Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 5/2016

2016-09-12

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Välkommen tillbaka efter sommaren! De flesta av oss känner nog att vi med full fart är på väg in i hösten, som alltid brukar vara intensiv och händelserik. Jag hoppas att det sker med inspiration och förnyad kraft efter sommartidens värme, ljus och möjlighet till vila.

I detta brev kan du bland annat läsa om 10 års-jubileet på Clinical Research Centre (CRC) som slog upp portarna till öppet hus den 18 augusti. Vår institution var då en av flera parter som bidrog till ett innehållsrikt program och en välbesökt dag.

Fakultetens budgetarbete är igång vilket bland annat innebär att IKVM:s tjänsteäskanden har levererats in. Det blir fortsatta diskussioner kring tjänsterna framöver.

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM

 


Höstens styrelsemöten och forskargruppledarmöte

Höstens styrelsemöten äger rum onsdagen den 5 oktober och onsdagen den 30 november.

Datum för höstens första forskargruppledarmöte är den 4 oktober kl 07.30-08.45 – kallelse har skickats.  Varmt välkommen!

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Doktorander och handledare - ny version av individuella studieplan

Det kom före sommaren en ny version av den individuella studieplanen. En fördel med den nya versionen är att det nu går att godkänna elektroniskt, vilket underlättar uppdatering. Dessutom följer den nya versionen bättre de rubriker som finns i portfolion. Det innebär att det finns flera nya rubriker jämfört med tidigare.

Jag vill påminna alla doktorander att tillsammans med sin handledare tänka igenom och fylla i alla rubriker i studieplanen. 

Med vänlig hälsning ,Lena Eliasson, bitr. prefekt med ansvar f forskarutbildning,  lena.eliasson@med.lu.se


Förbered dig för docentur

För dig som är postdok eller Principal Investigator (PI). Är du på gång att ansöka om docentur, eller planerar du att göra det senare och vill veta vad som krävs?

Jill Storry och Christina Brogårdh från Docenturnämnden berättar om hur du meriterar dig och om hur ansökningsprocessen ser ut.

Möten arrangeras den 21 sept kl 15-16 på BMC i Lund och den 7 november kl 15-16 på CRC i Malmö. Arrangör: Medicinska fakultetens karriärcentrum.


Wallenberg Academy Fellows 2017 – nytt i kommande utlysning

Utlysningen till WAF 2017 kommer i oktober enligt Forskningsservice. Nytt för i år i underlaget är att det ska finnas en kontaktperson för varje nominerad på LU.

Kontaktpersonen ska utarbeta utkast till rektors nomineringsbrev och hjälpa den nominerade med att välja seniora granskare samt vid behov skriva den svenska sammanfattningen i nomineringsunderlaget (för externa kandidater som ännu inte kan skriva på svenska).

Varje sökande ska alltså utse en senior forskare i sin närhet som kan vara behjälplig i ansökningsprocessen.

Fakulteten uppdaterar hanteringsordningen i samband med utlysningen och återkommer med mer information.


ERC calls under hösten

European Research Council (ERC) öppnade i juli en ny ansökningsomgång för Starting Grant. Ansökningstiden löper ut den 18 oktober 2016.

I augusti öppnade man för ansökningar i kategorin Proof of Concept. Den första av tre deadlines äger rum den 19 januari 2017.

Senare i höst, den 20 oktober öppnar ERC för ansökningar om Consolidator Grant med deadline den 9 februari 2017.


På kansliet

Vi fortsätter att presentera personalen på IKVM:s kansli och turen har kommit till Harriett Lindahl, controller som arbetat på kansliet sedan 2014.

Porträttfoto av Harriett Lindahl. Foto: Björn Martinsson

Vilka är dina arbetsuppgifter?
- Ekonomisk uppföljning, bokslut, budget och prognoser. Förutom sex forskargrupper på institutionen arbetar jag även med Clinical Research Centres ekonomi. Jag är också specialist på EU-projekt.

Vad är mest stimulerande respektive jobbigast i ditt arbete?
- Jag gillar bäst prognos- och budgetarbetet. Det är mycket att tänka på samtidigt, alla kostnader och intäkter måste finnas med för att det ska bli rätt. Det kräver en hel del tankeverksamhet och är lite grand som att lägga ett pussel.

- Jobbigast är att inte få svar eller återkoppling. Det kan göra det svårt att komma vidare i arbetet.

Har du något du vill framföra till nyhetsbrevets läsare på institutionen?
- Som forskargrupp finns fördelar med att närmare sätta sig in i ekonomin för sina  projekt. Det görs bäst genom regelbundna träffar med oss på kansliet. På så sätt kan vi göra mer realistiska prognoser och ge bättre feedback kring utfall och avvikelser.

Vilken är din yrkesmässiga bakgrund?
- Närmast kommer jag från ett jobb som ekonom vid LTH. Dessförinnan har jag bl.a. varit redovisningsansvarig på Regionfastigheter i Region Skåne.

Tidigare avsnitt Mats Roxendal (3/2016) och Maria Öhlin (2/2016).


CRC 10 år - medarbetarkväll uppskattat inslag

CRC:s 10-årsjubileum avslutades med en after work-kväll fredagen den 9 september för alla medarbete på CRC inklusive Wallenberglab och PAM (patologen/mikrobiologen) som ingår i den gemensamma administrationen.

Här är några röster från den 9 september:

Foto av Maria Månsson Martinez och Åsa Wimar. Foto: Björn Martinsson

Åsa Wimar (t.h.), forskningssköterska TEDDY-studien, Enheten för diabetes och celiaki:

- Generöst och bra med en dag för allmänheten (öppet hus den 18 augusti) och nu en dag för alla anställda. Det är alltid viktigt med möjlighet att umgås och att skapa nya nätverk.

Maria Månsson Martinez, projektassistent, enheten för diabetes och celiaki.

- Jag instämmer med Åsa. Många vet ej vad CRC är så det är bra att öppna upp verksamheten. Och även som medarbetare behöver man uppmärksammas. Väldigt trevligt - det märks att CRC har ansträngt sig!

 

Foto av Patrik Midlöv och Mirnabi Pirouzifard. Foto: Björn Martinsson

Patrik Midlöv (t.v.), professor och läkare allmänmedicin, och Mirnabi Pirouzifard, statistiker, Centrum för primärvårdsforskning.

- Positivt, trevligt och bra för samhörigheten. Det finns många här ikväll som man inte träffar annars. Gärna ett 11-årsjubileum också!

(Text & foto: Björn Martinsson)

Många gästade CRC den 18 augusti

CRC 10 år - Practicum träffar besökare. Foto: Kennet Ruona

Uppskattningsvis 2 000 besökare kom till CRC:s 10-årsfirande och öppet hus den 18 augusti. På programmet stod bl.a. populärvetenskapliga föreläsningar, paneldebatt och möjlighet att träffa forskare. Stor tack till alla medverkande och besökare!

Se bilder och läs mer om öppet hus den 18 augusti

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Almedalen 2016 - LUDC med flera på plats

Vinjettbild paneldebatt Almedalen 2016, Marju Orho-Melander.

Lunds universitets diabetescentrum var även i år på plats i Visby under Almedalsveckan. På universitetets scenplats anordnades den 7 juli en paneldebatt på temat ”Individanpassad vård för diabetes – bättre diagnos ger bättre prognos” där bland andra professor Marju Orho-Melander deltog.

Diabetes var ett av tre teman med koppling till Medicinska fakulteten, de andra två handlade om jämlikt åldrande och insatser mot stroke.


LUCRIS öppet för externa besökare

Universitetets nya webb för forskningsinformation, LUCRIS, öppnade i augusti även för externa besökare. Webbadressen är portal.research.lu.se

Under hösten anordnas det precis som under våren workshops i LUCRIS. Där kan forskare och forskningsadministratörer få en kort presentation av LUCRIS och forskningsportalen, samt tid för praktisk handledning att registrera och redigera information i systemet.

Du kan även kontakta institutionens kommunikatör Björn Martinsson för närmare information om LUCRIS, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Snart dags för 2017 års budget på IKVM

I november arbetar kansliet med budget 2017. Ekonomerna kommer att kontakta forskargruppscheferna för ett möte med syftet att diskutera budgeten. Vi kommer att fråga om nya anslag inför nästa år, vilka kostnader du beräknas ha samt eventuella investeringar.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Världsdiabetesdagen uppmärksammas på rådhuset

Med anledning av Världsdiabetesdagen anordnas måndagen den 14 november, kl 17.30-21.00, ett seminarium om framtidens diabetesvård. Det blir föredrag och paneldiskussion av och med företrädare för akademin, industrin, patientoganisationer och hälso- och sjukvården.

Arrangörer: Lunds universitets Diabetescentrum, Diabetesföreningen Sydvästra Skåne och Medeon i samarbete med Malmö Stad. Plats: Rådhuset i Malmö

Kontakt: sara.liedholm@med.lu.se


Ny adress och ändrad posthantering på CRC

Under hösten och våren byter Clinical Research Centre (CRC) av kostnadsskäl operatörer för intern och extern posthantering. Ändringarna genomförs successivt och berör endast dig som är verksam på CRC. CRC administration kontaktar och informerar berörda verksamheter inför förändringarna.

Kontakt: linus.jeppsson@med.lu.se


Grattis till…

Henrik Thorlacius, professor vid Enheten för kirurgi, samt Daniel Agardh, docent vid Enheten för diabetes och celiaki, som tilldelats stipendier om 400 000 kr vardera från Dr. P. Håkanssons stiftelse.

Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona

Professor Lena Eliasson vid Lunds universitets diabetescentrum som tillsammans med ett internationellt forskarteam erhållit 750 000 pund från Cystic Fibrosis Trust.

Professor i internmedicin Olle Melander m.fl. forskare vars Nature-artikel om neurotensin och fetma highlightades i en Review.


Aktuella disputationer

14 sept, Petr Volkov (biomedicin med inriktning epigenetik och bioinformatik), ”Genome-wide analysis of the DNA methylation landscape in human tissues” Huvudhandledare: professor Charlotte Ling

15 sept, Caroline Larsson (vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik), ”Chronic pain and kinesiophobia among older adults. Prevalence, characteristics and impact on physical activity”. Huvudhandledare: professor Ulf Jakobsson

16 sept, Fiffi Boman (folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin), ”Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between mental health and school achievement among students in the first years of primary school in Sweden”. Huvudhandledare: professor Per-Olof Östergren

23 sept, Carin Andrén Aronsson (klinisk medicin med inriktning pediatrik), ”Infant feeding practices and the risk of celiac disease”. Huvudhandledare: docent Daniel Agardh

Halvtidskontroller

7 sept, Maria Wemrell, (socialepidemiologi) "Hearts at Risk: risk and prevention of heart disease in Scandinavian conventional and Chinese medicine." Handledare: professor Juan Merlo

30 sept, Maélan Fontes Villalba (allmänmedicin och samhällsmedicin), "Food and the metabolic syndrome in Western and non-Western populations. Focus on adipokines and glucagon." Handledare: docent Staffan Lindeberg

Med reservation för tillkommande disputationer och halvtidskontroller. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.