveckla läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Fakta ERC Starting Grant

Europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning av hög kvalitet. inom alla vetenskapliga områden. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer

ERC Starting Grant (StG) riktar sig till unga forskare som är redo att starta en oberoende forskning och omfattar för närvarande upp till 1,5 miljoner Euro under en femårsperiod.


Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder

sebastianpalmqvist
Oskar Hansson and Sebastian Palmqvist (Photo: Björn Hansson)

Alzheimers sjukdom är svårdiagnosticerad vilket kan försvåra möjligheten att ge bästa möjliga behandling och vård. I en internationell studie som nu publiceras i den ansedda tidskriften JAMA beskriver forskare ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder. Forskarna har hopp om att den nya metoden snart kan användas i vården.

Den internationella studien är ett samarbete med forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Harvard Medical School (USA) och Grupo de Neurociencias de Antioquia från Universidad de Antioquia (Colombia), Banner Alzheimer’s Institute (USA) och företaget Eli Lilly (USA).

I studien som är ledd från Lunds universitet har forskarna utvärderat ett blodprov som mäter en speciell variant av proteinet tau i blodet som heter fosforylerat tau217 (P-tau217). Forskarna fann att denna markör kan skilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar med cirka 95 procents noggrannhet, vilket är betydligt mer träffsäkert än andra etablerade blodtester och lika bra som dyra och komplicerade metoder som PET-kamera och ryggvätskeprov. De kunde även se att P-tau217 ökar i blodet redan 20 år innan minnesbesvär har utvecklats, och att blodprovet med stor träffsäkerhet kan mäta mängden giftigt tau som ansamlats i hjärnan vid alzheimer.

I mars tidigare i år publicerade forskarna en studie i Nature Medicine där de visade att en annan blodmarkör (P-tau181) gav lovande resultat för att upptäcka alzheimer tidigt. Enligt forskarna visar resultaten från den aktuella studien att P-tau217 är betydligt bättre blodmarkör än P-tau181.

– Med detta enkla blodprov kan vi med hög säkerhet upptäcka personer som har Alzheimers sjukdom men ännu inte utvecklat demens. Blodprovet kan även användas i forskningssyfte för att utvärdera om nya terapier kan minska spridningen av tau vid sjukdomen, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid enheten för klinisk minnesforskning på Skånes universitetssjukhus, som har lett den internationella studien.

– Jag tror att studiens resultat helt kan ändra förutsättningarna för alzheimervården, och hoppas att detta test snart kan användas inom primärvården för att förbättra diagnos och behandling, säger Sebastian Palmqvist.


Stort NIH-anslag till våra celiakiforskare

Daniel Agardh
Daniel Agardh

Daniel Agardh, forskargruppschef vid enheten för diabetes och celiaki på IKVM, har tillsammans med forskare från USA och Finland beviljats ett fyraårigt NIH-anslag motsvarande 23 miljoner svenska kronor SEK för att studera virus och tarmflorans roll vid uppkomsten av celiaki. Studien ska undersöka både viromet och tarmfloran i närmare 20 000 avföringsprover insamlade från barn som följts från födseln i fyra olika länder i den pågående Teddy-studien. 

– Detta är en särskild studie eftersom det är den hittills mest omfattande studien i sitt slag där proverna är insamlade från barn innan de utvecklat celiaki och från perfekt matchade kontroller, säger Daniel Agardh som leder forskningsstudien. 

Studien bygger vidare på forskargruppens tidigare fynd som visat att virus och kosten är de viktigaste faktorerna för att  orsaka celiaki hos individer med ärftlig risk. 

– Om ett virus kan identifieras, kan nya behandlingsmetoder testas, säger Daniel Agardh som i dag leder flera andra pågående interventionsstudier vid enheten.

Studien beräknas vara avslutad 2024.


Kompetens- och karriärutveckling vid universitetet

superman leader pixabay

Kompetensportalen är samlingsplatsen för ett stort urval av internutbildningar, både för chefer/ledare och medarbetare.

Mer på Medarbetarwebben om:

Använd ditt Lucat-id för att logga in och anmäla dig till kurser i Kompetensportalen.

Universitet erbjuder även ett brett utbud av aktiviteter, på engelska, som bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför.

Mer på Medarbetarwebben om:

Professional- and career development at Lund University

Kompetensportalen is the place to find a wide selection of internal courses, both for managers/leaders and other staff.

More on the Staff pages about:

Use your Lucat ID to log in and sign up for courses in Kompetensportalen.

The University also offers a broad range of activities in English, which contribute to career development for academic staff, within or outside academia. 

More on the Staff pages about:


Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om Covid-19/SARS-CoV-2

corona
Illustration: Catrin Jakobsson

Intresset för att påbörja forskning med inriktning mot den pågående covid-19-pandemin och det virus (SARS-CoV-2) som ligger bakom sjukdomen är för närvarande mycket stort. Institutionerna IKVL, ILM, och EMV har gemensamt tagit fram en sammanställning med några saker du behöver beakta innan du påbörjar sådan verksamhet.

På Intramed hittar du sammanställningen: Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om Covid-19/SARS-CoV-2


Påminnelse: Tips och råd för e-posthantering för extern och intern e-post

at sign pixabay

På Medarbetarwebben finns rekommendationer för hur vi hanterar e-post vid Lunds universitet. Du får generella tips och råd på vad du bör tänka på kring mottagaren och hur du kan göra med innehållet i din e-post. Allt för att effektivisera våra kommunikationsvägar och underlätta för mottagaren.

Tips and advice on email management for internal and external emails

On the Staff Pages you will find some recommendations on how to manage emails at Lund University. The aim is to streamline our communication channels and make things easier for recipients.

Gemensam e-postsignatur

När du skickar e-post som anställd vid Lunds universitet bör det tydligt framgå att du är en del av universitetet – detta är en viktig del av vårt ansikte utåt. På Medarbetarwebben hittar du rekommendationer för hur du skriver din signatur, som du kan kopiera och använda som mall.

Common email signature

When you send an email as a Lund University employee, your association with the University should be clear – this is an important element of our public face. On the Staff Pages, you will find recommendations for how to compose your email signature, which you can copy and use as a template.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 1 oktober 2020. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris 2021: Senast 1 oktober

Kungliga vetenskapsakademien inbjuder härmed professorer och universitetslektorer vid medicinska, odontologiska och veterinärmedicinska fakulteter vid universitet och högskolor i Sverige,
att senast den 1 oktober 2020 inkomma med skriftligt, motiverat förslag om utdelning av Hilda och Alfred Erikssons pris år 2021.

Nominering görs via bifogad nomineringsblankett.
Nominering skickas till priskoordinator Gunilla Hallersjö via e-post gunilla.hallersjo@kva.se eller via post till Kungliga Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm.


Grattis till ...

cecilia svedman

Cecilia Svedman, ny professor i yrkes- och miljödermatologi från 1 augusti 2020.

Arkadiusz Siennicki-Lantz, oavlönad docent i ämnet geriatrik, knuten till institutionen kliniska vetenskaper Malmö

Nyanställda

 • Sevgi Emin, projektassistent inom forskargruppen medicinsk strålningsfysik från 1 september 2020 
 • Alexander Hamilton, biträdande forskare hos Hindrik Mulder från 1 september 2020 
 • Aldana Rosso, statistiker inom geriatrik, från 24 augusti 2020 
 • Divya Bali, projektassistent inom forskargruppen för klinisk minnesforskning från 17 augusti 2020 
 • Therese Sterner, biträdande forskare i forskargruppen för yrkes och miljödermatologi från 17 augusti 2020 
 • Vibeke Müller, projektassistent hos Ulf Gerdtham från 3 augusti 2020 
 • Birger Pålsson, adjungerad universitetslektor i kirurgi från 1 augusti 2020 
 • Ankita Sharma, projektadministratör inom forskargruppen internmedicin – epidemiologi från 1 juli 2020 
 • Catrin Enstedt, forskningssköterska inom forskargruppen klinisk minnesforskning från 1 juli 2020 
 • Gabriel Jakobsson, doktorand inom forskargruppen för kardiovaskulär forskning – immunitet och ateroskleros från 1 juli 2020

Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Johan Linders i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 6 november, klockan 9
Avhandlingens titel: On the role of neutrophils and NETosis in acute pancreatitis

Disputation: Frida Thorsén i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 16 oktober, klockan 13
Avhandlingens titel: Perceived Stress, Sleep, Self-esteem and Psychosomatic Symptoms in Adolescents

Disputation: Therese Ohlsson i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin
Startar: 9 oktober, klockan 9
Avhandlingens titel: Genetic causes and prediction of hypertension

Disputation: Shehab Abdulaziz AlshieakaAnastasios Koulaouzidis i ämnet klinisk medicin med inriktning organspecifika autoimmuna sjukdomar
Startar: 25 september, klockan 13
Avhandlingens titel: Immunogenetics of type 1 diabetes and celiac disease

Disputation: Madeleine Johansson i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi
Startar: 25 september, klockan 13
Avhandlingens titel: Biomarkers in cardiovascular dysautonomia: An emerging field

Halvtidskontroller

23 september, klockan 13, Artin Entezarjou, "Digital communication for effective primary care"

17 september, klockan 14, Edith Svensson, "Risk factors for intracerebral hemorrhage in the general population"

16 september, klockan 13, Falastin Salami, “Peripheral blood cell biomarkers of cell-specific autoimmunity”

16 september, klockan 9, Tobias Herder, "HIV in the era of U=U and PrEP: Experiences, Risk and Perceptions among MSM in Sweden and its implications for Prevention"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp