Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 5/2018

2018-08-30

 

Bästa kolleger,

 

Efter en synnerligen varm sommar hoppas jag att alla är fulla av energi inför höstens arbete.

Det har hänt en del på kansliet. Mats Roxendal har slutat som administrativ chef hos oss och har i stället samma uppdrag vid granninstitutionen ITM med start 1 september. Stort tack Mats, för dina insatser vid IKVM och det känns tryggt att ha dig kvar i närheten!

Ny administrativ chef är Katarina Westrin Sjöberg, som presenteras nedan. Vi hälsar Katarina hjärtligt välkommen till IKVM!

Dessutom är vår kommunikatör Björn Martinsson tjänstledig med start den 1 september och ett år framåt - se nedan.

IKVM har som ni vet tilldelats e-hälsa som strategiskt utvecklingsområde och den 30 november 2018 kommer vi tillsammans med SWElife att arrangera en halvdag om e-hälsa. Det blir en fulladdad förmiddag, som därefter avslutas med lunch.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Mer information, inklusive om anmälan, kommer. Men boka gärna redan nu in denna halvdag. Det kommer att finnas stora möjligheter till diskussioner. På programmet finns bland annat intressanta presentationer av:

1. Henrik Ahlén, strateg och produktionsledare inom e-hälsa (konsultbolaget Alfa Bravo AB)
2. Leif Dahlberg, Joint Academy (och professor i ortopedi vid IKVL)
3. Damon Tojjar, EASY Platform (och forskarstuderande vid IKVM)
4. Fredrik Ståhl, Dianovator (har även disputerat vid LTH)

Vänliga hälsningar

Patrik

(Patrik Midlöv, prefekt IKVM)


Höstens möten för forskargruppsledare och styrelsen

I höst välkomnar vi IKVM:s alla forskargruppsledare till två möten:

  • Onsdag den 26 september 2018 klockan 7.30 – 9.00
  • Onsdag den 28 november 2018 klockan 13.00 – 16.30

Anteckna/knappa in tiderna redan nu!

Höstens möten för institutionsstyrelsen äger rum den 28 september respektive den 6 december.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Katarina Westrin Sjöberg

Ny chef - välkommen, Katarina!

Katarina Westrin Sjöberg har nyligen börjat som ny administrativ chef vid IKVM:s kansli. Hon är civilekonom med ett förflutet bland annat som ekonomichef vid Great Security Sverige AB, ett företag inom säkerhetsbranschen.

Katarina Westrin Sjöberg ersätter Mats Roxendal. Han har efter eget önskemål lämnat uppdraget för att kunna gå ner i arbetstid. Mats Roxendal arbetar fr.o.m. den 1 september istället som administrativ chef vid Institutionen för translationell medicin.

Katarina finns tillsammans med resten av kansliets medarbetare i byggnad 92, plan 11, på CRC.

Välkommen, Katarina!

Kontakt: Katarina.Westrin_Sjoberg@med.lu.se


Ny kommunikatör i oktober

Vår kommunikatör Björn Martinsson är tjänstledig med start den 1 september och ett år framåt för att arbeta som projektledare vid Medicinska fakultetens kansli i Lund. Han kommer framför allt att arbeta med planering och samordning av fakultetens överflytt till Drupal, Lunds universitets gemensamma webbverktyg.

Tove Gilvad vikarierar som kommunikatör vid IKVM och ITM med start den 1 oktober.

Kontakt: Katarina.Westrin_Sjoberg@med.lu.se


Inför övergång till statens servicecenter (SSC)

Vi vill påminna om att Primula web stänger den 6 september. Det innebär att du som är chef måste godkänna reseräkningar, semesteransökningar senast onsdagen den 5 september 2018. Det som inte har blivit attesterat kommer att försvinna och måste registreras på nytt när Primula åter öppnas i SSC’s regi den 8 oktober.

Inga nya reseräkningar bör registreras i gamla Primula web eftersom dessa inte blir granskade eller attesterade i tid. Avvakta med dessa tills nya Primula öppnar i oktober.

