Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 5/2017

2017-06-21

 

Bästa kolleger,

 

Nu när sommaren är här och det är dags för semester, är det med positiva förtecken som jag blickar tillbaka på IKVM:s första halvår 2017.

Till exempel är det glädjande att väl genomarbetade ansökningar från vår institution har inbringat stora anslag som lägligt avlöser tidigare anslag, och därmed öppnar upp för nya spännande faser inom forskningen. Likaså ger det utrymme för investeringar inom infrastruktur som kan gagna flera.

Vi fortsätter också det viktiga samarbetet med Skånes universitetssjukvård för att utbildning och forskning ska ha en central roll i hälso- och sjukvården. Vi är som bekant mitt uppe i en spännande omdaningsperiod när det gäller läkarutbildningen. Liksom den kliniska forskningen ska den ha rimliga ekonomiska och personella resurser – men det räcker inte med det.  Framtidens forskning och utbildning ska också platsa i kommande omorganisationer av hälso- och sjukvården samt den nya fysiska sjukhusmiljö som nu växer fram, med betoning på Malmö, Lund och Helsingborg.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

I detta sammanhang vill jag också ta upp de ändringar i organisationen av SUS som aviserats. En ledningsnivå ska försvinna i division 1-4 och förvaltningens administration kommer att ses över. Sjukhuschefen Björn Eriksson har i anslutning till detta betonat utvecklingen av samarbetet med akademin vad gäller forskning och utbildning.

Jag vill även passa på att flagga för värdet i våra internationella samarbeten och möjligheten att anställa gästprofessorer eftersom det kräver lite framförhållning.

Vi ses efter semestrarna, beredda på att ta oss an höstens alla angelägna frågor!

Trevlig midsommar och en riktigt skön semester önskar

Kristina Åkesson
prefekt


Kontakt med kansliet under sommaren

En påminnelse om kansliets öppethållande: Kansliet är bemannat hela sommaren, men går på sparlåga under framför allt juli månad.

Kontaktinformation för sommarveckorna hittar du på tavlan vid kansliets entré samt på IKVM:s hemsida:


Medel att söka för tillsättande av gästprofessor

Detta är en uppflaggning inför sommarledigheten om möjligheten för fakulteter att söka medel för gästprofessor av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn återkommer i oktober! I höst höjs beloppet som kan sökas till högst 2 mnkr (tidigare 1 mnkr) per tilltänkt gästprofessor.

Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling öppnar upp ansökningsmöjligheten från oktober (2017) till och med 26 januari 2018. Villkor för att medel ska kunna omfördelas är bland annat att gästprofessorn ska vara av underrepresenterat kön i den miljö där hen ska verka, t ex i ett ämne eller på en institution.

Gästprofessorn ska vara anställd som professor (motsvarande en professor anställd enligt kraven i Högskoleförordningen och enligt LUs anställningsordning) vid ett annat lärosäte än Lunds universitet. En viktig del av syftet är att gästprofessorn verkar som en förebild för det underrepresenterade könet i den aktuella miljön – ett gott exempel på framgång.


Infrastrukturmässa på CRC i oktober

Markera redan nu den 3 oktober 2017 i din kalender. Då anordnar Medicinska fakulteten en infrastrukturmässa på Clinical Research Centre där forskningsinfrastruktur från flera olika verksamheter inom fakulteten presenteras. Syftet är att främja samarbeten och samverkan kring infrastruktur. Mer information kommer till hösten.

Kontakt: lena.eliasson@med.lu.se


John och Augusta Perssons stiftelse

John och Augusta Perssons stiftelse utlyser reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 29 september 2017.


Cochrane Sweden håller första workshop i september

Cochrane Sweden håller första workshop i den 27 september i Lund.


Ifall du besöker Almedalsveckan 2-9 juli…

Almedalen, Visby

…i Visby, så är det liksom tidigare fullspäckat med seminarier och events kring medicin och life science.

Medicinska fakulteten finns den 5 juli vid Lunds universitets plats på Hästgatan 13 i centrala Visby. Årets tema är ”Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp”.

Liksom de senaste åren deltar även Lunds universitets diabetescentrum. Årets tema är ”Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?”


Grattis till…

Porträttfoto av Björn Rosengren. Foto: Björn Martinsson

Björn Rosengren (bilden), universitetslektor i ortopedi från och med den 1 juli 2017.

Martin Magnusson, som tilldelats 50 procents forskningsutrymme under fyra år samt forskningsanslag om 1,5 miljoner/år under samma period från Wallenberg Center för Molekylär Medicin vid Medicinska fakulteten. Martin Magnusson är docent och tillhör Olle Melanders forskargrupp för hypertoni och hjärt-kärlsjukdom.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.