Kontakt: viktoria.petri@med.lu.se


 Aktuella anslag

Vetenskapsrådet

Utlysning av bidragen ”internationell postdok” samt ”Konferensbidrag” öppnade den 22 augusti 2018 och stänger den 25 september 2018.

Bidrag till forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens, utlysning öppen den 5 september – den 9 oktober.

ERC


Ny PowerPoint-presentation om IKVM

Nu finns det en ny, uppdaterad PowerPoint-presentation för IKVM. Materialet är fritt att använda för alla vid institutionen och kan anpassas efter tillfälle och behov. Ladda ner från bifogad länk eller kontakta kansliet.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Kurs i presentationsteknik

Vill du förbättra din presentationsteknik för att bättre kunna engagera publiken och fånga deras intresse? Nu kan du passa på genom kursen Presentera och övertyga. Målgrupp är forskare/doktorander. Genom kursen stärker du din förmåga att presentera din forskning/ditt budskap på ett tydligt och engagerande sätt utan att göra avkall på seriositet.

Under kursen varvas genomgångar av strategier och verktyg med illustrerande exempel, diskussioner, övningar i grupp och individuella framföranden med efterföljande feedback.

Kursen ges till självkostnadspris 8000 SEK med startdatum den 28 september 2018. Sista anmälningsdag den 21 september. Förankra deltagande och betalning med din närmaste chef före anmälan.


Nytt avtal för taxiresor

taxi

Lunds universitet har genomfört en ny upphandling av taxitjänster. Avtalet gäller fr.o.m. den 1 september 2018 och två år framåt. Läs mer på länken nedan.


Viktig info om prefektsignaturer

bild av en penna och en bok

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Grattis till…

Porträttfoto av Kristina Sundquist: Foto: Bertil Kjellberg

Professor Kristina Sundquist vid Centrum för Primärvårdsforskning, IKVM samt Region Skåne, tildelats 2,7 miljoner dollar av National Heart Lung and Blood Institute vid NIH, USA. Pengarna ska användas till ett fyraårigt forskningsprojekt som ämnar att studera hjärt-kärlsjukdomar hos förtidigt födda.


Aktuella disputationer

7 sept, Ewa Young (klinisk medicin med inriktning dermatologi) "Oxidized p-Phenylenediamine in Contact Allergy. Clinical and Experimental Studies."
Huvudhandledare: docent Cecilia Svedman

14 sept, Victoria Larsson (klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap) "Living with Lewy body dementia. Treatment, survival & quality of Life." Huvudhandledare: professor Elisabet Londos

14 sept, Amr Al-Haidari (klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi) "Chemokine-Mediated Migration of Colon Cancer Cells" Huvudhandledare: professor Henrik Thorlacius

27 sept, Faiza Siddiqui (folkhälsovetenskap) "Prevention of type 2 diabetes and poor mental health amongst immigrants from the Middle East to Sweden." Huvudhandledare: docent Louise Bennet

 

Halvtidskontroller

4 sept Therese Sterner "A project analysing the occurrence, self-reported severity and sensitization of allergic diseases in a population based cohort" Opponenter: Eva Rönmark och Morgan Andersson

7 sept, HannaMaria Öhnell "Progression in glaucoma" Halvtidsgranskare: Gauti Johannesson, docent, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Oftalmiatrik Umeå Universitet, och Björn Hammar, docent, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, Oftalmologi, Lunds Universitet

12 sept Gabriella Caleres, "Information transfer and medication safety for elderly in care transitions"  Huvudhandledare Patrik Midlöv. Externa granskare: Tommy Jönsson och Elisabet Londos

26 sept Amanda Lahti "Long-term effects of daily physical education throughout compulsory school and associations of physical activity levels in Children" Huvudhandledare: Magnus Karlsson, Ort klin, SUS, Malmö, Lunds universitet, Opponenter: docent Eva Ageberg, Musculoskeletal Function, Department of Health Sciences, Lunds universitet och docent Cecilia Rogmark, Ort klin, SUS, Malmö, Lunds universitet.


Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Patrik Midlöv.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp